Krönika

När bokhyllor börjar tänka

Med AI kan biblioteket stärka sin position i kunskapssamhället, skriver Carl Heath. "En fysisk mötesplats där information omvandlas till kunskap och insikt tack vare kraftfulla verktyg i händerna på kompetent personal."

4 sep 2023 • 3 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Debatten har utrymme för bibliotekarier

Journalister och bibliotekarier har besläktade uppdrag när information ställs mot desinformation. Men medan journalister agerar offentligt är bibliotekarierna nästan alltid anonyma. Fler borde ta plats i debatten utifrån sin kunskap och det samhälleliga värdet av allas rätt till information, skriver Karin Linder, numer kanslichef på Svenska journalistförbundet.

14 apr 2023 • 2 min

Krönika

Gör minskad läsförmåga att vi klarar lågkonjunkturen bättre?

Svensk biblioteksförenings ordförande Helene Öberg mötte förra veckan kultur- och utbildningsministrarna och samtalade om läsfrämjande. Det ministrarna sa om lågkonjunktur och oro i omvärlden gav ledtrådar om varför det inte tycks bli något lagförslag om bemannade skobibliotek. "Är det verkligen ett rimligt svar?"

6 apr 2023 • 2 min

Krönika

Digitalt landskap kräver debatt och samverkan

Bibliotekens närvaro på Tiktok blottar en konflikt mellan tillgänglighet och skydd av människors integritet. Hur ska detta hanteras? Svaret ligger inte alltid i att göra mer av samma, utan det måste också vara möjligt att göra nytt, skriver digitaliseringsexperten Carl Heath.

17 mar 2023 • 2 min

Krönika

Plågsam pepp i stället för opinionsbildning

Den internationella biblioteksfederationens trendrapporter brukar vara gedigna och användbara. Men den senaste uppdateringen bygger inte på forskning och dialog utan på känslor och anekdoter. "När man träffar lagstiftare och andra makthavare måste man ha ett större och mer evidensbaserat perspektiv än så", skriver Karolina Andersdotter.

20 feb 2023 • 3 min

Krönika

Tack för mig!

Det är beklagligt att det fort­farande saknas en stark strategi för bibliotekssektorn. Målen borde vara individens demokratiska delaktighet och sam­hällets kunskaps­utveckling, skriver Svensk biblioteksförenings avgående generalsekreterare Karin Linder i sin avskedskrönika.

25 nov 2022 • 2 min

1 2 3 4