Internet idag – den mobila fasen

17 okt 2012 • 2 min

Över häften av svenska folket har tillgång till internet – en ökning med 100 000 sedan förra året. Men fortfarande...

Foto: Fredrik Hjerling

Över häften av svenska folket har tillgång till internet – en ökning med 100 000 sedan förra året. Men fortfarande är det 1,2 miljoner svenskar som aldrig eller väldigt sällan använder internet. Det framgår av .SE:s årliga rapport Svenskarna och Internet.Det digitala utanförskapet har minskat med 100 000 personer sedan 2011 men fortfarande är det 1,2 miljoner svenskar som sällan eller aldrig använder internet, i huvudsak personer över 45 år. Den stora gruppen icke-användare återfinns bland dem som inte tidigare använt dator och internet. 67 procent av de som inte använder internet uppger ointresse – ett motiv som återkommer år efter år. Men anmärkningsvärt är kanske att de som uppger ointresse har blivit fler. 2009 var det t ex 58 procent icke-användare som var ointresserade, idag är det alltså 67 procent. Dessutom känner sig var fjärde person i åldern 16 till 45 år inte delaktig i informationssamhället.

En av de tydligaste trenderna i .SE:s rapport Svenskarna och Internet 2012 (Olle Findahl), är att internetanvändningen fortsätter att gå nedåt i åldrarna – störst är ökningen bland skolbarn i låg- och mellanstadiet. Men även hälften av alla treåringar och 40 procent av tvååringar använder sig av internet. Det blir också allt vanligare att koppla upp sig via smarta telefoner och surfplattor. Den stora uppgången under det senaste året gäller just mobila uppkopplingar. Det stora genombrottet kom 2011 och på cirka två år har hälften av svenska folket skaffat sig tillgång till internet via mobilen. Rapportförfattaren Olle Findahl, talar om tre faser när det handlar om internet i Sverige: Spridningsfasen (1995-2005), bredbandsfasen (2005-2010) och nu är vi alltså inne i den s k mobila fasen.

Under det senaste året har spridningen av surfplattor tagit fart och var femte svensk använder nu en surfplatta. Vanligast är användningen bland ungdomar mellan 12-15 år där närmare hälften använt surfplatta någon gång. Intressant men inte oväntat är sambandet socioekonomi och användning – ju högre inkomst och ju högre utbildning, desto vanligare är det med surfplattor.

Och så e-boken. Den segar snigellikt på kan man säga. I alla fall i Sverige. Enligt .SE har idag 12 procent någon gång läst en e-bok. Motsvarande siffra 2011 var 10 procent. Störst andel e-bokläsare finns i åldern 26-35 år. Nästan en av fyra har någon gång läst en e-bok, men här liksom i andra åldersgrupper ligger andelen dagliga läsare kring 1 procent.

Tittar man på svenska folkets bokläsning under en genomsnittlig vecka uppger 61 procent att de läst en pappersbok, 9 procent att de läst både en pappers- och en e-bok och 2 procent som endast har läst en e-bok. De flesta som har läst en e-bok har alltså också läst en vanlig bok.

 

Läs mer i BBL nr 9

0 kommentarer

Senaste nytt

Almedalen

Vi ses i Visby!

Torsdagen den 29 juni handlar det om bibliotek i Almedalen. Tillsammans med Biblioteken på Gotland och Svensk biblioteksförening arrangerar Biblioteksbladet en heldag med samtal och debatt på Almedalsbiblioteket. Här är programmet.

7 jun 2023 • 2 min

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min