Namninsamling i protest mot VR

21 nov 2013 • < 1 min

Vetenskapliga tidskrifter hotas av nedläggning sedan Vetenskapsrådets styrelse har beslutat att avveckla stödformen Bidrag för vetenskapliga tidskrifter inom humaniora och...

Vetenskapliga tidskrifter hotas av nedläggning sedan Vetenskapsrådets styrelse har beslutat att avveckla stödformen Bidrag för vetenskapliga tidskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap. I protest mot detta har därför har en namninsamling på nätet, utgående från Lunds universitet, dragits igång. Man kräver bl a att Vetenskapsrådet drar tillbaka beslutet att avveckla stödformen och inbjuder till dialog kring stödet framtid och utformning.

Vetenskapsrådets beslut berör ett trettiotal tidskrifter – däribland titlar som Current Swedish Archaeology, Historisk tidskrift, Sociologisk forskning, Statsvetenskaplig tidskrift och Tidskrift för genusvetenskap bara för att nämna några exempel – som enligt initiativtagarna spelar en viktig roll för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning i Sverige idag eftersom de:

• knyter samman forskningsområden och möjliggör kommunikation mellan forskare;
• publicerar och granskar grundforskning om svenska förhållanden, vilket tidskrifter i andra länder inte gör systematiskt;
• synliggör svensk forskning i omvärlden och det omgivande samhället.

Listan är öppen för alla att skriva under och namninsamlingen pågår till den 10 december.

Läs mer här

1 kommentarer

  1. Vetenskapliga tidskrifter behöver allt stöd de kan få, hur kommer vårt samhälle att se ut om vi inte sprider kunskap och väcker intresse för annat än konsumtion och nöjesmedia…

Senaste nytt

Nyheter

Bibliotek oförberedda på lag om tillgänglighet

Nästa sommar träder en ny lag om tillgängliga medier i kraft. Myndigheten för tillgängliga medier informerar just nu bibliotekspersonal, men bilden är ännu oklar. "Vi vet inte riktigt hur bibliotek och läsare kommer påverkas."

23 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min