Alla får tillgång till ny forskning

21 feb 2014 • < 1 min

Det norska Forskningsrådet lägger om sitt tidskriftsstöd för att stimulera övergången till s k Open Access. Nu ska alla få tillgång...

Det norska Forskningsrådet lägger om sitt tidskriftsstöd för att stimulera övergången till s k Open Access. Nu ska alla få tillgång till norska vetenskapliga tidskrifter inom humaniora och samhällskunskap.

Det innebär stöd till 40 nationella tidskrifter inom humaniora och samhällskunskap, med villkor att tidskriftsartiklarna ska vara fritt tillgängliga via internet utan dröjsmål från och med 2017. Detta ska alltså ske efter en treårig övergångperiod.

Även om dessa tidskrifter är vetenskapliga och många i princip vänder sig till fackfolk, kan de vara till stor nytta för breda grupper såsom lärare, elever, media och förvaltning, förutom en intresserad allmänhet. De kan stärka den offentliga debatten i Norge framhäver Forskningsrådets administrative direktör Arvid Hallén. Det är för övrigt ett norskt forskningspolitiskt mål att säkra fri tillgång till vetenskapliga artiklar enligt den senaste forskningsrapporten ”Lange linjer”.

Forskningsrådet arbetar med att finna nya finansieringsformer för OA-tidskrifter i Norge. Nu ser man möjligheter att finansiera dem genom de ordinarie projektstöden från alla Forskningsrådets program.

0 kommentarer

Senaste nytt

Debatt

Replik: Vi måste vara tydliga när vi talar om rasism

Bibliotekarien Einar Ehn-Briem uppskattar att Surrah al-Himidy har modet att ifrågasätta bibliotekssektorns men stör sig ändå på hennes artikel. "För att vi ska kunna diskutera något som uppenbart engagerar så många måste vi veta exakt vad vi menar avviker och eventuellt väljs bort", skriver han i sin replik.

7 dec 2023 • 3 min

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min