Finland förbereder ny bibliotekslag

24 feb 2015 • < 1 min

Fram till februari 2016 ska en ny arbetsgrupp se över Finlands bibliotekslag. Huvudmålet är att skapa förutsättningar för att bibliotekstjänsterna...

Fram till februari 2016 ska en ny arbetsgrupp se över Finlands bibliotekslag. Huvudmålet är att skapa förutsättningar för att bibliotekstjänsterna även i fortsättning kan vara gratis.

 Kulturminister Pia Viitanen har i samband med att arbetsgruppen nu har tillsatts uttalat att ”gratis på biblioteken” är en principfråga som inte går att tumma på.
Arbetsgruppen består bland annat av flera bibliotekschefer runt om i landet och ska enligt ministern föra en ”omfattande och öppen dialog med intressegrupperna om förväntningar, behov och lösningsmodeller”. Vilka de olika intressegrupperna är specificeras inte, men målet med översynen av lagen är att i en tid av snabb förändring stärka ”de allmänna bibliotekens verksamhetsförutsättningar”.
Den nya, svenska bibliotekslagen trädde i kraft den 1 januari 2014, och ersatte 1996 års lag.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min