Stängt eller öppet – tolkningen avgör

25 feb 2021 • 2 min

En av effekterna med julens nedstängningar av biblioteksverksamhet är sannolikt att fler än användarna har fått förståelse för den roll biblio­teken spelar i samhället.

Ett efter ett stängde nästan alla folkbibliotek över jul och nyår.

När den landsomfattande men förhastade rekommendationen att stänga biblioteken tillkännagavs den 18 december fick jag en bild i mitt huvud. Ungefär 1100 röda ljuspunkter utspridda över en Sverigekarta släcktes systematiskt och effektivt ned. De röda punkterna symboliserade folkbibliotek. Fri tillgång till information avbröts. Några få lampor lyste kvar. Känslan av krigssituation infann sig.
Under en promenad veckorna innan hade en vän och jag diskuterat hur man överlever krig. Båda är lyckligt lottade att aldrig ha varit med om det. Vi kunde inte föreställa oss att vi skulle klara mer än en vecka. Vår uppfattning om krig kunde likställas med omedelbar personlig död. Ingen av oss saknar tillgång till vare sig krigsbilder eller kontakt med människor som överlevt eller flytt krig. Men att sätta oss själva i en krigssituation övergick vår fantasis förmåga. Omständigheterna kring den 18 december avhjälpte den oförmågan.

I början av pandemin användes Axel Oxenstiernas förvaltningsmodell som förklaring till både tilltron till det starka myndighetsansvaret, personifierad i Anders Tegnell, som till att vår beredskap var god eftersom Sverige har en djupt rotad förvaltningskultur. Alla visste vem som skulle göra vad, vi behövde inte vara oroliga. Pandemin skulle hanteras. Med ett års facit i hand verkar det allt mer tydligt att väldigt många vet vad någon annan ska göra eller borde ha gjort och att Axel Oxenstiernas arv användes mer frimodigt än påläst.

Nu är vi återigen i sportlovsveckornas tid och tillbakablickandet är oundvikligt. Utan att genast värdera om något är bra eller dåligt har till exempel språket förändrats. I bibliotekssammanhang kan öppet och stängt betyda att det i princip bedrivs samma typ av verksamhet, men sett från olika perspektiv använder vi olika ord.
Stängt har idag förstärkts med ord som stängt som mötesplats, helt stängt eller stängtstängt för att visa att begreppet har gått från att stänga ett öppet rum/lokal till en helt inställd verksamhet.

Man saknar inte kon förrän båset är tomt och en av effekterna med julens nedstängningar av biblioteksverksamhet är sannolikt att fler än användarna har fått förståelse för den roll biblioteken spelar i samhället. Men det finns också en stor risk kring att ord som öppet och stängt och tillgängligt kan användas med varierande innebörd. Bibliotekslagen ska garantera lik­värdighet över hela landet. Idag är det möjligt att tolka ordet öppet olika.

Oxenstierna var centralist och förespråkade toppstyrning. Han levde under turbulenta tider. Kan vi ställa krav på att det ska gå att garantera nationell likvärdig tillgång till medier och information lokalt, utan att tillföra nationella medel och resurser för det?

Svaret måste bli nej.

0 kommentarer

Senaste nytt

Digitalisering

Smart system delar bibliotekssektorn

För att frigöra tid och resurser införs intelligenta mediehanteringssystem på folk- och universitetsbibliotek. Det beskrivs som en vattendelare. ”Det är viktigt att vi lär oss hur vi kan arbeta med denna teknik", säger Lovisa Liljegren, bibliotekarie som skrivit en mastersuppsats om systemet.

8 aug 2022 • 4 min

Reportage

De vill påverka samtalet om källkritik

Det som lyfts fram som lösningen på spridningen av desinformation – källkritik – riskerar att användas i motsatt syfte av dem som vill sprida falska uppgifter. Forskarna Olof Sundin och Jutta Haider synar komplexiteten i sin nya bok.

2 aug 2022 • 5 min

Internationellt

Elefant i rummet – och få frågor besvarade

Efter några turbulenta månader av vittnesmål om den giftiga kulturen i Iflas ledning bad organisationens ordförande Barbara Lison om ursäkt när bibliotekens världskongress avslutades i Dublin på torsdagen. Men de som väntat sig grundliga förklaringar och en konstruktiv plan för vägen framåt fick inte mycket med sig från Irland.

29 jul 2022 • 2 min

Internationellt

Krav på oberoende utredning av Ifla

De missförhållanden som har uppdagats inom Iflas kansli och ledning har lett till att medlemmar kräver en oberoende utredning. Den europeiska sektionen har undertecknat skrivelsen, liksom Svensk biblioteksförening.

12 jul 2022 • 2 min