KB tillgängliggör material för forskare

5 maj 2015 • < 1 min

Det ska bli lättare för forskare utanför Stockholm att få tag i digitaliserat audiovisuellt material från Kungliga biblioteket, KB. I...

Film rullbandDet ska bli lättare för forskare utanför Stockholm att få tag i digitaliserat audiovisuellt material från Kungliga biblioteket, KB. I ett pilotprojekt ska ett system tas fram som gör att det går att ta del av material streamat på webben.

Material som finns i SMDB, Svensk Mediedatabas, är idag endast tillgängligt för forskare i KB:s lokaler. Men i och med det system som ska tas fram i ett pilotprojekt ska forskare över hela landet kunna ta del av materialet över nätet.

– Det är viktigt att forskare över hela landet kan ta del av KB:s samlingar och vår förhoppning är att det här pilotprojektet och vårt samarbete med upphovsrättsorganisationerna ska resultera i en förbättrad forskarservice kring det audiovisuella materialet, säger avdelningschef vid KB, Christiana Jönsson Adrial i ett pressmeddelande.

För att streama material över nätet krävs upphovsrättsliga tillstånd. Därför har KB skrivit ett avtal med Copyswede, Sveriges Television och IFPI, Filmproducenternas rättighetsförening. Under den tid som avtalet löper kommer forskare vid Filmvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet samt vid institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet att ha tillgång till digitaliserat audiovisuellt material via en särskild accesstjänst.

Idag måste KB:s egna personal ta fram kopior och skicka materialet per post om en forskare utanför KB:s lokaler efterfrågar det. Men tanken är alltså att personalen inte ska behöva det utan att materialet istället ska finnas tillgängligt på nätet.

Pilotprojektet kommer att pågå under ett år.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min

Ledare

Används bibliotekens potential som läsfrämjare?

Det talas mycket om bibliotekens viktiga roll för att främja läsandet i Sverige. Men bibliotekspersonalen ges ingen eller väldigt lite tid för egen läsning. Och allra konstigast är att de inte ens pratar om det själva, skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

19 sep 2022 • 2 min