Chef för e-enheten utsedd

10 mar 2011 • < 1 min

I förra numret av BBL skrev om regeringen som gett Riksarkivet i uppdrag att inrätta och driva ett samordningssekretariat för...

I förra numret av BBL skrev om regeringen som gett Riksarkivet i uppdrag att inrätta och driva ett samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet under perioden 2011-2015.

Nu är den person som ska leda sekretariatet utsedd och det är Rolf Källman. Han har arbetat i mer än 30 år i kulturarvssektorn och är för närvarande chef över Riksantikvarieämbetets informationsavdelning, som arbetar med att göra information om kulturarvet tillgänglig och användbar. Sitt nya jobb börjar han den 1 september 2011.

Det nya Samordningssekretariatet, som även ska stå för utveckling och kompetensuppbyggnad, ska vara organiserat som en särskild enhet vid Riksarkivet och kommer att placeras i Krigsarkivets lokaler på Gärdet i

Stockholm. En styrgrupp inrättas med representanter från de myndigheter och institutioner som medverkar till finansieringen (ca 26 stycken) av sekretariatet.

I styrgruppen ska Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet, Kungliga Biblioteket samt representation från något av centralmuseerna ingå. Styrgruppen fastställer inriktningen på sekretariatets verksamhet som alltså ska ledas av Rolf Källman.

Under första halvåret 2014 ska verksamheten utvärderas. Med utgångspunkt i det ska Riksarkivet föreslå hur verksamheten ska bedrivas efter 2015.

HZ

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

"Tystnaden är ett sjukdomstecken"

Många har hört av sig efter en artikel om att bibliotekspersonal sällan tillåts läsa på arbetstid. "Vittnesmålen ger bilden av arbetsplatser där det straffar sig att tala klarspråk", skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

4 okt 2022 • 2 min

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min