”Jättetråkigt med nedskärningar”

24 okt 2013 • 2 min

Inga extra pengar, men väl en offentlig påminnelse om att KB ”främst är ett forskningsbibliotek”. Det blev regeringens budskap till...

Inga extra pengar, men väl en offentlig påminnelse om att KB ”främst är ett forskningsbibliotek”. Det blev regeringens budskap till ett KB som kämpar med en ny, bantad organisation, att fylla nya ”strategiska mål” med innehållsamt att komma till rätta med konkreta brister som försummelser i pliktleveranser av tryckt material.

– Om KB hade fått de 13 miljoner som vi äskade hade det inte blivit nödvändigt att minska organisationen med tjugo tjänster.

Det är riksbibliotekarie Gunilla Herdenbergs slutsats efter att regeringens budget presenterades, vilket skedde ungefär samtidigt som det inom KB inleddes förhandlingar om att banta antalet tjänster med tjugo, varav tio genom så kallad naturlig avgång.

Som BBL redan rapporterat på webben (och i denna tidning) innehöll budgeten alltså inga extra pengar till KB, däremot tog utbildningsdepartementet tillfället i akt att understryka KB:s uppdrag; ”Regeringen vill framhålla att KB främst är ett forskningsbibliotek med huvudsaklig uppgift att samla in, bevara och tillhandahålla material för forskning och högre utbildning.”

Som myndighetschef vet Gunilla Herdenberg att KB har att rätta sig efter både anslagna medel och uppdraget från regeringen.

Men det är givetvis inte samma sak som att vara helt nöjd, varken med budgetramar eller uppdragsbeskrivning:

– Vi hade kunnat undvika nedskärningar om vi fått de 13 miljonerna, samtidigt är antalet tjänster som ska bort trots allt färre än vad jag befarade för något år sedan, då såg det snarare ut att handla om det dubbla, cirka 40 tjänster.

När det gäller det som regeringen ”vill framhålla” i budgeten hade riksbibliotekarien gärna sett en annan, utförligare skrivning:

– Vår främsta målgrupp är högre utbildning och forskare, men det är klart att vi hade önskat att departementet också hade skrivit att KB utvecklar och arbetar tillsammans med hela biblioteksväsendet.

Läs mer BBL nr 8

0 kommentarer

Senaste nytt

Debatt

Replik: Vi måste vara tydliga när vi talar om rasism

Bibliotekarien Einar Ehn-Briem uppskattar att Surrah al-Himidy har modet att ifrågasätta bibliotekssektorns men stör sig ändå på hennes artikel. "För att vi ska kunna diskutera något som uppenbart engagerar så många måste vi veta exakt vad vi menar avviker och eventuellt väljs bort", skriver han i sin replik.

7 dec 2023 • 3 min

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min