Äldre årgångar av Biblioteksbladet

Inom ramen för Projekt Runeberg har äldre årgångar av Biblioteksbladet digitaliseras. För närvarande finns årgångar från 1916 fram till 1940 digitaliserade. Dessa går att läsa här.

Mer om projekt Runeberg