"Koppla ihop skrivande med läsandet!"

22 mar 2019 • < 1 min

För att kunna vara aktiv i ett demokratiskt samhälle behöver man inte bara kunna läsa, skriver Strängnäs kulturchef Christer Hermansson i ett svar på biblioteksstrategin. Man måste kunna skriva också.

Christer Hermansson. Foto: Mikaela Hermansson.

Den nationella samordnaren Erik Fichtelius skrev den 7 mars 2019 på DN Debatt när förslaget till en nationell biblioteksstrategi, ”Demokratins skattkammare”, presenterades, bland annat: ”Visionen är bibliotek för alla och målet är demokrati – alla ska fritt kunna ta del av världens samlade litteratur och kunskap för att verka i samhället på egna villkor.”

Längre fram i texten betonade han: ”Vi lyfter fram biblioteken som samhällets öppna rum samt deras betydelse för läsning, lärande och forskning.” I förordet till förslaget står också att det yttersta målet med hela verksamheten är att stärka bildningen och därmed demokratin.

Det är därför mycket förvånande och upprörande att läsa ”Demokratins skattkammare” några veckor efter publiceringen. För inte på något ställe går det att läsa om skrivfrämjande aktiviteter på biblioteken. Att människor först och främst går till biblioteken för att läsa och låna litteratur vet alla, men varför kopplar inte strategiförslaget ihop läsandet med skrivandet? Att kunna läsa och skriva är helt avgörande för att kunna vara aktiv i ett demokratiskt samhälle.

Många folkbibliotek erbjuder skrivarkurser i olika former. De nödvändiga skrivfrämjande aktiviteterna ökar. I Strängnäs kommun har vi anställt en kommunförfattare tack vare Statens ”Stärkta bibliotek”-satsning.

Skrivfrämjandet är lika centralt som läsfrämjandet i bibliotekens aktiviteter. Varför nämns inte det överhuvudtaget i biblioteksstrategin? Och varför nämns inte författarnas och översättarnas betydelse för biblioteken? Utan dem existerar ju inga bibliotek.

0 kommentarer

Senaste nytt

BOKMÄSSAN 2023
Nyheter

Den judiska kulturen tar plats på bokmässan

Ett av Bokmässans teman i år är judisk kultur. Bland annat visar Resursbiblioteket för jiddisch sitt nya minoritetskit. Tanken är att bibliotek ska kunna, på ett enkelt sätt synliggöra judisk kultur i biblioteksrummet.

29 sep 2023 • 3 min

BOKMÄSSAN 2023
Nyheter

Så kan biblioteken använda digital teknik

Immersiva medier och VR, är det något för bibliotek att hålla på med? Kan det till och med vara läsfrämjande? Det menar i alla fall Linda Sävhammar från Biblioteksutveckling Östergötland.

28 sep 2023 • 4 min

Nyheter

Konstnärlig frihet ska garantera armlängds avstånd

Skolbiblioteken lyfts som särskilt viktiga i Mats Svegfors förslag om hur kommunerna ska bli mer delaktiga i kulturpolitiken. Och för att garantera armlängds avstånd ska kommunerna, för att kunna dela ut pengar, skriva under på att de respekterar den konstnärliga friheten.

27 sep 2023 • < 1 min

Krönika

AI-frågor till biblioteken

Vad händer med upphovsrätten när ett verk har skapats av artificiell intelligens? Ska AI-genererade verk omfattas av pliktlagstiftningen och aktivt samlas in av nationalbiblioteken? AI ställer biblioteken inför ett antal fundamentala och rent existentiella frågeställningar, skriver Lars Ilshammar.

25 sep 2023 • 2 min

Nyheter

Dyrare att boka författarframträdanden

Författares bokprat blir dyrare när Sveriges författarförbund höjer sin arvodesrekommendation med tusen kronor. ”Författarna måste kunna leva på sitt arbete", säger förbundets ordförande Grethe Rottböll som inte oroar sig över hur höjningen tas emot av biblioteken.

22 sep 2023 • 2 min