Myndighet för digitalisering föreslås

15 dec 2016 • < 1 min

Digitaliseringskommissionen har sagt sitt. Det offentliga Sverige bör ta en ledande roll i Sveriges omställning från industri- till digitalt samhälle, skriver de i sitt slutbetänkande.

 Foto: iStock
Foto: iStock

[fakta id=”15327″]

Det har duttats för mycket. Det budskapet kan skönjas i en debattartikel från Digitaliseringskommissionen. I dag lämnade de över sitt slutbetänkande till bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson. Kommissionens arbete har pågått sedan 2012.

– I tjugotre år har Sverige haft till­fälliga kommissioner, strategigrupper och utredningar för att arbeta med den centrala frågan om samhällets digitalisering. Under denna tid har ­andra länder byggt departement, myndigheter eller särskilda institut för att driva på digitaliseringen, skriver ordförande Jan Gulliksen med flera i Svenska Dagbladet.

Sveriges kommuner och landsting välkomnar slutbetänkandet och tycker att förslagen går i linje med frågor som de drivit under en längre tid.

– SKL välkomnar en permanent och stabil nationell organisation som främjar digitaliseringen. Det behövs inte minst för att bygga upp en nationell infrastruktur, skapa lagar och regler som möjliggör, och att vi har kompetens, säger Åsa Zetterberg, sektionschef inom SKL:s avdelning för digitalisering i en webbfilm.

Även Svensk biblioteksförening är positiva till förslaget om att inrätta en ny myndighet för digitalisering.

Digitaliseringskommissionens slutbetänkande finns att läsa här. 

0 kommentarer

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min