Behåll regnbågsflaggorna när biblioteken fungerar som vallokaler

9 aug 2022 • 3 min

Vid valet 2018 plockades regnbågsflaggor ner på flera bibliotek som fungerade som vallokaler. En kränkning som kan få hbtq+personer att känna otrygghet i ett rum som inte längre är välkomnande, skriver styrgruppen för Svensk biblioteksförenings expertnätverk för arbete med hbtq+.

Om biblioteket ska vara vallokal är det viktigt att personalen och röstmottagarna känner sig trygga och vet hur de ska agera om regnbågsflaggan ifrågasätts. Det är valnämnden som ansvarar för vad som får och inte får förekomma i en lokal vid både förtidsröstning och under valdagen, och om det finns synpunkter på detta är det i första hand valnämnden som ska kontaktas och inte biblioteket.

Regnbågsflaggan är en stark och betydelsefull symbol för allas rätt att vara den de är. När en regnbågsflagga sätts upp, på till exempel ett bibliotek, så innebär det att verksamheten tagit på sig ett ansvar att sträva efter ett tryggt välkomnande rum, där det finns nolltolerans mot diskriminering, påhopp och fobi riktat mot hbtq+-personer.

Symbolvärdet är lika stort när en regnbågsflagga plockas ner eller förstörs. En förstörd regnbågsflagga kan upplevas som ett direkt hot mot hbtq+personer. Det handlar trots allt om att någon känner så starkt motstånd mot regnbågsflaggans symbolik att den måste förstöra den. Att en verksamhet plockar ner eller gömmer undan regnbågsflaggan kan få personer, inte minst hbtq+personer, att känna obehag och otrygghet. Rummet upplevs inte längre som välkomnande, med allt vad det innebär. Plockas flaggorna dessutom ner på grund av politiska skäl bör det ses som en direkt kränkning av hbtq+personers rättigheter, och något som går emot de överenskommelser och styrdokument som offentlig verksamhet har att förhålla sig till.

Givetvis är regnbågsflaggorna politiska, men de är lika lite partipolitiska som exempelvis Barnkonventionen och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

Vid riksdagsvalet 2018 förekom det på flera svenska bibliotek som fungerade som vallokaler, att regnbågsflaggor ifrågasattes och även plockades bort. I svenska vallokaler finns förbud mot propaganda kopplat till specifika partier. De som ifrågasatte regnbågsflaggorna hänvisade till detta som skäl för att regnbågsflaggor inte bör förekomma i en vallokal. Givetvis är regnbågsflaggorna politiska, men de är lika lite partipolitiska som exempelvis Barnkonventionen och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Regnbågen används som symbol av flera olika organisationer runt om i världen och av flera partier i Sverige. Flaggornas symbolik stämmer överens med överenskommelsen om att alla människor föds fria och har lika värde, något som Sverige tillsammans med de flesta länder i världen skrivit under på.

Om biblioteket ska vara vallokal är det viktigt att personalen och röstmottagarna känner sig trygga och vet hur de ska agera om regnbågsflaggan ifrågasätts. Det är valnämnden som ansvarar för vad som får och inte får förekomma i en lokal vid både förtidsröstning och under valdagen, och om det finns synpunkter på detta är det i första hand valnämnden som ska kontaktas och inte biblioteket.

En viktig pusselbit för att känna trygghet och kunna besvara frågor är att känna till vad regnbågsflaggan står för och varför den är uppsatt. Lika viktigt är det för personalen att veta hur de ska agera om någon ifrågasätter att det finns regnbågsflaggor uppsatta, och ännu mer om någon kräver att de plockas ner. Bibliotekets ledning kan i samarbete med valnämnden ta fram förhållningsregler och strategier för hur personal ska agera om regnbågsflaggorna upprör besökare. Om de personer som ska arbeta på biblioteket under förtidsröstning och på valdagen, både valarbetare och ordinarie personal, får tydlig information tidigt i processen kan de lättare besvara eventuella frågor och på så sätt undvika kontroverser och obehagliga situationer.

Guide för hbtq+frågor på bibliotek finns ett exempel på hur bibliotek kan agera i samband val. Exemplet är hämtat från Bibliotek Uppsala, som inför senaste valet arbetade förebyggande i nära samarbete med valnämnden för att diskutera hur biblioteken, i rollen som vallokal, ska agera om regnbågsflaggor i bibliotekets lokaler ifrågasätts. En lista upprättades med viktig information om vad som gäller:

  • Det är valnämnden som ansvarar för vad som får förekomma i en lokal vid förtidsröstning och om det finns synpunkter på detta är det valnämnden som ska kontaktas och inte biblioteket.
  • I information som kommer från valnämnden inför valet framgår att det som avses som politisk propaganda har partipolitisk koppling.
  • Bibliotekets personal plockar inte ner material (som till exempel regnbågsflaggor) som någon person har åsikter om.
  • Frågor eller åsikter om vad som får finnas i en vallokal hänvisas till röstmottagarna och valkansliet.
  • Frågor om valprocessen hänvisas i första hand till röstmottagarna på plats. Vid behov kan även valkansliet kontaktas.
  • Valkansliet har ett internnummer dit bibliotekets medarbetare kan vända sig om frågor om regnbågsflaggan eller annat uppstår och inte kan hanteras av röstmottagarna på plats. Om en sådan situation skulle uppstå ska även bibliotekschef kontaktas.

Bibliotek Uppsala var mycket nöjda med samarbetet med valnämnden och upplevde att det nära samarbetet och de tydliga riktlinjerna skapade trygghet för personalen. En trygg personalgrupp som vet hur de ska agera kan lättare bemöta ifrågasättanden och kritik.

Styrgruppen för Expertnätverket för bibliotekens arbete med hbtq+

2 kommentarer

  1. Regnbågsflaggor är politiska, men de används på många sätt över hela världen och är inte kopplade till en specifik organisation eller ett specifikt parti. Regnbågsflaggor har ett starkt symbolvärde och förutom att signalera öppenhet och människors lika värde, uppfattar många, inte minst hbtq+-personer, det som en symbol för en trygg verksamhet eller plats. Det betyder att vissa känner sig extra välkomna om flaggorna sitter uppe, inte att de känner sig ovälkomna om flaggorna inte finns. Det kan absolut uppfattas som ytlig godhetssignalering, det ändrar dock inte det faktum att flaggorna är betydelsefulla för många människor.

  2. Jag hoppas att i helgen få tid att skriva ett längre svar på detta, men tills dess: Nej, biblioteken ska inte ta ner regnbågsflaggorna när de ska användas som vallokaler, utan det borde göras omedelbart! För att dessa flaggor inte skulle ha med partipolitik att göra utan enbart skulle stå för att alla människor föds fria och har lika värde, och vara jämförbara med Barnkonventionen och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter är ju totalt nonsens! Och vad fyller det egentligen för funktion med regnbågsflaggor i bibliotekslokaler, annat än ytlig godhetssignalering? Ingen tror väl ändå på fullt allvar att hbtq-personer skulle känna sig ovälkomna utan dessa flaggor?

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min