"Även små skolors skolbibliotek är viktiga!"

21 maj 2019 • 3 min

Jag har jobbat på stora gymnasieskolor där skolbiblioteken varit välutrustade, välbemannade och en väl integrerad del av elevernas utbildning. I dag jobbar jag på en mycket liten skola (som planeras att växa) vilket för med sig helt andra, begränsade, möjligheter. Det där med skolbibliotek blir i ett sådant sammanhang en svår nöt att knäcka, skriver Edward Jensinger, rektor NTI Gymnasiet Lund, som trots utmaningarna vill satsa på ett skolbibliotek med en anställd skolbibliotekarie.

Edward Jensinger, rektor NTI Gymnasiet Lund. Foto: Getty och NTI Gymnasiet Lund.

Först kan jag väl säga något om det där med små skolor. Det finns väldigt många skolor i Sverige som är små (150 – ca 350 elever). Dessa skolor har fördelar när det kommer till saker som trygghet, trivsel och flexibilitet. Men de har också nackdelar. Det är exempelvis svårt att få ekonomi nog att ge attraktiva (heltid) tjänster till personal (både för lärare i små ämnen och övriga personalgrupper). Definitivt är det så när det gäller skolbibliotekarier. Men bara för att det är svårt betyder det inte att vi kan stoppa huvudet i sanden och avstå. Vi måste försöka lösa det helt enkelt. Jag beskriver i denna text hur min lilla skola har tänkt göra för att eventuellt kunna hjälpa någon annan liten skola som har samma förutsättningar som oss.

På min lilla enhet har vi lyckats lösa de här problemen med den lilla skolans tjänster ganska bra tycker jag. Vi har nästan bara heltidstjänster och vi rovdriver ingen medarbetare. I vissa fall har vi dock några halvtidstjänster eller deltidstjänster. När det gäller skolbibliotek har vi just nu inte mer än ett (löst) uttalat ansvar för en av lärarna. Vi har också ett skolbibliotek i form av ”ett rum där det finns böcker”. Men ett rum med bokhyllor och böcker gör inget skolbibliotek. Det är bara ett rum med böcker. Det håller inte. Både personalen, jag själv och mina chefer är överens om att vi måste ha helt andra ambitioner. Så, nu försöker vi, den lilla skolan, spänna bågen kring skolbiblioteket.

Vårt rum med böcker ska därför till hösten transformeras till att bli ett riktigt skolbibliotek genom att vi investerar i ett rejält målgruppsbaserat bestånd av analoga böcker likväl som E-böcker och ljudböcker. Tidskrifter planerar vi ha digitalt via en digital tjänst på ett par surfplattor. Vårt skolbibliotek ska ha databaser, ett modernt bibliotekssystem med en självlånestation där elever kan låna eller återlämna böcker, läromedel och även få låna sin skoldator. För mig är det viktigt att vi kan låna ut alla läromedel via biblioteket (jag vet att bibliotekarier inte älskar den uppgiften) för att på det viset minska lärares arbetsbelastning med att föra bok över vilken elev som lånat vilken bok i ämnet och dessutom minska svinnet av läromedel då lärare förstås ibland tappar bort vem som lånat vad. Genom att minska svinnet förbättrar vi vår ekonomi.

Slutligen ska vi anställa en bibliotekarie. Japp! Som en klok person sa: ”Ett skolbibliotek är det som finns mellan öronen på en bra bibliotekarie”. Då vi är en väldigt liten skola har vi inte råd med en heltidsbibliotekarie. Istället går min skola och en annan skola (som ligger några hundra meter ifrån varandra) ihop och skapar en heltidstjänst för att möta våra behov. Det känns bra att kunna göra detta.

Vad ska då vår bibliotekarie göra? Min skola är en teknik-skola. Därför blir det naturligt att bibliotekarien kommer att jobba en hel del med digitalisering. Förstås! Digitalisering i form av källkritik, informationskompetens och sökkompetens. Men jag tänker mig också att våra elever skulle må bra av att vi satsar mer på riktad litteraturförmedling och läslust.

När jag jobbat någon vecka på det här jobbet frågade en modig svensklärare mig: ”du har ju jobbat med skolbibliotek på dina andra skolor, vad tycker du om det vi har?” Jag svarade att vårt befintliga bibliotek inte möter den standard jag vill ha. Det måste bli mycket bättre. Så, i samråd med den och andra lärare utvecklar vi nu detta.

Varför skriver jag denna till synes skrytsamma text? Tja, faktiskt inte primärt för att skryta (jag lovar). Snarare är det så att jag dels fått upp ögonen för behoven, och begränsningarna, hos den lilla skolan och dels är det så att detta är en fråga som är aktuell för andra skolledare på små skolor. Jag tänker mig helt enkelt att det exempel vår lilla skola skulle kunna utgöra kan hjälpa andra skolledare på små skolor. Ni vet, Working Out Loud!

Vi vill visa att det går att göra något bra även i det lilla formatet. För även små skolors skolbibliotek är viktiga för elever och lärare.

Edward Jensinger, Rektor NTI Gymnasiet Lund.

P.S. Om du är intresserad av tjänsten som skolbibliotekarie som vi nu ska tillsätta finner du länk till tjänsten här.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min