nr 04 / 2014

2 maj 2014

Biblioteksbladet nr 4Två kulturhuvudstäder – två nya bibliotekRapport: Högskolebibliotekens förändringStudie: Varför läser inte killar?Biblioteksmanifesten: En kort historik

Senaste nytt