Ministern miljonsatsar på biblioteken

7 apr 2015 • 2 min

Regeringen visar ett tydligt intresse för biblioteks-Sverige i vår. Bland annat är målet att öka utlåningen av e-böcker. Dessutom vill...

Alice Bah Kuhnke Kulturminister Demokratiminister KulturdepartemRegeringen visar ett tydligt intresse för biblioteks-Sverige i vår. Bland annat är målet att öka utlåningen av e-böcker. Dessutom vill kulturministern att KB ska ta fram en nationell biblioteksstrategi.


Regeringens ekonomiska vårproposition lämnas till riksdagen om en dryg vecka, onsdag den 15 april.

Hittills har beskeden om det kulturpolitiska innehållet varit glädjande, att döma av riksbibliotekarie Gunilla Herdenbergs kommentarer.
Gunilla Herdenberg verkar nöjd med att kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke aviserat att vårpropositionen innehåller förslag om att KB ska få i uppdrag att ta fram en nationell biblioteksstrategi.

Detta innebär att ett arbete drar igång för ”en ännu bättre biblioteksverksamhet”, enligt riksbibliotekariens kommentar till SVT. Syftet med strategin är enligt kulturministern att skapa ”en bättre samordning och ett effektivare arbete biblioteken emellan”.

Arbetet med strategin ska under ett halvår kosta fem miljoner.

Biblioteken runt om i landet är enligt kulturminister Alice Bah Kuhnke ”oerhört uppskattade och omtyckta av svenska folket”, men i en kommentar säger Alice Bah Kuhnke att biblioteken fått det ”allt svårare att leva upp till sina syften”.

Enligt Alice Bah Kuhnke ska regeringen satsa fem miljoner kronor i år och därefter sex miljoner kronor årligen, från 2016 till och med 2018, för att förbättra kvaliteten på bibliotekens verksamhet.

Regeringen vill att biblioteken satsar mer på utlåning av e-böcker, och enligt Alice Bah Kuhnke ska den nya nationella strategin förhoppningsvis även innehålla en plan för att öka utlåningen av e-böcker.

Under veckan ska regeringen presentera flera kulturpolitiska satsningar. Kulturministern utlovar mer pengar, framförallt i budgeten inför 2016.

0 kommentarer

Senaste nytt

Almedalen

Vi ses i Visby!

Torsdagen den 29 juni handlar det om bibliotek i Almedalen. Tillsammans med Biblioteken på Gotland och Svensk biblioteksförening arrangerar Biblioteksbladet en heldag med samtal och debatt på Almedalsbiblioteket. Här är programmet.

7 jun 2023 • 2 min

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min