Dags att prata om AI

Domedagsprofetior om AI skymmer det samtalet egentligen borde handla om, skriver Tommy Bildström. ”Vi måste diskutera hur vi förhåller oss till det nya och på vilket sätt vår verksamhet och vårt uppdrag påverkas.”