Litteraturstöd under förändring

24 nov 2014 • < 1 min

Genom de så kallade inköpsordningarna får norska skol- och folkbibliotek ca 500 titlar från Kulturrådet under ett år. På så...

barn-180x124Genom de så kallade inköpsordningarna får norska skol- och folkbibliotek ca 500 titlar från Kulturrådet under ett år. På så sätt säkras att både författare och förlag får sålt en viss mängd böcker.

Denna ordning upprättades 1965 genom ett avtal med Kulturrådet och bokbranschens organisationer. Sedan dess har mycket skett i samhället. Biblioteken har minskat i antal, den digitala utvecklingen är betydande och det har skett en ökad kommersialisering av bokbranschen som leder till koncentration på få men lönsamma titlar. Därför har Kulturrådet genom Fagutvalget i år satt igång med en genomgripande genomgång av litteraturstödet. Det krävs inte minst för att litteraturbudgeten under Norsk kulturfond skurits ned med tio miljoner.

Fagutvalget har koncentrat sig på inköpsordningen för skönlitteratur. Frågor som ställts är bl a: Är kvaliteten på böckerna som köps in tillräckligt bra? I vilken grad når inköpsordningens böcker verkligen ut till sina läsare? Är antalet inköpta exemplar för högt, med tanke på nedlagda bibliotek?

Inköpsordningarna blir kvar även i framtiden, men Fagligt utvalg for litteratur föreslår flera ändringar. Förslaget är ännu inte klart utan läggs fram först i december. Det man ändå vet är att antalet exemplar till folkbiblioteken kommer att minska. Man är också enig om att inköpsordningen skall omfatta både tryckta böcker och e- böcker. I vilken omfattning och på vilket sätt är ännu osäkert. Här inväntar man delrapporten om Kulturrådets provperiod med inköp av e-böcker.

0 kommentarer

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min