Chef för e-enheten utsedd

10 mar 2011 • < 1 min

I förra numret av BBL skrev om regeringen som gett Riksarkivet i uppdrag att inrätta och driva ett samordningssekretariat för...

I förra numret av BBL skrev om regeringen som gett Riksarkivet i uppdrag att inrätta och driva ett samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet under perioden 2011-2015.

Nu är den person som ska leda sekretariatet utsedd och det är Rolf Källman. Han har arbetat i mer än 30 år i kulturarvssektorn och är för närvarande chef över Riksantikvarieämbetets informationsavdelning, som arbetar med att göra information om kulturarvet tillgänglig och användbar. Sitt nya jobb börjar han den 1 september 2011.

Det nya Samordningssekretariatet, som även ska stå för utveckling och kompetensuppbyggnad, ska vara organiserat som en särskild enhet vid Riksarkivet och kommer att placeras i Krigsarkivets lokaler på Gärdet i

Stockholm. En styrgrupp inrättas med representanter från de myndigheter och institutioner som medverkar till finansieringen (ca 26 stycken) av sekretariatet.

I styrgruppen ska Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet, Kungliga Biblioteket samt representation från något av centralmuseerna ingå. Styrgruppen fastställer inriktningen på sekretariatets verksamhet som alltså ska ledas av Rolf Källman.

Under första halvåret 2014 ska verksamheten utvärderas. Med utgångspunkt i det ska Riksarkivet föreslå hur verksamheten ska bedrivas efter 2015.

HZ

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min

Politik

Tisdag i riksdagen med debatt om bibliotek

Kan bibliotek fortsätta vara en plats för alla om Tidöavtalets anmälningsplikt av papperslösa drivs igenom? Hur ska hat och hot mot bibliotekspersonal motverkas? I morgon, tisdag kommer frågorna att debatteras i riksdagen.

16 jan 2023 • < 1 min