Finland förbereder ny bibliotekslag

24 feb 2015 • < 1 min

Fram till februari 2016 ska en ny arbetsgrupp se över Finlands bibliotekslag. Huvudmålet är att skapa förutsättningar för att bibliotekstjänsterna...

Fram till februari 2016 ska en ny arbetsgrupp se över Finlands bibliotekslag. Huvudmålet är att skapa förutsättningar för att bibliotekstjänsterna även i fortsättning kan vara gratis.

 Kulturminister Pia Viitanen har i samband med att arbetsgruppen nu har tillsatts uttalat att ”gratis på biblioteken” är en principfråga som inte går att tumma på.
Arbetsgruppen består bland annat av flera bibliotekschefer runt om i landet och ska enligt ministern föra en ”omfattande och öppen dialog med intressegrupperna om förväntningar, behov och lösningsmodeller”. Vilka de olika intressegrupperna är specificeras inte, men målet med översynen av lagen är att i en tid av snabb förändring stärka ”de allmänna bibliotekens verksamhetsförutsättningar”.
Den nya, svenska bibliotekslagen trädde i kraft den 1 januari 2014, och ersatte 1996 års lag.

0 kommentarer

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min