Ett småbarnsbibliotek i ögonhöjd

7 feb 2012 • < 1 min

Minns ni ”ett småbarnsbibliotek i ögonhöjd”? Det ligger i Norrviken i Sollentuna och uppmärksammades i förra årets sista nummer av...

Minns ni ”ett småbarnsbibliotek i ögonhöjd”? Det ligger i Norrviken i Sollentuna och uppmärksammades i förra årets sista nummer av BBL när vi firade att barnbiblioteken fyllde 100 år. Nu finns en liten skrift om projektet.Norrvikens bibliotek var tidigare ett kombinerat folk- och skolbibliotek som under de senare åren ändrat profil för att inrikta sig på förskolebarnen och deras vuxna och skapa ett bibliotek inspirerat av Reggio Emilia-pedagogiken.

Nu finns berättelsen om hur det gick till – hur idén kom upp och successivt förverkligades, om drivkrafter och engagemang hos inte minst projektteamet Gunvor Maazon och Anette Lundblad, om svårigheter och framgångar… och slutligen resultatet: ett småbarnsbibliotek i ögonhöjd där berättelsen står i fokus och där barnen är självklara medskapare.

Lena Lundgren som följt biblioteket under projekttiden 2009-2011 har skrivit texten i samarbete med Gunvor Maazon och Anette Lundblad. Helena Hodell står för den grafiska formgivningen.

För den som vill gå vidare i liknande projekt rymmer också skriften en del praktiska tips.

För mer information kontakta Sollentuna bibliotek 

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min