Finland förbereder ny bibliotekslag

24 feb 2015 • < 1 min

Fram till februari 2016 ska en ny arbetsgrupp se över Finlands bibliotekslag. Huvudmålet är att skapa förutsättningar för att bibliotekstjänsterna...

Fram till februari 2016 ska en ny arbetsgrupp se över Finlands bibliotekslag. Huvudmålet är att skapa förutsättningar för att bibliotekstjänsterna även i fortsättning kan vara gratis.

 Kulturminister Pia Viitanen har i samband med att arbetsgruppen nu har tillsatts uttalat att ”gratis på biblioteken” är en principfråga som inte går att tumma på.
Arbetsgruppen består bland annat av flera bibliotekschefer runt om i landet och ska enligt ministern föra en ”omfattande och öppen dialog med intressegrupperna om förväntningar, behov och lösningsmodeller”. Vilka de olika intressegrupperna är specificeras inte, men målet med översynen av lagen är att i en tid av snabb förändring stärka ”de allmänna bibliotekens verksamhetsförutsättningar”.
Den nya, svenska bibliotekslagen trädde i kraft den 1 januari 2014, och ersatte 1996 års lag.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min

Essä

En kamp för herravälde och profit

Traditionell vetenskaplig publicering utmanas av idén om öppen tillgång. Gustaf Nelhans skriver om risker och svårigheter och om hur forskarsamhället måste förändras för att idealet ska bli verklighet.

3 apr 2024 • 7 min

Nyheter

Blev du lurad?

Färgkoordinerade böcker i Höganäs, litteratur för vänsterhänta i Järfälla och utlån av sol-el i Ljungby. Många bibliotek skämtade på första april.

2 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Lätt att få jobb för bibliotekarier

I takt med att AI används alltmer kommer bibliotekariernas kompetens att bli mer eftertraktad. Det spår Saco i sin senaste rapport och slår fast att det kommer att vara fortsatt lätt för bibliotekarier att hitta jobb.

27 mar 2024 • < 1 min