Chef för e-enheten utsedd

10 mar 2011 • < 1 min

I förra numret av BBL skrev om regeringen som gett Riksarkivet i uppdrag att inrätta och driva ett samordningssekretariat för...

I förra numret av BBL skrev om regeringen som gett Riksarkivet i uppdrag att inrätta och driva ett samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet under perioden 2011-2015.

Nu är den person som ska leda sekretariatet utsedd och det är Rolf Källman. Han har arbetat i mer än 30 år i kulturarvssektorn och är för närvarande chef över Riksantikvarieämbetets informationsavdelning, som arbetar med att göra information om kulturarvet tillgänglig och användbar. Sitt nya jobb börjar han den 1 september 2011.

Det nya Samordningssekretariatet, som även ska stå för utveckling och kompetensuppbyggnad, ska vara organiserat som en särskild enhet vid Riksarkivet och kommer att placeras i Krigsarkivets lokaler på Gärdet i

Stockholm. En styrgrupp inrättas med representanter från de myndigheter och institutioner som medverkar till finansieringen (ca 26 stycken) av sekretariatet.

I styrgruppen ska Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet, Kungliga Biblioteket samt representation från något av centralmuseerna ingå. Styrgruppen fastställer inriktningen på sekretariatets verksamhet som alltså ska ledas av Rolf Källman.

Under första halvåret 2014 ska verksamheten utvärderas. Med utgångspunkt i det ska Riksarkivet föreslå hur verksamheten ska bedrivas efter 2015.

HZ

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min