Inga skrivningar om tillsyn

7 mar 2013 • < 1 min

I regeringens lagrådsremiss om en ny bibliotekslag föreslås en ny bibliotekslag träda i kraft den 1 januari 2014. Lagrådsremissen rymmer...

I regeringens lagrådsremiss om en ny bibliotekslag föreslås en ny bibliotekslag träda i kraft den 1 januari 2014. Lagrådsremissen rymmer flera förtydliganden och ändringar men fortfarande saknas skrivningar om tillsyn och uppföljning av lagen.En hastig genomgång ger vid handen att det som i promemorian i mångt och mycket kunde uppfattas som en ”folkbibliotekslag” nu är utformad mer till att omfatta hela det allmänna biblioteksväsendet. Till exempel har ändamålsparagrafen ändrats till att mer generellt vilja fånga idén med ett allmänt biblioteksväsende som att det bl a ska ”verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning”. I regeringens tidigare förslag menade man också att ”biblioteken ska främja läsning och tillgång till litteratur” men ”främja läsning” kan knappast vara ett special- eller högskolebiblioteks främsta uppgift, vilket flera remissinstanser, däribland Svensk Biblioteksförening påpekat. Detta har nu ändrats i ändamålsparagrafen som nu slår fast att ”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt”.

Vidare har man i lagrådsremissen tillsett att de prioriterade grupperna inte bara ska vara en angelägenhet för folk- och skolbiblioteken utan för alla bibliotek i det allmänna biblioteksväsendet. Begreppet ”biblioteksservice” som fanns i regeringens tidigare förslag har genomgående ändrats till det mer relevanta ”biblioteksverksamhet” som bättre motsvarar de aktiviteter som biblioteken har och genomför.

På flera punkter har man gått flera remissinstanser, inte minst Svensk Biblioteksförening, till mötes.

En avgörande men ack så viktig sak saknas alltjämt: ingenting anges om vilken ansvarig myndighet som ska verka för att lagen följs och som har mandat att bedöma huruvida huvudman uppfyller, eller inte uppfyller lagens krav.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Nytt råd ska rädda kulturarvet

Kungliga biblioteket får tillsammans med en rad andra myndigheter i uppdrag att bilda ett råd för att skydda kulturarvet. ”I en orolig värld blir bibliotekens och arkivens betydelse ännu mer central.”

1 mar 2024 • < 1 min

Krönika

Ingen kan väl vara emot öppen vetenskap?

Demokrati, kunskap och att forsknings­resultat ska göra största möjliga nytta. Det borde räcka som drivkrafter för att göra vetenskapen öppen till 2030, skriver Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Silvia Ernhagen.

1 mar 2024 • 2 min

Ledare

140 miljoner argument för öppen tillgång

De vetenskapliga förlagen tjänar obegripligt mycket pengar. Det drabbar alla, från allmänheten till forskare, när miljoner som kunde ha gått till forskning i stället blir vinst hos världens största kapitalförvaltare.

28 feb 2024 • 2 min

Internationellt

Möter attacker med öppna dörrar

Enda sättet att möta antidemokratiska attacker som har drabbat bibliotek i Berlin är att göra precis tvärtom: öppna dörrarna för samtal om demokrati. Det säger Boryano Rickum, bibliotekschef i Tempelhof-Schöneberg, ett av biblioteken som har råkat ut för högerextrema attacker där böcker förstörs.

22 feb 2024 • 2 min