Nya modeller i tre storlekar

11 aug 2019 • 3 min

Kraven på biblioteken i Köpenhamn förändras när lån ersätts av besök och medier med upplevelser. Med tre modellbibliotek i olika storlekar visar staden vägen till framtiden.

Köpenhamn är en stad med växtvärk, något som har skapat ett ökat behov av att bygga fler bibliotek och utveckla nya biblioteksformer. En mycket stor andel av köpenhamnarna är mellan 20 och 39 år, och följaktligen är även gruppen barn, unga och småbarnsfamiljer stor. Köpenhamn väntas växa med över 100.000 invånare fram till 2030. Bibliotek behöver byggas, byggas ut och renoveras för att sörja för invånarnas behov. Samtidigt är det en utmaning att många av ­Köpenhamns bibliotek är slitna och inte på nivå med den höga standarden i stadsrummet och affärslivet i övrigt.

Köpenhamns bibliotek och Sekretariat & stadsutveckling har därför utarbetat en funktionsguide som kan användas både för att precisera funktioner och yta på nya anläggningar och inspirera till nya bibliotekstyper för att visa hur bibliotek skulle kunna fungera tillsammans med andra kommunala, privata och offentliga institutioner. 

Var och en av de tre prototyperna erbjuder tillval och frånval. De innehåller de nödvändiga och relevanta ytor och funktioner som krävs för att ge köpenhamnarna ett så optimalt biblioteksutbud som möjligt. Observera att storleks­angivelserna handlar om nettokvadratmeter.

Profilbiblioteket – 300 m2

Profilbiblioteket utgår från en mycket tydlig identitet i förhållande till en bestämd målgrupp. Profilbiblioteket är 300 m2 och kan placeras på många olika platser, till exempel vid en strandpromenad, ovanpå ett hus, i ett shoppingcenter, i anknytning till tunnelbanan eller i en park. Det kan också ha en provisorisk karaktär, till exempel i ett nytt stadsområde. Detta bibliotek rymmer en ankomst/välkomst­yta, lounge/läsyta, studieyta, samlingar och en variabel som väljs med utgångspunkt i profilen, till exempel en barnyta. På grund av storleken finns till exempel inte plats för ett kafé eller speciella verkstäder. Till detta kommer kontor på 42 m2.

Samlokaliseringsbiblioteket – 600 m2

Samlokaliseringsbiblioteket kan ha en viktig funktion i att öppna andra institutioner för medborgarna och lokalsamhället. Detta kan man till exempel se i sammanslagningar med medborgarkontor eller kulturhus, men det finns även potential i att slå samman biblioteken med många andra institutioner till ömsesidig nytta. Vid samlokalisering med en skola kan biblioteket till exempel spela en aktiv roll som pedagogiskt lärocentrum för eleverna på dagtid, samtidigt som det är en tillgång för lokalsamhället på både dag- och kvällstid. Detta bibliotek rymmer ankomst/välkomstyta, lounge/läseyta, studieyta, samlingar, barnyta, performativ yta och lärorum. Till detta kommer back office på 103 m2.

Kvartersbiblioteket – 1.200 m2

Kvartersbiblioteket är kvarterets mötesplats och samlingspunkt, något som ger en ram åt den lokala gemenskapen och lyfter närområdet. Det ska därför vara synligt och framträdande i området, vilket ställer krav på både arkitektur, design och mångfalden i utbudet. Biblioteket rymmer ankomst/välkomstyta, studieyta, lounge/läseyta för alla, samlingar, barnyta, performativ yta, lärorum, verkstad/ateljé, utställningsrum och har dessutom plats för kafé. Till detta kommer kontor på 158 m2.

Biblioteket fungerar som placemaker och kan stärka ett stadscentrum eller ett kvarter som antingen är nybyggt eller i förfall. Biblioteket lyfter och skapar sammanhang genom att kickstarta utvecklingen i ett stadsbyggnadsområde och kan i bästa fall fungera som magnet för att locka verksamheter och nya invånare. Nya bibliotek ingår ofta i strategier för en kulturdriven stadsutveckling för att liva upp, skapa stadsmässig variation i funktionsblandade kvarter och etablera kvarter, stödja mångfald, sammanhang och möten mellan generationer, levnadssätt och kulturer.

0 kommentarer

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min