Linder och Fichtelius: Valets viktigaste frågor

9 maj 2018 • 2 min

Inför höstens riksdagsval har Biblioteksbladet tillsammans med Svensk biblioteksförening ställt valets åtta viktigaste frågor till alla riksdagspartier. Det handlar om skola, folkbildning, kultur och forskning.

Illustration: Team Hawaii.
Illustration: Team Hawaii.

Under den rödgröna mandatperioden har det gjorts flera satsningar på biblioteken. Bland annat har Kungliga biblioteket fått i uppdrag att ta fram förslag till en nationell biblioteksstrategi. Regeringen har också infört satsningen Stärkta bibliotek där 225 miljoner kronor delas ut årligen under tre år till folkbiblioteken. Det har även gjorts satsningar på skolbiblioteken.

Men detta är inte nog, menar Karin Linder som efterlyser mer långsiktiga satsningar från partierna.

– Det är ett väldigt viktigt val som kommer i höst där politikerna behöver förstå att de inte bara kan göra kortsiktiga utspel. Biblioteken måste stärkas för många år framöver, säger hon.

Karin Linder ser samtidigt att folkbibliotek på lokal nivå fått ett tätare samarbete med sina kommuner under de senaste åren.

– Allt fler folkbibliotek har involverats i hela kommunen, politikerna har förstått att biblioteken är särskilt bra på att få kontakt med invånarna och att biblioteket kan hjälpa kommunen att nå politiskt satta mål.

Tillsammans med Svensk biblioteksförening har Biblioteksbladet gjort en valenkät där samtliga riksdagspartier svarat på åtta aktuella frågor som rör biblioteken, se resultatet här.

Flera av frågorna berör skolbiblioteken, och dessa frågor är brännheta införa valet, menar Karin Linder.

– Det har skett en ökad politisk medvetenhet kring skolbibliotekens betydelse. Det är väldigt bra eftersom skolbibliotekarierna har en kompetens som hjälper både lärare och elever att uppnå elevernas mål. Denna kompetens är särskilt viktig nu när skolan digitaliseras allt mer, då behöver skolbibliotekarierna vara där och lära ut kritiskt tänkande och hur man förhåller sig till information, säger hon.

Erik Fichtelius är nationell samordnare för biblioteksstrategin, som nyligen lämnade ett utkast som nu ska ut på remiss. Han menar att alla partier, från höger till vänster, uttryckt ett ökat intresse för biblioteken de senaste åren.

– Förekomsten av falska nyheter och alternativa fakta har tydliggjort för alla som vill försvara demokratin att vi behöver riktiga nyheter och korrekt fakta. Här spelar biblioteken en viktig roll, säger han.

Även han påpekar att det behövs långsiktiga strukturella satsningar på biblioteken de kommande åren.

– Nationalbibliotekets uppdrag och funktion behöver stärkas, biblioteken måste få resurser att hantera en digital omställning och frågan om öppen tillgång och digital inlåsning samt plikten måste lösas. Detta jobbar vi med i den nationella strategin och går att läsa mer om där, säger han.

0 kommentarer

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min