Här underkändes skolbiblioteket

2 mar 2015 • < 1 min

Skolinspektionen har underkänt skolbiblioteket i Sally Bauerskolan i Helsingborg. När myndigheten tidigare i år besökte skolan konstaterades att biblioteket inte...

Skolinspektionen har underkänt skolbiblioteket i Sally Bauerskolan i Helsingborg. När myndigheten tidigare i år besökte skolan konstaterades att biblioteket inte uppfyller kraven i skollagen. Ett rum med böcker räcker inte.


Bristerna enligt Skolinspektionen handlar enligt Helsingborgs Dagblad om att böckerna i Sally Bauerskolans skolbibliotek inte bara ska finnas tillgängliga i ett särskilt rum utan ska användas aktivt i undervisningen. Dessutom ska ett skolbibliotek innehålla flera olika typer av medier, som exempelvis fackböcker, och inte endast skönlitteratur.
Enligt en undersökning utförd av Kungliga biblioteket, KB, år 2012 saknade 18 av de 51 skolor i Helsingborgs kommun som deltog i enkäten ett eget skolbibliotek. Merparten av dem var fristående skolor.
Att ha tillgång till ett näraliggande folkbibliotek räknas inte. Enligt Skolinspektionen är skollagen tydlig med att alla skolor ska ha ett fysiskt bibliotek i sina egna lokaler.
Skolinspektionen har nu gett Sally Bauerskolan tre månader på sig att bygga upp sitt bibliotek.
Att frågan om skolbibliotek engagerar visar också en pågående debatt i Nerikes Allehanda. Bibliotekarien Kajsa Fex Fritz, som arbetar på stadsbiblioteket i Örebro, har påtalat att Skolinspektionen inte tillräckligt aktivt undersöker brister i dagens skolbibliotek. Resultatet är att frågan riskeras att glömmas bort och det som borde göras åtgärdas inte.
Enligt Kajsa Fex Fritz finns det skolor i Örebro, som saknar ”regelrätta skolbibliotek och bemanningen av biblioteken är ytterligare ett frågetecken”.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min