"Koppla ihop skrivande med läsandet!"

22 mar 2019 • < 1 min

För att kunna vara aktiv i ett demokratiskt samhälle behöver man inte bara kunna läsa, skriver Strängnäs kulturchef Christer Hermansson i ett svar på biblioteksstrategin. Man måste kunna skriva också.

Christer Hermansson. Foto: Mikaela Hermansson.

Den nationella samordnaren Erik Fichtelius skrev den 7 mars 2019 på DN Debatt när förslaget till en nationell biblioteksstrategi, ”Demokratins skattkammare”, presenterades, bland annat: ”Visionen är bibliotek för alla och målet är demokrati – alla ska fritt kunna ta del av världens samlade litteratur och kunskap för att verka i samhället på egna villkor.”

Längre fram i texten betonade han: ”Vi lyfter fram biblioteken som samhällets öppna rum samt deras betydelse för läsning, lärande och forskning.” I förordet till förslaget står också att det yttersta målet med hela verksamheten är att stärka bildningen och därmed demokratin.

Det är därför mycket förvånande och upprörande att läsa ”Demokratins skattkammare” några veckor efter publiceringen. För inte på något ställe går det att läsa om skrivfrämjande aktiviteter på biblioteken. Att människor först och främst går till biblioteken för att läsa och låna litteratur vet alla, men varför kopplar inte strategiförslaget ihop läsandet med skrivandet? Att kunna läsa och skriva är helt avgörande för att kunna vara aktiv i ett demokratiskt samhälle.

Många folkbibliotek erbjuder skrivarkurser i olika former. De nödvändiga skrivfrämjande aktiviteterna ökar. I Strängnäs kommun har vi anställt en kommunförfattare tack vare Statens ”Stärkta bibliotek”-satsning.

Skrivfrämjandet är lika centralt som läsfrämjandet i bibliotekens aktiviteter. Varför nämns inte det överhuvudtaget i biblioteksstrategin? Och varför nämns inte författarnas och översättarnas betydelse för biblioteken? Utan dem existerar ju inga bibliotek.

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Ett sätt att splittra samhället på djupet

Motståndet mot en lag om anmälningsplikt är massivt. Det stod klart – om någon tidigare svävade i ovisshet om saken – under ett seminarium i riksdagen på onsdagsförmiddagen.”Det är Pandoras box – vägen in i ett angiverisamhälle.”

29 maj 2024 • 3 min

Politik

Samtal om anmälningsplikten i riksdagen

Vad skulle en ny lag om anmälningsplikt innebära i praktiken? I morgon, onsdag, debatteras frågan av riksdagsledamöterna Muharrem Demirok (C), Amanda Lind (MP), Magnus Resare (M) och Camilla Mårtensen (L).

28 maj 2024 • 2 min

Digitalisering

AI bidrar till samtal om EU

I Karlskrona kan biblioteksbesökarna snacka EU med en chattrobot. AI görs därmed till en del av ett utvidgat referenssamtal, säger Bengt-Gunnar Österberg, bibliotekarie och platsansvarig för stadsbiblioteks digitala center.

27 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Finska tips om nationellt e-bibliotek

Omvärldsbevakning, AI och tips att ta med sig för den som vill skapa nationellt e-bibliotek var några frågor som lyftes på Biblioteteksdagarnas första dag på Sara kulturhus i Skellefteå.

22 maj 2024 • 8 min

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min