Nationell biblioteksstrategi - vi borde fira!

4 maj 2015 • 2 min

Då så. Då var den på plats. Nästan. I årets vårbudget föreslås KB få medel för att ta fram en...

Maria Ehrenberg
Maria Ehrenberg

Då så. Då var den på plats. Nästan. I årets vårbudget föreslås KB få medel för att ta fram en nationell biblioteksstrategi. Vi är många som hurrar, vi är många som engagerat oss i detta. En stor eloge till exempel till Svensk biblioteksförening som pläderat för detta länge och på många sätt. Vi borde fira, vi borde utlysa en särskild ”nationell biblioteksstrategi-dag”. En regering som anser att bibliotek är av sådan övergripande betydelse att en gemensam strategi behövs, det är verkligen inga dåliga grejor.

Ändå hör jag många suckar, mycken tvivel. ”Det här kan aldrig bli bra, det har aldrig gjorts tidigare”, ”det är ändå bara KB som bestämmer”, ”det blir på sin höjd en statlig, inte nationell strategi” och ”alla utom forskningsbiblioteken kommer att försvinna”.

Men hörreni, låt oss nu inte vara pessimister. Nej, det HAR aldrig gjorts någon biblioteksstrategi tidigare, och JA det är KB som fått uppdraget och JAVISST har KB en mycket längre tradition och vana att umgås med forskningsbibliotek. Det är sant, det är något vi alla behöver ha i minnet.

Men att för den sakens skull redan nu ge upp pro- jektet är väl lite väl magstarkt. En nationell biblioteksstrategi blir vad man gör den till. Men för det måste vi självklart bli inbjudna att delta, vilket jag är helt övertygad om att vi – ALLA – blir. För en strategi som inte omfattar forsknings-, folk-, skol-, sjukhus-, special-, region- och alla andra-bibliotek är ju en helt värdelös sådan.

Viktigast är hur arbetet organiseras. Här har vi ju goda exempel från (kultur)samverkansmodellen. Jag känner inte till en enda regional kulturplan som inte tagits fram genom samverkan, mängder med dialog- möten, referensgrupper, undergrupper, omskrivningar tio-tolv gånger, dragningar och återremisser från politiken. Att det blir ett långt och besvärligt arbete är det väl ingen som tvivlar på – det brukar det bli om man menar allvar med inflytande och demokrati.

Så min önskan är att vi alla blir bjudna till bordet och bär med oss våra erfarenheter, våra biblioteksorganisationers (och användares!) behov och framtidsmöjligheter. Och att vi alla lyssnar lika mycket som vi talar och tar in allas åsikter och önskemål. Inga gömda agen- dor, inga enkla spår, allas lika värde och lika möjlighet till påverkan.

Då kan vi – tillsammans – ta fram ett förslag till nationell biblioteksstrategi som bär långt in i framtiden.

Maria Ehrenberg är regionbibliotekarie i Halland, tidigare kultur- och bibliotekschef i Östra Göinge kommun. Hon är fil dr i litteraturvetenskap och sagoforskare. För övrigt har hon länge intresserat sig för kvinnors läsning och kvinnliga författare, vilket givit upphov till boken Nutidsromantik (2009) och Bland bitterfittor och hondjävlar (2013).

Mellan 2010– 2013 satt hon med i Kulturrådets arbetsgrupp för skönlitteratur.

0 kommentarer

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min