Debattsvar: Bidrag till historiebygget är välkomna

1 feb 2016 • < 1 min

Redaktören för biblioteksföreningens jubileumsbok  välkomnar ett fortsatt historiebygge.  Tack för detta initierade inlägg om sjukhusbibliotekens historia. Syftet med Jubileumsboken var...

Redaktören för biblioteksföreningens jubileumsbok  välkomnar ett fortsatt historiebygge. 

Tack för detta initierade inlägg om sjukhusbibliotekens historia. Syftet med Jubileumsboken var inte att vara heltäckande utan att välja och belysa några väsentliga och intressanta bland otaliga frågor och områden i biblioteksföreningens historia. Det kan alltid ifrågasättas vad som har valts och varför och det kunde förstås även ha skildrats på andra sätt. Helt klart är att framför allt bibliotekens och även föreningens historia förtjänar mer uttömmande skildringar inte minst av dess olika delar som olika målgrupper och olika bibliotekstyper. Det finns många kunniga företrädare i branschen som skulle kunna bidra till ett fortsatt historiebygge i framtiden.

Margareta Lundberg Rodin, redaktör för Svensk biblioteksförenings jubileumsbok

1 kommentarer

  1. ”Det första kravet på en historieskrivning är att den faktamässigt är korrekt. Jubileumsskriften innehöll flera sakfel om sjukhusbibliotekens historia.
    Det andra kravet är att skrivningarna lyckas fånga det väsentliga i sjukhusbibliotekens utveckling. Det misslyckades jubileumsskriften med. Frågan står inte om att historien om sjukhusbibliotek kunde ha skildrats på annat sätt, utan att den just skulle ha gjort detta.
    ”Historiebygge” är inte att samla allt, utan just det viktiga och det som bäst täcker utvecklingen i sin helhet. En bra idé hade varit att utgå från Barbro Thomas rapport, en rapport som ändå nämndes om i skriften och som gjordes på sjukhusbibliotekschefernas uppdrag. Det hade gjort jubileumskriften skrivningar om sjukhusbibliotek mer heltäckande istället för att låta en del specifika synvinklar från Göteborgstrakten ge helhet.”
    /

Senaste nytt

Nyheter

KB: Kostnaderna en tickande bomb

Kungliga biblioteket känner av höjd hyra och inflation. Men framåt hänger de verkligt dramatiska kostnadsökningarna ihop med den digitala lagringen, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

13 sep 2023 • 2 min