Kärleksbrev berättar vad användarna tycker om SLU-biblioteket

10 nov 2017 • 2 min

Studenterna på SLU skriver kärleksbrev till biblioteket. Med hjälp av UX-metoden får bibliotekarierna mycket bättre koll på vad användarna tycker. ”De har varit otroligt engagerade”, säger bibliotekarien Anna Cigwald Lööf.

Sabina Lundberg, vikarierande bibliotekarie, Anna Cigwald Lööf, 1:e bibliotekarie och Anna Kågedal, avdelningschef, har jobbat med UX-metoden. Foto: Stina Loman
Sabina Lundberg, vikarierande bibliotekarie, Anna Cigwald Lööf, 1:e bibliotekarie och Anna Kågedal, avdelningschef, har jobbat med UX-metoden. Foto: Stina Loman

Tänk på en produkt, plats, tjänst eller företeelse på biblioteket som du uppskattar eller är missnöjd med. Föreställ dig att saken egentligen är en person som du skriver ett kärleks- eller avskedsbrev till.

Ungefär så har bibliotekspersonalen på SLU biblioteket bett sina användare att göra när de velat veta mer om vad studenterna egentligen tycker om biblioteket, den här så kallade user experience-metoden har varit populär.

Loveletters 2– Det här är en väldigt enkelt UX-metod som ger mycket information. Breven gör att vi kan sätta oss in i studenternas situation utan att lägga in våra förutfattade meningar om hur vi tror att de vill ha det, säger Anna Cigwald Lööf, 1:e bibliotekarie på SLU-biblioteket.

I drygt 1,5 år har man använt sig av metoden på biblioteket som finns på fyra orter. Hittills har ett par hundra brev kommit in.

– Vi får reda på vad de tycker om service, tjänster och lokaler. Det kan också vara sådant som rör den digitala miljön, exempelvis hur de upplever vår webbplats. När studenterna väl kommit igång har de varit otroligt engagerade, det är någonting speciellt med att skriva för hand, och allt som behövs är papper och penna. Dessutom tar det bara drygt fem minuter.

I början av 2017 analyserades alla brev som kommit in. På biblioteket i Uppsala valdes tre teman ut som man jobbade vidare med: Upplevd brist på tystnad, upplevda problem med it och teknik och upplevd irritation kring påfyllandet av förbrukningsvaror.

– Det har bland annat resulterat i att vi har ytterligare en tyst läsesal, att vi använder en whiteboardtavla för att kommunicera med användarna, har ordnat  adaptrar för Mac-datorer till externa skärmar vid grupparbetsplatser, kompletterat med fler eluttag samt köpt in fleecefiltar och öronproppar för de som klagat över ljudnivåerna och temperaturnivån i lokalerna, säger Anna Cigwald Lööf och fortsätter:

– Vi började använda den här UX-metoden som ett alternativ till traditionell utvärderingsblankett när vi har undervisning för studenter. Vi brukar presentera uppgiften utan att ge några exempel på vad breven kan handla om, tanken är att vi ska vara så neutrala som det bara går. Numera finns det dessutom brevlådor uppsatta på alla våra bibliotek. Genom att använda oss av kärleksbrev vid undervisningstillfällena har vi nått de studenter som kanske inte använder sig av biblioteket i vanliga fall. På så sätt kan vi få veta till exempel varför de inte besöker oss, säger Anna Cigwald Lööf.
Loveletters 3

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min