Krönika

Tack för mig!

Det är beklagligt att det fort­farande saknas en stark strategi för bibliotekssektorn. Målen borde vara individens demokratiska delaktighet och sam­hällets kunskaps­utveckling, skriver Svensk biblioteksförenings avgående generalsekreterare Karin Linder i sin avskedskrönika.

25 nov 2022 • 2 min

Krönika

Beröringsskräcken för Wikipedia är obefogad

Vi accepterar att mycket på nätet kontrolleras av företag och stater – men är fortsatt skeptiska till Wikipedia. Det handlar om makt över det skrivna ordet där många tycks föredra en hierarkisk modell framför en platt, skriver Karolina Andersdotter.

4 feb 2022 • 3 min

1 2 3