KB tillgängliggör material för forskare

5 maj 2015 • < 1 min

Det ska bli lättare för forskare utanför Stockholm att få tag i digitaliserat audiovisuellt material från Kungliga biblioteket, KB. I...

Film rullbandDet ska bli lättare för forskare utanför Stockholm att få tag i digitaliserat audiovisuellt material från Kungliga biblioteket, KB. I ett pilotprojekt ska ett system tas fram som gör att det går att ta del av material streamat på webben.

Material som finns i SMDB, Svensk Mediedatabas, är idag endast tillgängligt för forskare i KB:s lokaler. Men i och med det system som ska tas fram i ett pilotprojekt ska forskare över hela landet kunna ta del av materialet över nätet.

– Det är viktigt att forskare över hela landet kan ta del av KB:s samlingar och vår förhoppning är att det här pilotprojektet och vårt samarbete med upphovsrättsorganisationerna ska resultera i en förbättrad forskarservice kring det audiovisuella materialet, säger avdelningschef vid KB, Christiana Jönsson Adrial i ett pressmeddelande.

För att streama material över nätet krävs upphovsrättsliga tillstånd. Därför har KB skrivit ett avtal med Copyswede, Sveriges Television och IFPI, Filmproducenternas rättighetsförening. Under den tid som avtalet löper kommer forskare vid Filmvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet samt vid institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet att ha tillgång till digitaliserat audiovisuellt material via en särskild accesstjänst.

Idag måste KB:s egna personal ta fram kopior och skicka materialet per post om en forskare utanför KB:s lokaler efterfrågar det. Men tanken är alltså att personalen inte ska behöva det utan att materialet istället ska finnas tillgängligt på nätet.

Pilotprojektet kommer att pågå under ett år.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min