Ministern miljonsatsar på biblioteken

7 apr 2015 • 2 min

Regeringen visar ett tydligt intresse för biblioteks-Sverige i vår. Bland annat är målet att öka utlåningen av e-böcker. Dessutom vill...

Alice Bah Kuhnke Kulturminister Demokratiminister KulturdepartemRegeringen visar ett tydligt intresse för biblioteks-Sverige i vår. Bland annat är målet att öka utlåningen av e-böcker. Dessutom vill kulturministern att KB ska ta fram en nationell biblioteksstrategi.


Regeringens ekonomiska vårproposition lämnas till riksdagen om en dryg vecka, onsdag den 15 april.

Hittills har beskeden om det kulturpolitiska innehållet varit glädjande, att döma av riksbibliotekarie Gunilla Herdenbergs kommentarer.
Gunilla Herdenberg verkar nöjd med att kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke aviserat att vårpropositionen innehåller förslag om att KB ska få i uppdrag att ta fram en nationell biblioteksstrategi.

Detta innebär att ett arbete drar igång för ”en ännu bättre biblioteksverksamhet”, enligt riksbibliotekariens kommentar till SVT. Syftet med strategin är enligt kulturministern att skapa ”en bättre samordning och ett effektivare arbete biblioteken emellan”.

Arbetet med strategin ska under ett halvår kosta fem miljoner.

Biblioteken runt om i landet är enligt kulturminister Alice Bah Kuhnke ”oerhört uppskattade och omtyckta av svenska folket”, men i en kommentar säger Alice Bah Kuhnke att biblioteken fått det ”allt svårare att leva upp till sina syften”.

Enligt Alice Bah Kuhnke ska regeringen satsa fem miljoner kronor i år och därefter sex miljoner kronor årligen, från 2016 till och med 2018, för att förbättra kvaliteten på bibliotekens verksamhet.

Regeringen vill att biblioteken satsar mer på utlåning av e-böcker, och enligt Alice Bah Kuhnke ska den nya nationella strategin förhoppningsvis även innehålla en plan för att öka utlåningen av e-böcker.

Under veckan ska regeringen presentera flera kulturpolitiska satsningar. Kulturministern utlovar mer pengar, framförallt i budgeten inför 2016.

0 kommentarer

Senaste nytt

Debatt

Replik: Vi måste vara tydliga när vi talar om rasism

Bibliotekarien Einar Ehn-Briem uppskattar att Surrah al-Himidy har modet att ifrågasätta bibliotekssektorns men stör sig ändå på hennes artikel. "För att vi ska kunna diskutera något som uppenbart engagerar så många måste vi veta exakt vad vi menar avviker och eventuellt väljs bort", skriver han i sin replik.

7 dec 2023 • 3 min

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min