Att ge global tillgång till lokal publicering

21 mar 2013 • < 1 min

Förutsättningarna för forskningsbibliotekens arbete med publiceringsfrågor belyses i en kommande rapport. Helena Francke, lektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan...

Förutsättningarna för forskningsbibliotekens arbete med publiceringsfrågor belyses i en kommande rapport. Helena Francke, lektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås, har på uppdrag av Svensk Biblioteksförening sammanställt rapporten ”Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor”. Det handlar alltså främst bibliotekens arbete med att tillgängliggöra och synliggöra sådant som lärosätets anställda och studenter har producerat.

– En av de saker som överraskade mig under arbetet med rapporten var hur visionära bibliotekarier och hur de hela tiden tänker på nästa stora uppgift, säger Helena Francke.

Rapporten bygger på tjugo intervjuer och dokument från 39 forskningsbibliotek, (nationalbibliotek och högskolebibliotek) och belyser förutsättningarna för bibliotekens ”nya” uppgifter, relaterat till sådant som Open Access, bibliometri (utvärdering) och digitalisering.

Detta är en del av den utveckling som, enligt Helena Franckes formulering, innebär en skillnad i bibliotekariens funktion: från ”att ge lokal tillgång till global litteratur till att ge global tillgång till lokal litteratur”.

Och trots att tämligen omvälvande förändringar redan påverkat forskningsbiblioteken märks alltså ett engagemang för än mer förnyelse.

– Det finns mycket tankar kring framtiden, kring vad som är vår roll, vår identitet, ja vad som är bibliotekens identitet. Det finns ett stort intresse att utveckla det som finns idag och att samarbeta med andra. Det har hittills blivit mycket fokus på avhandlingar, studentuppsatser och forskningsartiklar för biblioteken, men man pratar också om vad som är nästa steg, som Open Access-publicering av monografier.

En av de redan viktiga frågorna är att utveckla ett mer strukturerat forskarstöd.

Läs mer BBL nr 3

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Finska tips om nationellt e-bibliotek

Omvärldsbevakning, AI och tips att ta med sig för den som vill skapa nationellt e-bibliotek var några frågor som lyftes på Biblioteteksdagarnas första dag på Sara kulturhus i Skellefteå.

22 maj 2024 • 8 min

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min