Ministern miljonsatsar på biblioteken

7 apr 2015 • 2 min

Regeringen visar ett tydligt intresse för biblioteks-Sverige i vår. Bland annat är målet att öka utlåningen av e-böcker. Dessutom vill...

Alice Bah Kuhnke Kulturminister Demokratiminister KulturdepartemRegeringen visar ett tydligt intresse för biblioteks-Sverige i vår. Bland annat är målet att öka utlåningen av e-böcker. Dessutom vill kulturministern att KB ska ta fram en nationell biblioteksstrategi.


Regeringens ekonomiska vårproposition lämnas till riksdagen om en dryg vecka, onsdag den 15 april.

Hittills har beskeden om det kulturpolitiska innehållet varit glädjande, att döma av riksbibliotekarie Gunilla Herdenbergs kommentarer.
Gunilla Herdenberg verkar nöjd med att kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke aviserat att vårpropositionen innehåller förslag om att KB ska få i uppdrag att ta fram en nationell biblioteksstrategi.

Detta innebär att ett arbete drar igång för ”en ännu bättre biblioteksverksamhet”, enligt riksbibliotekariens kommentar till SVT. Syftet med strategin är enligt kulturministern att skapa ”en bättre samordning och ett effektivare arbete biblioteken emellan”.

Arbetet med strategin ska under ett halvår kosta fem miljoner.

Biblioteken runt om i landet är enligt kulturminister Alice Bah Kuhnke ”oerhört uppskattade och omtyckta av svenska folket”, men i en kommentar säger Alice Bah Kuhnke att biblioteken fått det ”allt svårare att leva upp till sina syften”.

Enligt Alice Bah Kuhnke ska regeringen satsa fem miljoner kronor i år och därefter sex miljoner kronor årligen, från 2016 till och med 2018, för att förbättra kvaliteten på bibliotekens verksamhet.

Regeringen vill att biblioteken satsar mer på utlåning av e-böcker, och enligt Alice Bah Kuhnke ska den nya nationella strategin förhoppningsvis även innehålla en plan för att öka utlåningen av e-böcker.

Under veckan ska regeringen presentera flera kulturpolitiska satsningar. Kulturministern utlovar mer pengar, framförallt i budgeten inför 2016.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Finska tips om nationellt e-bibliotek

Omvärldsbevakning, AI och tips att ta med sig för den som vill skapa nationellt e-bibliotek var några frågor som lyftes på Biblioteteksdagarnas första dag på Sara kulturhus i Skellefteå.

22 maj 2024 • 8 min

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min