Debatt

Privat drift förklarar inte Nackas framgångar

Diskussionen om privat drivna bibliotek ska inte handla om Nacka där höga besökssiffor knappast hänger ihop med driften, utan om vad mer entreprenad skulle betyda, skriver Leodan Rodriguez. "Hur skulle detta kunna påverka kvaliteten på sikt?"

8 feb 2024 • 5 min

Debatt

Vår berättelse om världen är onödigt vinklad

Bibliotek kan och ska inte ta ansvar för innehållet i böckerna på sina hyllor – men urvalet är vårt och därför vårt ansvar, skriver Einar Ehn-Briem. ”Jag efterlyser en bred diskussion om hur folkbibliotekens bestånd egentligen ska se ut.”

29 jan 2024 • 3 min

Debatt

Replik: Vi måste vara tydliga när vi talar om rasism

Bibliotekarien Einar Ehn-Briem uppskattar att Surrah al-Himidy har modet att ifrågasätta bibliotekssektorns men stör sig ändå på hennes artikel. "För att vi ska kunna diskutera något som uppenbart engagerar så många måste vi veta exakt vad vi menar avviker och eventuellt väljs bort", skriver han i sin replik.

7 dec 2023 • 3 min

Debatt

"Det är nödvändigt att vara anställningsbar"

Ingen skaffar sig en utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap av ren nyfikenhet och kunskapstörst. Merparten bibliotekariestudenter ser sina studier som en ren yrkesutbildning, skriver Tobias Nordberg i en replik på Ola Pilerots essä om bibliotekariers kompetens.

5 okt 2023 • 3 min

Debatt

Hotet mot bibliotekens demokratiska uppdrag

En stark polarisering i samhället kastar en mörk skugga över bibliotekets verksamhet. Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie i Malmö, pekar på tre lokala exempel och lyfter vilka förändringar han ser för biblioteket i ett allt hårdare samhällsklimat.

3 okt 2023 • 2 min

1 2 3 14