Krönika

Beröringsskräcken för Wikipedia är obefogad

Vi accepterar att mycket på nätet kontrolleras av företag och stater – men är fortsatt skeptiska till Wikipedia. Det handlar om makt över det skrivna ordet där många tycks föredra en hierarkisk modell framför en platt, skriver Karolina Andersdotter.

4 feb 2022 • 3 min

1 2 3