Bäbis tittut i ny barnsatsning

25 feb 2015 • 2 min

Med början i Landskrona, Göteborg och Södertälje drar Kulturrådets pilotprojekt inom satsningen Bokstart Sverige i gång i vår. Vid tre...

forslind-ann-babis-tittutMed början i Landskrona, Göteborg och Södertälje drar Kulturrådets pilotprojekt inom satsningen Bokstart Sverige i gång i vår. Vid tre tillfällen ska småbarnsfamiljer ta emot bokpaket, i syfte att stimulera läslust och språkutveckling: när barnet är sex månader, ett år och vid tre års ålder. Målet är att se om försöket kan bli en satsning i hela landet.
– Forskningen visar att de första tre åren är näst intill avgörande för den framtida språkutvecklingen, säger Nina Frid, bibliotekarie och handläggare för läsfrämjande vid Kulturrådet.
Varje bokpaket består av tre böcker. De två första paketen delas ut vid hembesök och det tredje i samband med ett biblioteksbesök. Samtliga småbarnsfamiljer i pilotstäderna ska få böckerna, som plockats ihop av Kulturrådets särskilda urvalsgrupp. Förutom att se till den konstnärliga kvaliteten har gruppen även tagit hänsyn till mångfald, skildringen av pojkar och flickor och andra frågor för att presentera litteratur med så stor bredd som möjligt.
Nina Frid tror att bokpaketen kan få betydelse för både föräldrar och barn.
– Det är oerhört viktigt att det finns böcker i hemmet för att få lust att läsa och faktum är att det även spelar roll att man äger böckerna. Varför det är så kan man fråga sig, men genom ägandet får man möjligen en relation till böckerna, och det påverkar också inställningen till läsandet.
– Men det centrala budskapet vid hembesöken är att tala om hur bra det är att prata med och läsa, rimma och ramsa och sjunga för barnet. Väldigt många familjer kommer inte att ha svenska som modersmål och det är viktigt att tala om att föräldrarna läser och pratar på sitt eget språk. Det går ju att läsa en pekbok på vilket språk man vill.
Pilotprojektet handlar också om att undersöka hur själva det faktiska arbetet ska gå till: hur lång tid tar det för bibliotekarierna att få tag på familjerna, hur hembesöken fungerar och hur ska arbetet läggas upp på bästa sätt.
– Genom pilotprojektet ska vi utforska hur resurskrävande det här är, vilka hinder man kan möta och hur svårt eller lätt det att nå fram till familjerna, säger Nina Frid på Kulturrådet.
Tre exempel på titlar som valts ut till projektet är Ann Forslinds ”Bäbis tittut”, Lotta Olssons och Charlotte Ramels ”Alla kläder på” och ”Pino´s dagbok” av Agneta Norelid, Eva Pils och Kenneth Andersson.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min