Litteraturstöd under förändring

24 nov 2014 • < 1 min

Genom de så kallade inköpsordningarna får norska skol- och folkbibliotek ca 500 titlar från Kulturrådet under ett år. På så...

barn-180x124Genom de så kallade inköpsordningarna får norska skol- och folkbibliotek ca 500 titlar från Kulturrådet under ett år. På så sätt säkras att både författare och förlag får sålt en viss mängd böcker.

Denna ordning upprättades 1965 genom ett avtal med Kulturrådet och bokbranschens organisationer. Sedan dess har mycket skett i samhället. Biblioteken har minskat i antal, den digitala utvecklingen är betydande och det har skett en ökad kommersialisering av bokbranschen som leder till koncentration på få men lönsamma titlar. Därför har Kulturrådet genom Fagutvalget i år satt igång med en genomgripande genomgång av litteraturstödet. Det krävs inte minst för att litteraturbudgeten under Norsk kulturfond skurits ned med tio miljoner.

Fagutvalget har koncentrat sig på inköpsordningen för skönlitteratur. Frågor som ställts är bl a: Är kvaliteten på böckerna som köps in tillräckligt bra? I vilken grad når inköpsordningens böcker verkligen ut till sina läsare? Är antalet inköpta exemplar för högt, med tanke på nedlagda bibliotek?

Inköpsordningarna blir kvar även i framtiden, men Fagligt utvalg for litteratur föreslår flera ändringar. Förslaget är ännu inte klart utan läggs fram först i december. Det man ändå vet är att antalet exemplar till folkbiblioteken kommer att minska. Man är också enig om att inköpsordningen skall omfatta både tryckta böcker och e- böcker. I vilken omfattning och på vilket sätt är ännu osäkert. Här inväntar man delrapporten om Kulturrådets provperiod med inköp av e-böcker.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min

Politik

Tisdag i riksdagen med debatt om bibliotek

Kan bibliotek fortsätta vara en plats för alla om Tidöavtalets anmälningsplikt av papperslösa drivs igenom? Hur ska hat och hot mot bibliotekspersonal motverkas? I morgon, tisdag kommer frågorna att debatteras i riksdagen.

16 jan 2023 • < 1 min