”Jättetråkigt med nedskärningar”

24 okt 2013 • 2 min

Inga extra pengar, men väl en offentlig påminnelse om att KB ”främst är ett forskningsbibliotek”. Det blev regeringens budskap till...

Inga extra pengar, men väl en offentlig påminnelse om att KB ”främst är ett forskningsbibliotek”. Det blev regeringens budskap till ett KB som kämpar med en ny, bantad organisation, att fylla nya ”strategiska mål” med innehållsamt att komma till rätta med konkreta brister som försummelser i pliktleveranser av tryckt material.

– Om KB hade fått de 13 miljoner som vi äskade hade det inte blivit nödvändigt att minska organisationen med tjugo tjänster.

Det är riksbibliotekarie Gunilla Herdenbergs slutsats efter att regeringens budget presenterades, vilket skedde ungefär samtidigt som det inom KB inleddes förhandlingar om att banta antalet tjänster med tjugo, varav tio genom så kallad naturlig avgång.

Som BBL redan rapporterat på webben (och i denna tidning) innehöll budgeten alltså inga extra pengar till KB, däremot tog utbildningsdepartementet tillfället i akt att understryka KB:s uppdrag; ”Regeringen vill framhålla att KB främst är ett forskningsbibliotek med huvudsaklig uppgift att samla in, bevara och tillhandahålla material för forskning och högre utbildning.”

Som myndighetschef vet Gunilla Herdenberg att KB har att rätta sig efter både anslagna medel och uppdraget från regeringen.

Men det är givetvis inte samma sak som att vara helt nöjd, varken med budgetramar eller uppdragsbeskrivning:

– Vi hade kunnat undvika nedskärningar om vi fått de 13 miljonerna, samtidigt är antalet tjänster som ska bort trots allt färre än vad jag befarade för något år sedan, då såg det snarare ut att handla om det dubbla, cirka 40 tjänster.

När det gäller det som regeringen ”vill framhålla” i budgeten hade riksbibliotekarien gärna sett en annan, utförligare skrivning:

– Vår främsta målgrupp är högre utbildning och forskare, men det är klart att vi hade önskat att departementet också hade skrivit att KB utvecklar och arbetar tillsammans med hela biblioteksväsendet.

Läs mer BBL nr 8

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min