8 av 10 bibliotek saknar beredskap för skyfall

7 aug 2023 • 2 min

Ovädret Hans har Sverige i sitt grepp. Hur är bibliotekens beredskap för skyfall och översvämningar? Inte så bra, visar Biblioteksbladets enkätundersökning.

När häftiga regn drabbade norra Italien i våras översvämmades bland annat Malatestiana-biblioteket i staden Cesena i provinsen Emilia-Romagna. I 1400-talsbyggnaden som är upptagen på Unescos världsarvslista förvaras antika böcker och manuskript, ovärderliga skatter som skadades och som konservatorer sedan dess har försökt rädda genom frystorkning.

Kan liknande hända bibliotek i Sverige?

Frågan är felställd – det har redan hänt.

När 165 millimeter regn föll över småländska Älghult i Uppvidinge kommun i juli 2021 översvämmades ortens bibliotek. Nästan 60 centimeter vatten på golvet ledde till att 3000 böcker fick slängas.

Bibliotekschefens tips till andra kommuner var att se över byggnader och göra planer och scenarier.
– Vad kan hända och var finns riskerna? Och därefter förebygga risken. Det är bättre att förekomma än att förekommas, sa han till Biblioteksbladet.

Senare samma sommar drabbades trakterna runt Gävle av ett så kallat tusenårsregnckså drabbades av häftiga regn senare samma sommar översvämmades biblioteksfilialen i Bomhus.

– Och vilken stad i Sverige är förberedd på ett tusenårsregn? Modellberäkningar i all ära, men det faktiska resultatet är det mest tydliga och det här är en erfarenhet som vi bär med oss när vi planerar för framtiden, sa Gävles säkerhetschef.

Så hur ser beredskapen egentligen ut på de svenska folkbiblioteken?

En enkät som skickades ut i mitten av maj ger, trots en svarsfrekvens på endast 30 procent (89 av 290 bibliotek), en fingervisning om att svaret är att den kunde vara betydligt bättre.

71 av de 89 bibliotekschefer som har besvarat enkäten har angett svarsalternativet ”nej” på frågan: ”Har det vidtagits åtgärder för att förebygga skador på bibliotekets samlingar vid skyfall?”

”Det skulle kräva ombyggnation som vi inte har råd med”, uppger en bibliotekschef.

En annan beskriver att biblioteket ligger precis där en å mynnar ut i en sjö och vid höga flöden kan hamna under vatten. ”Vi har påtalat detta för Räddningstjänsten och kommunens krisberedskapsorganisation.”

”Vi har redan påpekat för fastighetsägaren att taket är dåligt”, skriver en tredje. ”Vi har problem när det blir mycket snö som smälter snabbt och har haft läckage flera gånger. Dock inte vid skyfall…”

Chefen för ett av landets största bibliotek skriver: ”Vi behöver förbereda oss bättre.”

Av de enstaka som har angett svaret ”annat” är det också några som vittnar om att planer och skydd saknas:

”På vårt huvudbibliotek har det läckt in flera gånger, något som vi påpekat på fastighetsförvaltningen som ej åtgärdar problemet och skyller på gammalt hus. Vi har flyttat vissa hyllor ut från väggen för att göra skadorna så få som möjligt.”

”Vi har haft vattenskador vid upprepade tillfällen men det har varit samma ställen så vi har viss försiktighet vid dessa platser.”

Endast 9 av de 89 svarande bibliotekscheferna uppger att det har vidtagits åtgärder för att förebygga skador vid extremt regn.

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min