"Koppla ihop skrivande med läsandet!"

22 mar 2019 • < 1 min

För att kunna vara aktiv i ett demokratiskt samhälle behöver man inte bara kunna läsa, skriver Strängnäs kulturchef Christer Hermansson i ett svar på biblioteksstrategin. Man måste kunna skriva också.

Christer Hermansson. Foto: Mikaela Hermansson.

Den nationella samordnaren Erik Fichtelius skrev den 7 mars 2019 på DN Debatt när förslaget till en nationell biblioteksstrategi, ”Demokratins skattkammare”, presenterades, bland annat: ”Visionen är bibliotek för alla och målet är demokrati – alla ska fritt kunna ta del av världens samlade litteratur och kunskap för att verka i samhället på egna villkor.”

Längre fram i texten betonade han: ”Vi lyfter fram biblioteken som samhällets öppna rum samt deras betydelse för läsning, lärande och forskning.” I förordet till förslaget står också att det yttersta målet med hela verksamheten är att stärka bildningen och därmed demokratin.

Det är därför mycket förvånande och upprörande att läsa ”Demokratins skattkammare” några veckor efter publiceringen. För inte på något ställe går det att läsa om skrivfrämjande aktiviteter på biblioteken. Att människor först och främst går till biblioteken för att läsa och låna litteratur vet alla, men varför kopplar inte strategiförslaget ihop läsandet med skrivandet? Att kunna läsa och skriva är helt avgörande för att kunna vara aktiv i ett demokratiskt samhälle.

Många folkbibliotek erbjuder skrivarkurser i olika former. De nödvändiga skrivfrämjande aktiviteterna ökar. I Strängnäs kommun har vi anställt en kommunförfattare tack vare Statens ”Stärkta bibliotek”-satsning.

Skrivfrämjandet är lika centralt som läsfrämjandet i bibliotekens aktiviteter. Varför nämns inte det överhuvudtaget i biblioteksstrategin? Och varför nämns inte författarnas och översättarnas betydelse för biblioteken? Utan dem existerar ju inga bibliotek.

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min