Litteraturstöd under förändring

24 nov 2014 • < 1 min

Genom de så kallade inköpsordningarna får norska skol- och folkbibliotek ca 500 titlar från Kulturrådet under ett år. På så...

barn-180x124Genom de så kallade inköpsordningarna får norska skol- och folkbibliotek ca 500 titlar från Kulturrådet under ett år. På så sätt säkras att både författare och förlag får sålt en viss mängd böcker.

Denna ordning upprättades 1965 genom ett avtal med Kulturrådet och bokbranschens organisationer. Sedan dess har mycket skett i samhället. Biblioteken har minskat i antal, den digitala utvecklingen är betydande och det har skett en ökad kommersialisering av bokbranschen som leder till koncentration på få men lönsamma titlar. Därför har Kulturrådet genom Fagutvalget i år satt igång med en genomgripande genomgång av litteraturstödet. Det krävs inte minst för att litteraturbudgeten under Norsk kulturfond skurits ned med tio miljoner.

Fagutvalget har koncentrat sig på inköpsordningen för skönlitteratur. Frågor som ställts är bl a: Är kvaliteten på böckerna som köps in tillräckligt bra? I vilken grad når inköpsordningens böcker verkligen ut till sina läsare? Är antalet inköpta exemplar för högt, med tanke på nedlagda bibliotek?

Inköpsordningarna blir kvar även i framtiden, men Fagligt utvalg for litteratur föreslår flera ändringar. Förslaget är ännu inte klart utan läggs fram först i december. Det man ändå vet är att antalet exemplar till folkbiblioteken kommer att minska. Man är också enig om att inköpsordningen skall omfatta både tryckta böcker och e- böcker. I vilken omfattning och på vilket sätt är ännu osäkert. Här inväntar man delrapporten om Kulturrådets provperiod med inköp av e-böcker.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Finska tips om nationellt e-bibliotek

Omvärldsbevakning, AI och tips att ta med sig för den som vill skapa nationellt e-bibliotek var några frågor som lyftes på Biblioteteksdagarnas första dag på Sara kulturhus i Skellefteå.

22 maj 2024 • 8 min

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min