Kritik mot artikel om Karlstads bibliotek

4 nov 2017 • 3 min

Biblioteksbladets artikel om de nya lånereglerna som införs i Karlstad har fått kritik från bland annat bibliotekets ledning. Chefredaktör Thord Eriksson: ”Våra frågor väntar på svar”.

Bibliotekscheferna: ”Vi känner inte igen oss”

Vi känner inte igen oss eller beskrivningen av vår verksamhet i artikeln. I inledningen av artikeln används ord som avslöjandet och förneka. För oss låter det som om vi skulle ha något att dölja och det har vi inte.

Vi ser en rad felaktigheter, bland annat följande:

  • Karlstads bibliotek har inget register över personer utifrån etniskt ursprung eller annan gruppering. Det finns heller inga koder i vårt biblioteksdatasystem som används i ett sådant syfte.
    De individuella pin-koder ni refererar till i artikeln används för att logga in på våra publika datorer och har genererats av biblioteksdatasystemet. I den översyn som nu gjorts av våra låneregler har vi dock kommit fram till att rutinen att skriva in dessa pin-koder i biblioteksdatasystemet så att de blir synliga för personalen inte är förenligt med god informationssäkerhet, därför kommer pin-koderna att tas bort ur systemet.  Syftet med att lägga in pin-koderna i biblioteksdatasystemet var att kunna ge snabb och god service till besökarna, inget annat.
  • Netloan är inte en kod utan namnet på vårt systemstöd som används för bokning och användning av våra publika datorer. (Med tanke på frågan i mailet från Max Byström).
  • Maria Wågemo (S), vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden är felciterad. Hon svarade så här på journalistens fråga: ”Det jag svarade på hans fråga var att vi inte hade ngt sådant och att vårt ärende lades ner vid granskning, vilket visar att vi inte för några olagliga/diskriminerande register.”

Åsa Hansen, bibliotekschef

Cecilia Johansson, biträdande bibliotekschef

Personal i Karlstad i protest

Vi är många i personalen som inte alls känner igen oss i artikeln om Karlstads stadsbiblioteks låneregler i Biblioteksbladet nr 7 2017. Vi anser att den består av både missförstånd och felaktigheter.

I artikeln står det bland annat att personer med romska och rumänska namn skulle ha fått en särskild kod i bibliotekets register. Vi som arbetar i bibliotekets informationsdisk kan intyga att nej, Karlstads stadsbibliotek har aldrig haft något register eller några koder för låntagare som skulle vara baserade på låntagarnas ursprung.

Vi tycker det är viktigt att få säga att vi heller aldrig har nekat någon att låna material som haft önskemål om det (undantaget referensmaterial). Att vi skulle nekat EU-migranter att låna är helt felaktigt.

Enligt våra nuvarande låneregler har det krävts en fast adress för att få låna med sig media. 2015 uppkom en situation då det blev en stor efterfrågan på att få låna bibliotekets datorer av personer utan hemadress. Ett sätt att möta efterfrågan var då att ge ut ett bibliotekskort som gav dem möjlighet att snabbt och enkelt kunna logga in på bibliotekets datorer själva.

Vi känner inte igen oss i att reaktioner skulle ha uppstått internt på arbetsplatsen när vi valde denna lösning och att frågor skulle ha bemötts av tystnad från biblioteksledningen.

Vi välkomnar att lånereglerna nu gås igenom av jurister och prövas gentemot bibliotekslagen och kommunens styrdokument. Vi välkomnar en revidering av lånevillkoren så att det inte ska råda någon tvekan om att bibliotekets tjänster ska vara lika för alla.

Efter att artiklar publicerats i Dagens Nyheter och sedan andra tidningar om att vi skulle haft ett särskilt register för romer har vi känt oss väldigt illa berörda och mått dåligt eftersom vi inte känt igen oss i beskrivningen av vår verksamhet.

Vi vill också påtala att våra chefer inte lagt locket på för att diskutera den här frågan på vår arbetsplats eller att vi skulle belagts med munkavel till att prata med media. Efter att artikeln publicerades i Dagens Nyheter så har vi vid ett flertal tillfällen diskuterat detta och det har även funnits många andra sätt och tillfällen där vi i personalen kunnat uttrycka våra åsikter.

Liisa Aho                                
Andrea Nordgren
Annelie Bekkouche         
Agnetha Oskarsson
Maria Dyhr-Nielsen        
Agneta Sundin
Anna Eriksson                     
Inger Sundström
Annika Holmberg             
Khawla Syndy
Annika Järnesund            
Pesho Zand
Susanne Lindén                
Agnetha Wihlstrand
Christina Neu
Personal vid Karlstads stadsbibliotek

Thord Eriksson, t f chefredaktör Biblioteksbladet: Våra frågor väntar på svar

Åsa Hansen, chef för stadsbiblioteket i Karlstad, får i Biblioteksbladets artikel tillfälle att säga att EU-migranter inte registreras på något särskilt sätt.

Sedan gör hon sig oanträffbar och besvarar inte fler frågor, varken på telefon eller via e-post.

Att olika koder och beteckningar styrt vilka typer av lånekort som getts ut bekräftas i artikeln av Maria Wågemo (S), vice ordförande i kulturnämnden. Drygt en vecka efter publiceringen har hon inte hävdat att hon är felciterad.

Biblioteksbladet har tillgång till stadsbibliotekets dokument där låntagare som är upptagna på en lista kategoriseras som ”vanlig” medan låntagare på en annan lista benämns ”Netloan – ej medialån”.

Enligt trovärdiga källor till Biblioteksbladet har villkoren för dem som varit upptagna på Netloan-listan skilt sig från villkoren för andra låntagare. På listan finns flera anonyma individer som benämns ”turist” respektive ”gästsurfare”, samt bland annat ett konto för Karlstads kommuns kontaktcenter.

En majoritet av namnen på listan är romska eller rumänska.

Det kan finnas en konkret, rimlig och odramatisk förklaring till detta.

Att den ytterst ansvariga tjänstemannen gör sig oanträffbar innebär dock att frågorna kring tillvägagångssättet fortfarande väntar på svar.

Thord Eriksson, t f chefredaktör och ansvarig utgivare, Biblioteksbladet

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min