Karin Linder: Om att spela roll när Sverige startas om

23 sep 2020 • 2 min

Våren 2020 ställde stora krav på oss alla. Så sluta med snygga formuleringar, nu räcker de inte. Vi behöver handlingskraft oavsett årstid.

Statsministern förknippar läsning av skönlitteratur med sommaren. I alla fall när han i augusti presenterar några av regeringens stöd­åtgärder. Det är en snygg formulering i början av ett tillkännagivande.
Våren 2020 ställde stora krav på oss alla. Den svenska förvaltningsmodellen med olika nivåer av ansvar för verksam­heter som borde samarbeta uppvisade stora brister. Oförmågan att se sitt eget ansvar resulterade i att myndigheter, regioner och huvudmän pekade finger mot varandra.
Svenska bibliotek befinner sig i samma förvaltningsmodell. Det är möjligt att titta åt ett annat håll när frågan om ansvar kommer upp på bordet. Vem som ska ta ett övergripande grepp när alla hävdar egen suveränitet är oklart. Och medan stats­ministern tydligen har ett säsongsbaserat behov av kultur och litteratur är efterfrågan stor på bibliotekens verksamhet året runt, även under pandemier. Därför är det glädjande att det svenska biblioteksväsendet när det väl gällde klarade av att erbjuda olika slag av bibliotekstjänster trots restriktioner och förändrade förutsättningar.
Det finns både negativa och positiva erfarenheter av våren.

Under hösten gäller det att skörda de bra resultat som hanterandet av den första fasen av pandemin trots allt gav. Ser vi positivt på månaderna februari–maj skedde en relativt snabb digital utveckling. Fler användare ville använda digitala medier, digitala möten utvecklades från långrandiga och tråkiga till effektiva och fokuserade, konferenser genomfördes på ganska avancerad nivå, och förståelsen för att alla ska vara digitalt delaktiga ökade.
Även utanför sektorn har det dragits slutsatser om bibliotekens roll. Omstartskommissionen lyfter biblioteken som kraft för att starta om Sverige och den digitala kompetenshöjning som krävs. Det är bra. Det är något vi som förening arbetat för länge och ett arbete som redan sker runt om i alla typer av bibliotek.
Men det kräver större förståelse och mer riktade resurser för biblioteken. De ekonomiska stödpaket som hittills satts in har gått förbi de vanliga strukturerna, som till exempel samverkansmodellen.

Det finns en stor risk att åtminstone region- och folkbibliotekens ekonomier försvagas redan 2021. Regionerna och kommunerna har stort ansvar för att hantera corona och när regeringens stödpaket fasas ut ska de ta hand om effekterna inom ordinarie budget tillsammans med lokaltrafik, äldrevård och annat som haft det ansträngt under pandemin. Därför krävs det riktade medel när biblioteken ska vara med och aktivt starta om Sverige.
Vi kommer att arbeta för att regeringen och deras omstartssatsningar förstår det.
Men bespara oss snygga formuleringar – de ska helst återfinnas i just skönlitteraturen. Nu räcker det inte. Vi behöver handlingskraft oavsett årstid.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

KB: EU-förslag om AI kan hota yttrandefriheten

Förslag till ny EU-lagstiftning kan hämma användningen av artificiell intelligens och skada yttrandefrihet och konstnärlig frihet, varnar KB i ett remissyttrande. Regeringen uppmanas samtidigt att påskynda beredningen av andra frågor.

5 jul 2021 • 2 min

Debatt

Finansiering och politisk vilja är av fundamental vikt

Samtidigt med en ny pliktlagstiftning behövs svar om hur materialet ska göras tillgängligt. ”Om bibliotekssektorn ska kunna använda digitaliseringens möjligheter krävs både en politisk vilja och en långsiktigt hållbar finansiering", skriver riksbibliotekarie Karin Grönvall.

30 jun 2021 • 3 min

Nyheter

"Det är ett angrepp på demokratin"

53 svenska folkbibliotek har drabbats när Micromarc-systemet slagits ut. Ett angrepp på demokratin som motiverar en framtida dialog om beredskap och skydd, anser biblioteksföreträdare Biblioteksbladet talat med.

28 jun 2021 • 3 min