Litteraturstöd under förändring

24 nov 2014 • < 1 min

Genom de så kallade inköpsordningarna får norska skol- och folkbibliotek ca 500 titlar från Kulturrådet under ett år. På så...

barn-180x124Genom de så kallade inköpsordningarna får norska skol- och folkbibliotek ca 500 titlar från Kulturrådet under ett år. På så sätt säkras att både författare och förlag får sålt en viss mängd böcker.

Denna ordning upprättades 1965 genom ett avtal med Kulturrådet och bokbranschens organisationer. Sedan dess har mycket skett i samhället. Biblioteken har minskat i antal, den digitala utvecklingen är betydande och det har skett en ökad kommersialisering av bokbranschen som leder till koncentration på få men lönsamma titlar. Därför har Kulturrådet genom Fagutvalget i år satt igång med en genomgripande genomgång av litteraturstödet. Det krävs inte minst för att litteraturbudgeten under Norsk kulturfond skurits ned med tio miljoner.

Fagutvalget har koncentrat sig på inköpsordningen för skönlitteratur. Frågor som ställts är bl a: Är kvaliteten på böckerna som köps in tillräckligt bra? I vilken grad når inköpsordningens böcker verkligen ut till sina läsare? Är antalet inköpta exemplar för högt, med tanke på nedlagda bibliotek?

Inköpsordningarna blir kvar även i framtiden, men Fagligt utvalg for litteratur föreslår flera ändringar. Förslaget är ännu inte klart utan läggs fram först i december. Det man ändå vet är att antalet exemplar till folkbiblioteken kommer att minska. Man är också enig om att inköpsordningen skall omfatta både tryckta böcker och e- böcker. I vilken omfattning och på vilket sätt är ännu osäkert. Här inväntar man delrapporten om Kulturrådets provperiod med inköp av e-böcker.

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

"Tystnaden är ett sjukdomstecken"

Många har hört av sig efter en artikel om att bibliotekspersonal sällan tillåts läsa på arbetstid. "Vittnesmålen ger bilden av arbetsplatser där det straffar sig att tala klarspråk", skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

4 okt 2022 • 2 min

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min