Essä

"Bibliotekarier har ett särskilt ansvar"

Globala spänningar med krig, ekonomisk instabilitet, klimathot – dessutom egna interna utmaningar. Men en historisk återblick visar att Ifla också vid tidigare kriser har klarat att upprätthålla fri forskning, sanning och tillgång till information och yttrandefrihet, skriver Alex Byrne.

21 dec 2022 • 7 min

Essä

Fostran, styrning och en växande välvilja

Läsfrämjandets historia handlar om politik – och om människor som ändå läser på sitt eget sätt. Man kan välja att se det som något hotfullt, eller som en given förutsättning för förändring, skriver Linnéa Lindsköld.

4 nov 2022 • 7 min

Essä

Kunskapen bör styra biblioteksverksamheten

Regering och riksdag håller sig på avstånd. Men lämnar kommunpolitikerna folk­biblioteken i fred? Svårt att veta, skriver Anders Frenander och rekommenderar att kunskap, inte politiska idéer, ska styra verksam­heter.

17 jun 2022 • 7 min

Essä

Vådan av blind källtillit

Hur ska "bekräftad myndighetsinformation" hanteras om den inte går att lita på? Satsa på mångfald och glöm rådet att vissa källor inte behöver granskas, skriver medievetaren Kajsa Klein.

24 feb 2022 • 10 min

Essä

Imponerande om de danska bibliotekens historia

De danska bibliotekens historia har samlats i två tjocka band. Det är bara att gratulera danskarna och hoppas att vi någon gång får ett liknande verk över vår svenska bibliotekshistoria, skriver Kerstin Rydbeck, professor i biblioteks- och informationsvetenskap.

16 nov 2021 • 4 min

Essä

Politik utan det politiska gör det svårt att göra rätt

I en tid då politiken inte är konkret och tydlig utan bara sätter upp övergripande mål, blir det upp till tjänstepersoner att ta ut riktningen. Egna initiativ ses därför som tillgångar – men beskrivs ibland som hot mot demokratin. En motsägelsefull kritik som brister i kunskap och förståelse, anser Nick Johnson Jones.

15 okt 2021 • 5 min

1 2 3