”Jättetråkigt med nedskärningar”

24 okt 2013 • 2 min

Inga extra pengar, men väl en offentlig påminnelse om att KB ”främst är ett forskningsbibliotek”. Det blev regeringens budskap till...

Inga extra pengar, men väl en offentlig påminnelse om att KB ”främst är ett forskningsbibliotek”. Det blev regeringens budskap till ett KB som kämpar med en ny, bantad organisation, att fylla nya ”strategiska mål” med innehållsamt att komma till rätta med konkreta brister som försummelser i pliktleveranser av tryckt material.

– Om KB hade fått de 13 miljoner som vi äskade hade det inte blivit nödvändigt att minska organisationen med tjugo tjänster.

Det är riksbibliotekarie Gunilla Herdenbergs slutsats efter att regeringens budget presenterades, vilket skedde ungefär samtidigt som det inom KB inleddes förhandlingar om att banta antalet tjänster med tjugo, varav tio genom så kallad naturlig avgång.

Som BBL redan rapporterat på webben (och i denna tidning) innehöll budgeten alltså inga extra pengar till KB, däremot tog utbildningsdepartementet tillfället i akt att understryka KB:s uppdrag; ”Regeringen vill framhålla att KB främst är ett forskningsbibliotek med huvudsaklig uppgift att samla in, bevara och tillhandahålla material för forskning och högre utbildning.”

Som myndighetschef vet Gunilla Herdenberg att KB har att rätta sig efter både anslagna medel och uppdraget från regeringen.

Men det är givetvis inte samma sak som att vara helt nöjd, varken med budgetramar eller uppdragsbeskrivning:

– Vi hade kunnat undvika nedskärningar om vi fått de 13 miljonerna, samtidigt är antalet tjänster som ska bort trots allt färre än vad jag befarade för något år sedan, då såg det snarare ut att handla om det dubbla, cirka 40 tjänster.

När det gäller det som regeringen ”vill framhålla” i budgeten hade riksbibliotekarien gärna sett en annan, utförligare skrivning:

– Vår främsta målgrupp är högre utbildning och forskare, men det är klart att vi hade önskat att departementet också hade skrivit att KB utvecklar och arbetar tillsammans med hela biblioteksväsendet.

Läs mer BBL nr 8

0 kommentarer

Senaste nytt

Almedalen

Vi ses i Visby!

Torsdagen den 29 juni handlar det om bibliotek i Almedalen. Tillsammans med Biblioteken på Gotland och Svensk biblioteksförening arrangerar Biblioteksbladet en heldag med samtal och debatt på Almedalsbiblioteket. Här är programmet.

7 jun 2023 • 2 min

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min