Ett småbarnsbibliotek i ögonhöjd

7 feb 2012 • < 1 min

Minns ni ”ett småbarnsbibliotek i ögonhöjd”? Det ligger i Norrviken i Sollentuna och uppmärksammades i förra årets sista nummer av...

Minns ni ”ett småbarnsbibliotek i ögonhöjd”? Det ligger i Norrviken i Sollentuna och uppmärksammades i förra årets sista nummer av BBL när vi firade att barnbiblioteken fyllde 100 år. Nu finns en liten skrift om projektet.Norrvikens bibliotek var tidigare ett kombinerat folk- och skolbibliotek som under de senare åren ändrat profil för att inrikta sig på förskolebarnen och deras vuxna och skapa ett bibliotek inspirerat av Reggio Emilia-pedagogiken.

Nu finns berättelsen om hur det gick till – hur idén kom upp och successivt förverkligades, om drivkrafter och engagemang hos inte minst projektteamet Gunvor Maazon och Anette Lundblad, om svårigheter och framgångar… och slutligen resultatet: ett småbarnsbibliotek i ögonhöjd där berättelsen står i fokus och där barnen är självklara medskapare.

Lena Lundgren som följt biblioteket under projekttiden 2009-2011 har skrivit texten i samarbete med Gunvor Maazon och Anette Lundblad. Helena Hodell står för den grafiska formgivningen.

För den som vill gå vidare i liknande projekt rymmer också skriften en del praktiska tips.

För mer information kontakta Sollentuna bibliotek 

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min