"Koppla ihop skrivande med läsandet!"

22 mar 2019 • < 1 min

För att kunna vara aktiv i ett demokratiskt samhälle behöver man inte bara kunna läsa, skriver Strängnäs kulturchef Christer Hermansson i ett svar på biblioteksstrategin. Man måste kunna skriva också.

Christer Hermansson. Foto: Mikaela Hermansson.

Den nationella samordnaren Erik Fichtelius skrev den 7 mars 2019 på DN Debatt när förslaget till en nationell biblioteksstrategi, ”Demokratins skattkammare”, presenterades, bland annat: ”Visionen är bibliotek för alla och målet är demokrati – alla ska fritt kunna ta del av världens samlade litteratur och kunskap för att verka i samhället på egna villkor.”

Längre fram i texten betonade han: ”Vi lyfter fram biblioteken som samhällets öppna rum samt deras betydelse för läsning, lärande och forskning.” I förordet till förslaget står också att det yttersta målet med hela verksamheten är att stärka bildningen och därmed demokratin.

Det är därför mycket förvånande och upprörande att läsa ”Demokratins skattkammare” några veckor efter publiceringen. För inte på något ställe går det att läsa om skrivfrämjande aktiviteter på biblioteken. Att människor först och främst går till biblioteken för att läsa och låna litteratur vet alla, men varför kopplar inte strategiförslaget ihop läsandet med skrivandet? Att kunna läsa och skriva är helt avgörande för att kunna vara aktiv i ett demokratiskt samhälle.

Många folkbibliotek erbjuder skrivarkurser i olika former. De nödvändiga skrivfrämjande aktiviteterna ökar. I Strängnäs kommun har vi anställt en kommunförfattare tack vare Statens ”Stärkta bibliotek”-satsning.

Skrivfrämjandet är lika centralt som läsfrämjandet i bibliotekens aktiviteter. Varför nämns inte det överhuvudtaget i biblioteksstrategin? Och varför nämns inte författarnas och översättarnas betydelse för biblioteken? Utan dem existerar ju inga bibliotek.

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Iflas ordförande skjuter på budbäraren

Avslöjandena om rötan inom Ifla fortsätter att ge eko. Den tyska tidningen BuB ägnar sin senaste utgåva åt historien och publicerar en intervju där Ifla-ordföranden Barbara Lison både bekräftar viktiga uppgifter och försöker undergräva Biblioteksbladets trovärdighet.

1 feb 2023 • 3 min

Nyheter

Författare varnas för BTJ-tjänst

I höstas lanserade BTJ sin nya tjänst för författarbesök på bibliotek. Nu varnar Författarcentrum sina medlemmar för att använda den. ”Vi oroar oss för en urholkning av arvodesnivåerna.”

31 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min