Chef för e-enheten utsedd

10 mar 2011 • < 1 min

I förra numret av BBL skrev om regeringen som gett Riksarkivet i uppdrag att inrätta och driva ett samordningssekretariat för...

I förra numret av BBL skrev om regeringen som gett Riksarkivet i uppdrag att inrätta och driva ett samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet under perioden 2011-2015.

Nu är den person som ska leda sekretariatet utsedd och det är Rolf Källman. Han har arbetat i mer än 30 år i kulturarvssektorn och är för närvarande chef över Riksantikvarieämbetets informationsavdelning, som arbetar med att göra information om kulturarvet tillgänglig och användbar. Sitt nya jobb börjar han den 1 september 2011.

Det nya Samordningssekretariatet, som även ska stå för utveckling och kompetensuppbyggnad, ska vara organiserat som en särskild enhet vid Riksarkivet och kommer att placeras i Krigsarkivets lokaler på Gärdet i

Stockholm. En styrgrupp inrättas med representanter från de myndigheter och institutioner som medverkar till finansieringen (ca 26 stycken) av sekretariatet.

I styrgruppen ska Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet, Kungliga Biblioteket samt representation från något av centralmuseerna ingå. Styrgruppen fastställer inriktningen på sekretariatets verksamhet som alltså ska ledas av Rolf Källman.

Under första halvåret 2014 ska verksamheten utvärderas. Med utgångspunkt i det ska Riksarkivet föreslå hur verksamheten ska bedrivas efter 2015.

HZ

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Debatt

Replik: Vi måste vara tydliga när vi talar om rasism

Bibliotekarien Einar Ehn-Briem uppskattar att Surrah al-Himidy har modet att ifrågasätta bibliotekssektorns men stör sig ändå på hennes artikel. "För att vi ska kunna diskutera något som uppenbart engagerar så många måste vi veta exakt vad vi menar avviker och eventuellt väljs bort", skriver han i sin replik.

7 dec 2023 • 3 min

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min