Stängt eller öppet – tolkningen avgör

25 feb 2021 • 2 min

En av effekterna med julens nedstängningar av biblioteksverksamhet är sannolikt att fler än användarna har fått förståelse för den roll biblio­teken spelar i samhället.

Ett efter ett stängde nästan alla folkbibliotek över jul och nyår.

När den landsomfattande men förhastade rekommendationen att stänga biblioteken tillkännagavs den 18 december fick jag en bild i mitt huvud. Ungefär 1100 röda ljuspunkter utspridda över en Sverigekarta släcktes systematiskt och effektivt ned. De röda punkterna symboliserade folkbibliotek. Fri tillgång till information avbröts. Några få lampor lyste kvar. Känslan av krigssituation infann sig.
Under en promenad veckorna innan hade en vän och jag diskuterat hur man överlever krig. Båda är lyckligt lottade att aldrig ha varit med om det. Vi kunde inte föreställa oss att vi skulle klara mer än en vecka. Vår uppfattning om krig kunde likställas med omedelbar personlig död. Ingen av oss saknar tillgång till vare sig krigsbilder eller kontakt med människor som överlevt eller flytt krig. Men att sätta oss själva i en krigssituation övergick vår fantasis förmåga. Omständigheterna kring den 18 december avhjälpte den oförmågan.

I början av pandemin användes Axel Oxenstiernas förvaltningsmodell som förklaring till både tilltron till det starka myndighetsansvaret, personifierad i Anders Tegnell, som till att vår beredskap var god eftersom Sverige har en djupt rotad förvaltningskultur. Alla visste vem som skulle göra vad, vi behövde inte vara oroliga. Pandemin skulle hanteras. Med ett års facit i hand verkar det allt mer tydligt att väldigt många vet vad någon annan ska göra eller borde ha gjort och att Axel Oxenstiernas arv användes mer frimodigt än påläst.

Nu är vi återigen i sportlovsveckornas tid och tillbakablickandet är oundvikligt. Utan att genast värdera om något är bra eller dåligt har till exempel språket förändrats. I bibliotekssammanhang kan öppet och stängt betyda att det i princip bedrivs samma typ av verksamhet, men sett från olika perspektiv använder vi olika ord.
Stängt har idag förstärkts med ord som stängt som mötesplats, helt stängt eller stängtstängt för att visa att begreppet har gått från att stänga ett öppet rum/lokal till en helt inställd verksamhet.

Man saknar inte kon förrän båset är tomt och en av effekterna med julens nedstängningar av biblioteksverksamhet är sannolikt att fler än användarna har fått förståelse för den roll biblioteken spelar i samhället. Men det finns också en stor risk kring att ord som öppet och stängt och tillgängligt kan användas med varierande innebörd. Bibliotekslagen ska garantera lik­värdighet över hela landet. Idag är det möjligt att tolka ordet öppet olika.

Oxenstierna var centralist och förespråkade toppstyrning. Han levde under turbulenta tider. Kan vi ställa krav på att det ska gå att garantera nationell likvärdig tillgång till medier och information lokalt, utan att tillföra nationella medel och resurser för det?

Svaret måste bli nej.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Startar bibliotek för social rättvisa

Organisationen Helamalmö startar sitt andra bibliotek. Ambitionen är samarbeta med universitetsbibliotek runtom i landet. ”När nya rapporter kommer så ska man kunna läsa dem hos oss”, säger verksamhetsledaren Nicolas Lunabba.

28 mar 2023 • 2 min

Debatt

Behövs folkbibliotekens eget museum?

Trots uppmärksamhet och uppskattning är framtiden för Biblioteksmuseet i Borås oviss. Det behövs bidrag till drift och fler engagerade individer – "och det brådskar", skriver Biblioteksmuseiföreningens ordförande Tommy Olsson.

27 mar 2023 • 3 min

Nyheter

Ovanligt med politisk inblandning – men oron finns

Björn Orring, Ulf Dernevik och Anna Troberg är nöjda med svaren de fick från regeringsföreträdarna om armlängds avstånd. Och en undersökning som Biblioteksbladet har gjort visar att det, än så länge, är ovanligt att politiker blandar sig i biblioteksverksamheten. Men oro finns för framtiden.

23 mar 2023 • 2 min

Krönika

Digitalt landskap kräver debatt och samverkan

Bibliotekens närvaro på Tiktok blottar en konflikt mellan tillgänglighet och skydd av människors integritet. Hur ska detta hanteras? Svaret ligger inte alltid i att göra mer av samma, utan det måste också vara möjligt att göra nytt, skriver digitaliseringsexperten Carl Heath.

17 mar 2023 • 2 min