Giftfria visioner

29 nov 2018 • 2 min

Brittiska Oxford Dictionaries har redan valt årets ord för 2018. Det blev toxic. Ett adjektiv som kan betyda giftig, jättedålig, obehaglig eller skadlig. Under året har det använts frekvent i miljösammanhang, konstaterar uppslagsverkets redaktion – man har pratat och skrivit om giftig luft, gas, sopor och inte minst om plast. Men det har också använts bildligt, för att beskriva arbetsplatser, skolor, relationer och stress. Eller de giftiga samtalen i sociala medier.

Det får mig att fundera på vad som är årets ord i bibliotekssammanhang 2018. Och jag tror att det är visioner. I hård konkurrens med framtid, digitalisering, användare, demokrati och mötesplats.

I Haag har IFLAS:s ledning gnuggat geniknölarna för att formulera en samlad global vision av inspel från hela världens professionella. I Stockholm har sekretariatet för en nationell biblioteksstrategi gjort detsamma. På bokmässan samlades Svensk biblioteksförenings mest dedikerade medlemmar för en visionsworkshop. Resultatet ska presenteras på årsstämman nästa år.[fakta id=”18983″]

Men vad innehåller då visionerna?

Ja, de ser inte så märkvärdiga ut. I IFLA:s Global vision report som släpptes i mars hade röster från 213 länder bland annat enats om att biblioteken måste ”stå starka som den intellektuella frihetens förkämpar”. Först i uppräkningen av tio punkter för framtiden ­ligger fri och jämlik tillgång till information och kunskap. Man kan invända att det låter som samma vision som funnits sen folkbiblioteken startade. Det finns kanske till och med de som tycker att visionen redan är genomförd. Men då har de kanske inte prövat att vara till ­exempel ett barn med funktionsvariationer. Region Stockholms nya rapport Funkar det? visar att bara hälften av biblioteken i Stockholms län har anpassad verksamhet så att barn med funktionsvariationer kan delta i den.

Grejen med visioner är att det kvittar hur läckra de är om man inte uppfyller dem.

I Ale kommuns nya biblioteksplan är visionen att skapa väl fungerande skolbibliotek. Det låter kanske inte heller så hett i förstone. Men i landet där bara hälften av skolorna har bemannade bibliotek och undervisningen i källkritik framför allt brister i att lära ut hur barnen kan använda ett bibliotek (se s. 5) är det nog så visionärt.

I det här numrets tema, Slaget om strategin, besöker vi ett av de fem dialogmöten som arrangerats av sekretariatet för en nationell biblioteksstrategi (s. 12). Där efterlyser deltagarna större visioner och tycker strategin har tappat bort dem.

Utredaren Erik Fichtelius svarar att visionen är ju demokratiparagrafen.

Den är kanske inte så giftig. Men värd allt om den uppfylls.

Läs mer: 

http://biblioteksbladet.test/etidningen/nr-8-2018/

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min