Ny bok lär ut nätkurage

14 feb 2019 • 2 min

Många unga och influerare hanterar näthat dagligen. Vad använder de för strategier för att stå ut? I en ny bok, skriven av två internetforskare, ges några tips.

Elza Dunkels och Annakarin Nyberg. Foto: Zanna Metze.
Elza Dunkels och Annakarin Nyberg. Foto: Zanna Metze.

Vuxna är dåliga på att ta ungdomars erfarenheter av näthat på allvar. Samtidigt försöker unga att inte blanda in vuxna i det som händer på nätet eftersom de tycker att vuxna bara ställer till med trassel.

Det visar delresultatet ur ett forskningsprojekt som just nu pågår vid Umeå universitet. Internetforskarna Elza Dunkels och Annakarin Nyberg har intervjuat två grupper, unga i åldrarna 15–19 år och vuxna influerare, för att ta reda på hur de hanterar näthat.

Redan nu har forskarna släppt boken Näthat – strategier och förhållningssätt. Här presenteras delar av forskningsresultatet som visar att unga och influerare har en stark kultur av att stötta varandra.

– Gemenskapen är deras fackförening eller företagshälsovård och det är ett framgångsrecept för att hantera näthat, säger Elza Dunkels.

Boken innehåller flera tips på strategier och förhållningssätt som kan fungera som motmedel mot hat och destruktivt maktutövande. Några sådana strategier är att lära sig nätkärlek och nätkurage.

Nätkärlek handlar om att stötta varandra. Att visa sitt stöd när någon känner sig trängd eller hotad har visat sig ge positiva effekter, enligt forskarna. Nätkurage handlar om mod att öppet ta ställning och säga ifrån om någon behandlas fel.

Boken innehåller också flera frågeställningar att reflektera över.

– De strategier vi beskriver går inte att plugga in, man måste börja reflektera och som vuxen omprogrammera sig. För när det gäller nätet sjunker snabbt de vuxnas professionalitet och ersätts av känslor och personliga tankar om vad som är otäckt och farligt.

Näthat – strategier och förhållningssätt riktar sig till vuxna på alla nivåer, exempelvis till bibliotekarier som jobbar med medie- och informationskunnighet, MIK, eller till kommunpolitiker. Men den riktar sig också direkt till ungdomar, särskilt gymnasieelever.

Som en del av forskningen kommer författarna att utveckla en ny terminologi för att beskriva sådant som det i dag inte riktigt finns några ord för, syftet är att samtalet om näthat ska bli lättare.

– Exempelvis behöver vi ett passande ord för känslan av att ha kontroll över näthatet utan att ha möjlighet att stoppa det, säger Elza Dunkels.

0 kommentarer

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min