Ministern miljonsatsar på biblioteken

7 apr 2015 • 2 min

Regeringen visar ett tydligt intresse för biblioteks-Sverige i vår. Bland annat är målet att öka utlåningen av e-böcker. Dessutom vill...

Alice Bah Kuhnke Kulturminister Demokratiminister KulturdepartemRegeringen visar ett tydligt intresse för biblioteks-Sverige i vår. Bland annat är målet att öka utlåningen av e-böcker. Dessutom vill kulturministern att KB ska ta fram en nationell biblioteksstrategi.


Regeringens ekonomiska vårproposition lämnas till riksdagen om en dryg vecka, onsdag den 15 april.

Hittills har beskeden om det kulturpolitiska innehållet varit glädjande, att döma av riksbibliotekarie Gunilla Herdenbergs kommentarer.
Gunilla Herdenberg verkar nöjd med att kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke aviserat att vårpropositionen innehåller förslag om att KB ska få i uppdrag att ta fram en nationell biblioteksstrategi.

Detta innebär att ett arbete drar igång för ”en ännu bättre biblioteksverksamhet”, enligt riksbibliotekariens kommentar till SVT. Syftet med strategin är enligt kulturministern att skapa ”en bättre samordning och ett effektivare arbete biblioteken emellan”.

Arbetet med strategin ska under ett halvår kosta fem miljoner.

Biblioteken runt om i landet är enligt kulturminister Alice Bah Kuhnke ”oerhört uppskattade och omtyckta av svenska folket”, men i en kommentar säger Alice Bah Kuhnke att biblioteken fått det ”allt svårare att leva upp till sina syften”.

Enligt Alice Bah Kuhnke ska regeringen satsa fem miljoner kronor i år och därefter sex miljoner kronor årligen, från 2016 till och med 2018, för att förbättra kvaliteten på bibliotekens verksamhet.

Regeringen vill att biblioteken satsar mer på utlåning av e-böcker, och enligt Alice Bah Kuhnke ska den nya nationella strategin förhoppningsvis även innehålla en plan för att öka utlåningen av e-böcker.

Under veckan ska regeringen presentera flera kulturpolitiska satsningar. Kulturministern utlovar mer pengar, framförallt i budgeten inför 2016.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min

Politik

Tisdag i riksdagen med debatt om bibliotek

Kan bibliotek fortsätta vara en plats för alla om Tidöavtalets anmälningsplikt av papperslösa drivs igenom? Hur ska hat och hot mot bibliotekspersonal motverkas? I morgon, tisdag kommer frågorna att debatteras i riksdagen.

16 jan 2023 • < 1 min