Myndighet för digitalisering föreslås

15 dec 2016 • < 1 min

Digitaliseringskommissionen har sagt sitt. Det offentliga Sverige bör ta en ledande roll i Sveriges omställning från industri- till digitalt samhälle, skriver de i sitt slutbetänkande.

 Foto: iStock
Foto: iStock

[fakta id=”15327″]

Det har duttats för mycket. Det budskapet kan skönjas i en debattartikel från Digitaliseringskommissionen. I dag lämnade de över sitt slutbetänkande till bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson. Kommissionens arbete har pågått sedan 2012.

– I tjugotre år har Sverige haft till­fälliga kommissioner, strategigrupper och utredningar för att arbeta med den centrala frågan om samhällets digitalisering. Under denna tid har ­andra länder byggt departement, myndigheter eller särskilda institut för att driva på digitaliseringen, skriver ordförande Jan Gulliksen med flera i Svenska Dagbladet.

Sveriges kommuner och landsting välkomnar slutbetänkandet och tycker att förslagen går i linje med frågor som de drivit under en längre tid.

– SKL välkomnar en permanent och stabil nationell organisation som främjar digitaliseringen. Det behövs inte minst för att bygga upp en nationell infrastruktur, skapa lagar och regler som möjliggör, och att vi har kompetens, säger Åsa Zetterberg, sektionschef inom SKL:s avdelning för digitalisering i en webbfilm.

Även Svensk biblioteksförening är positiva till förslaget om att inrätta en ny myndighet för digitalisering.

Digitaliseringskommissionens slutbetänkande finns att läsa här. 

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min