Kom igen, Alice Bah Kuhnke!

13 mar 2015 • 2 min

Folkbibliotek fortsätter att försvinna i Sverige, som fortfarande saknar en nationell biblioteksstrategi. Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk biblioteksförening, uppmanar kultur-...

Alice Bah Kuhnke Kulturminister Demokratiminister KulturdepartemFolkbibliotek fortsätter att försvinna i Sverige, som fortfarande saknar en nationell biblioteksstrategi. Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk biblioteksförening, uppmanar kultur- och demokratiministern att arbeta ännu hårdare för ett starkare biblioteks-Sverige.

Nu senast är två bibliotek hotade i Ludvika kommun. Enligt Svensk biblioteksförening har 780 biblioteksfilialer försvunnit sedan 1980. Bara under de senaste tio åren har 213 lagts ner.

Vilka åtgärder föreslår du mot att bibliotek läggs ner?
– Svensk biblioteksförening har länge argumenterat för behovet av en nationell biblioteksstrategi, säger Niclas Lindberg. Vårt förslag är:NiclasF
1. Gör en samhällsanalys.
2. Sätt upp mål för läsning, demokratiutveckling, kunskapsutveckling, integration med mera.
3. Lägg fast bibliotekens roll i arbetet för att nå målen.
4. Kartlägg hindren för att biblioteken ska bli framgångsrika.
5. Ta fram strategier för hur målen ska nås och hindren hanteras.
6. Utveckla nya metoder för arbetet.
– En faktisk ekonomisk omständighet är att sedan 1991 har antalet årsverken på folkbiblioteken minskat med 1 365 personer, samtidigt som befolkningen ökar. För att jämna ut den obalansen skulle det behövas över 500 miljoner kronor om året.

Vad vill du att kulturminister Alice Bah Kuhnke gör?
– Att hon tillsammans med utbildningsminister Gustav Fridolin tar nya tag och arbetar för en nationell biblioteksstrategi. I Norge är arbetet redan i full gång. Jag vill också att hon gör en ekonomisk analys av folkbibliotekens möjligheter att leva upp till bibliotekslagen.
– Och till sist vill jag att samtliga ministrar gör vad de kan för att alla som saknar bemannade skolbibliotek – hälften av eleverna – får ett skolbibliotek värt namnet. Om skollagens krav inte räcker är det dags att utreda en skärpt

Är det ett problem att bibliotek läggs ned – i så fall, varför?
– Om ett bibliotek läggs ned för att det ligger på fel plats eller för att det i stället satsas på mobila bibliotek kan det vara rätt tänkt.
– Samtidigt vet vi att närhet till bibliotek har stor betydelse. Ju längre avståndet är till närmaste bibliotek, desto lägre blir nyttjandet. Vilket är ganska självklart med tanke på viktiga grupper som barn, äldre, biblioteksovana och dem med funktionsnedsättning.
– Folkbiblioteken har en lagstadgad uppgift att verka för det demokratiska samhällets utveckling och ska också öka motverka den digitala klyftan. Då behövs bibliotek som det är enkelt att ta sig till.

Hur agerar Biblioteksföreningen när bibliotek läggs ned efter kommunala beslut, som i Ludvika?
– Vi gör vad vi kan för att stötta våra medlemmar i diskussioner med lokala beslutsfattare,säger Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk biblioteksförening. Bland annat producerar vi varje år en biblioteksrapport för varje kommun, där biblioteksutvecklingen beskrivs och vi lyfter fram vilka behov biblioteken har.

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

"Tystnaden är ett sjukdomstecken"

Många har hört av sig efter en artikel om att bibliotekspersonal sällan tillåts läsa på arbetstid. "Vittnesmålen ger bilden av arbetsplatser där det straffar sig att tala klarspråk", skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

4 okt 2022 • 2 min

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min