Alla får tillgång till ny forskning

21 feb 2014 • < 1 min

Det norska Forskningsrådet lägger om sitt tidskriftsstöd för att stimulera övergången till s k Open Access. Nu ska alla få tillgång...

Det norska Forskningsrådet lägger om sitt tidskriftsstöd för att stimulera övergången till s k Open Access. Nu ska alla få tillgång till norska vetenskapliga tidskrifter inom humaniora och samhällskunskap.

Det innebär stöd till 40 nationella tidskrifter inom humaniora och samhällskunskap, med villkor att tidskriftsartiklarna ska vara fritt tillgängliga via internet utan dröjsmål från och med 2017. Detta ska alltså ske efter en treårig övergångperiod.

Även om dessa tidskrifter är vetenskapliga och många i princip vänder sig till fackfolk, kan de vara till stor nytta för breda grupper såsom lärare, elever, media och förvaltning, förutom en intresserad allmänhet. De kan stärka den offentliga debatten i Norge framhäver Forskningsrådets administrative direktör Arvid Hallén. Det är för övrigt ett norskt forskningspolitiskt mål att säkra fri tillgång till vetenskapliga artiklar enligt den senaste forskningsrapporten ”Lange linjer”.

Forskningsrådet arbetar med att finna nya finansieringsformer för OA-tidskrifter i Norge. Nu ser man möjligheter att finansiera dem genom de ordinarie projektstöden från alla Forskningsrådets program.

0 kommentarer

Senaste nytt

Almedalen

Vi ses i Visby!

Torsdagen den 29 juni handlar det om bibliotek i Almedalen. Tillsammans med Biblioteken på Gotland och Svensk biblioteksförening arrangerar Biblioteksbladet en heldag med samtal och debatt på Almedalsbiblioteket. Här är programmet.

7 jun 2023 • 2 min

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min