Finland förbereder ny bibliotekslag

24 feb 2015 • < 1 min

Fram till februari 2016 ska en ny arbetsgrupp se över Finlands bibliotekslag. Huvudmålet är att skapa förutsättningar för att bibliotekstjänsterna...

Fram till februari 2016 ska en ny arbetsgrupp se över Finlands bibliotekslag. Huvudmålet är att skapa förutsättningar för att bibliotekstjänsterna även i fortsättning kan vara gratis.

 Kulturminister Pia Viitanen har i samband med att arbetsgruppen nu har tillsatts uttalat att ”gratis på biblioteken” är en principfråga som inte går att tumma på.
Arbetsgruppen består bland annat av flera bibliotekschefer runt om i landet och ska enligt ministern föra en ”omfattande och öppen dialog med intressegrupperna om förväntningar, behov och lösningsmodeller”. Vilka de olika intressegrupperna är specificeras inte, men målet med översynen av lagen är att i en tid av snabb förändring stärka ”de allmänna bibliotekens verksamhetsförutsättningar”.
Den nya, svenska bibliotekslagen trädde i kraft den 1 januari 2014, och ersatte 1996 års lag.

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

"Tystnaden är ett sjukdomstecken"

Många har hört av sig efter en artikel om att bibliotekspersonal sällan tillåts läsa på arbetstid. "Vittnesmålen ger bilden av arbetsplatser där det straffar sig att tala klarspråk", skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

4 okt 2022 • 2 min

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min