Designantropologi som biblioteksstöd

17 feb 2014 • < 1 min

Folkets bibliotek är namnet på ett nationellt ”designantropologiskt” pilotprojekt i Danmark. Avsikten är att skapa ny och djup kunskap om...

Folkets bibliotek är namnet på ett nationellt ”designantropologiskt” pilotprojekt i Danmark. Avsikten är att skapa ny och djup kunskap om bl a användarna, kommunikationen och servicen. 

Det ska ske med så kallade ”designantropologiska metoder” och omsättas till koncept/prototyper för framtidens bibliotek.Åtta bibliotek deltar och de är utvalda för att täcka geografisk läge (landsbygd, stad, huvudstad) samt storlek och servicenivå. Det är ett partnerskapsprojekt som genomförs under januari-juni i år i samarbete mellan Kulturstyrelsen, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole och Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

I första fasen ska projektteamet samla in information om de åtta deltagande biblioteken, i nästa fas vänder teamet tillbaka till biblioteken och har då med sig tre prototyper till nya lösningar när det gäller några av bibliotekens viktigaste utmaningar. Dessa protoyper ska testas av medarbetarna i samarbete med projektteamet. Resultatet av projektet ”Folkets bibliotek” ska redovisas i slutet av juni.

 

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

KB: Kostnaderna en tickande bomb

Kungliga biblioteket känner av höjd hyra och inflation. Men framåt hänger de verkligt dramatiska kostnadsökningarna ihop med den digitala lagringen, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

13 sep 2023 • 2 min