Att ge global tillgång till lokal publicering

21 mar 2013 • < 1 min

Förutsättningarna för forskningsbibliotekens arbete med publiceringsfrågor belyses i en kommande rapport. Helena Francke, lektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan...

Förutsättningarna för forskningsbibliotekens arbete med publiceringsfrågor belyses i en kommande rapport. Helena Francke, lektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås, har på uppdrag av Svensk Biblioteksförening sammanställt rapporten ”Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor”. Det handlar alltså främst bibliotekens arbete med att tillgängliggöra och synliggöra sådant som lärosätets anställda och studenter har producerat.

– En av de saker som överraskade mig under arbetet med rapporten var hur visionära bibliotekarier och hur de hela tiden tänker på nästa stora uppgift, säger Helena Francke.

Rapporten bygger på tjugo intervjuer och dokument från 39 forskningsbibliotek, (nationalbibliotek och högskolebibliotek) och belyser förutsättningarna för bibliotekens ”nya” uppgifter, relaterat till sådant som Open Access, bibliometri (utvärdering) och digitalisering.

Detta är en del av den utveckling som, enligt Helena Franckes formulering, innebär en skillnad i bibliotekariens funktion: från ”att ge lokal tillgång till global litteratur till att ge global tillgång till lokal litteratur”.

Och trots att tämligen omvälvande förändringar redan påverkat forskningsbiblioteken märks alltså ett engagemang för än mer förnyelse.

– Det finns mycket tankar kring framtiden, kring vad som är vår roll, vår identitet, ja vad som är bibliotekens identitet. Det finns ett stort intresse att utveckla det som finns idag och att samarbeta med andra. Det har hittills blivit mycket fokus på avhandlingar, studentuppsatser och forskningsartiklar för biblioteken, men man pratar också om vad som är nästa steg, som Open Access-publicering av monografier.

En av de redan viktiga frågorna är att utveckla ett mer strukturerat forskarstöd.

Läs mer BBL nr 3

0 kommentarer

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min