Ministern miljonsatsar på biblioteken

7 apr 2015 • 2 min

Regeringen visar ett tydligt intresse för biblioteks-Sverige i vår. Bland annat är målet att öka utlåningen av e-böcker. Dessutom vill...

Alice Bah Kuhnke Kulturminister Demokratiminister KulturdepartemRegeringen visar ett tydligt intresse för biblioteks-Sverige i vår. Bland annat är målet att öka utlåningen av e-böcker. Dessutom vill kulturministern att KB ska ta fram en nationell biblioteksstrategi.


Regeringens ekonomiska vårproposition lämnas till riksdagen om en dryg vecka, onsdag den 15 april.

Hittills har beskeden om det kulturpolitiska innehållet varit glädjande, att döma av riksbibliotekarie Gunilla Herdenbergs kommentarer.
Gunilla Herdenberg verkar nöjd med att kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke aviserat att vårpropositionen innehåller förslag om att KB ska få i uppdrag att ta fram en nationell biblioteksstrategi.

Detta innebär att ett arbete drar igång för ”en ännu bättre biblioteksverksamhet”, enligt riksbibliotekariens kommentar till SVT. Syftet med strategin är enligt kulturministern att skapa ”en bättre samordning och ett effektivare arbete biblioteken emellan”.

Arbetet med strategin ska under ett halvår kosta fem miljoner.

Biblioteken runt om i landet är enligt kulturminister Alice Bah Kuhnke ”oerhört uppskattade och omtyckta av svenska folket”, men i en kommentar säger Alice Bah Kuhnke att biblioteken fått det ”allt svårare att leva upp till sina syften”.

Enligt Alice Bah Kuhnke ska regeringen satsa fem miljoner kronor i år och därefter sex miljoner kronor årligen, från 2016 till och med 2018, för att förbättra kvaliteten på bibliotekens verksamhet.

Regeringen vill att biblioteken satsar mer på utlåning av e-böcker, och enligt Alice Bah Kuhnke ska den nya nationella strategin förhoppningsvis även innehålla en plan för att öka utlåningen av e-böcker.

Under veckan ska regeringen presentera flera kulturpolitiska satsningar. Kulturministern utlovar mer pengar, framförallt i budgeten inför 2016.

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min