nr 09 / 2015

15 nov 2015

Accesskanpen – KB i unikts avtal som möjliggör fjärraccess Debatt: Utveckling inte avveckling Tema Flykting: Biblioteken en fristad Utblick: Bibliotekarier ska styra undervisningen

Senaste nytt