Namninsamling i protest mot VR

21 nov 2013 • < 1 min

Vetenskapliga tidskrifter hotas av nedläggning sedan Vetenskapsrådets styrelse har beslutat att avveckla stödformen Bidrag för vetenskapliga tidskrifter inom humaniora och...

Vetenskapliga tidskrifter hotas av nedläggning sedan Vetenskapsrådets styrelse har beslutat att avveckla stödformen Bidrag för vetenskapliga tidskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap. I protest mot detta har därför har en namninsamling på nätet, utgående från Lunds universitet, dragits igång. Man kräver bl a att Vetenskapsrådet drar tillbaka beslutet att avveckla stödformen och inbjuder till dialog kring stödet framtid och utformning.

Vetenskapsrådets beslut berör ett trettiotal tidskrifter – däribland titlar som Current Swedish Archaeology, Historisk tidskrift, Sociologisk forskning, Statsvetenskaplig tidskrift och Tidskrift för genusvetenskap bara för att nämna några exempel – som enligt initiativtagarna spelar en viktig roll för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning i Sverige idag eftersom de:

• knyter samman forskningsområden och möjliggör kommunikation mellan forskare;
• publicerar och granskar grundforskning om svenska förhållanden, vilket tidskrifter i andra länder inte gör systematiskt;
• synliggör svensk forskning i omvärlden och det omgivande samhället.

Listan är öppen för alla att skriva under och namninsamlingen pågår till den 10 december.

Läs mer här

1 kommentarer

  1. Vetenskapliga tidskrifter behöver allt stöd de kan få, hur kommer vårt samhälle att se ut om vi inte sprider kunskap och väcker intresse för annat än konsumtion och nöjesmedia…

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min