Designantropologi som biblioteksstöd

17 feb 2014 • < 1 min

Folkets bibliotek är namnet på ett nationellt ”designantropologiskt” pilotprojekt i Danmark. Avsikten är att skapa ny och djup kunskap om...

Folkets bibliotek är namnet på ett nationellt ”designantropologiskt” pilotprojekt i Danmark. Avsikten är att skapa ny och djup kunskap om bl a användarna, kommunikationen och servicen. 

Det ska ske med så kallade ”designantropologiska metoder” och omsättas till koncept/prototyper för framtidens bibliotek.Åtta bibliotek deltar och de är utvalda för att täcka geografisk läge (landsbygd, stad, huvudstad) samt storlek och servicenivå. Det är ett partnerskapsprojekt som genomförs under januari-juni i år i samarbete mellan Kulturstyrelsen, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole och Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

I första fasen ska projektteamet samla in information om de åtta deltagande biblioteken, i nästa fas vänder teamet tillbaka till biblioteken och har då med sig tre prototyper till nya lösningar när det gäller några av bibliotekens viktigaste utmaningar. Dessa protoyper ska testas av medarbetarna i samarbete med projektteamet. Resultatet av projektet ”Folkets bibliotek” ska redovisas i slutet av juni.

 

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min

Ledare

Används bibliotekens potential som läsfrämjare?

Det talas mycket om bibliotekens viktiga roll för att främja läsandet i Sverige. Men bibliotekspersonalen ges ingen eller väldigt lite tid för egen läsning. Och allra konstigast är att de inte ens pratar om det själva, skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

19 sep 2022 • 2 min