Alla får tillgång till ny forskning

21 feb 2014 • < 1 min

Det norska Forskningsrådet lägger om sitt tidskriftsstöd för att stimulera övergången till s k Open Access. Nu ska alla få tillgång...

Det norska Forskningsrådet lägger om sitt tidskriftsstöd för att stimulera övergången till s k Open Access. Nu ska alla få tillgång till norska vetenskapliga tidskrifter inom humaniora och samhällskunskap.

Det innebär stöd till 40 nationella tidskrifter inom humaniora och samhällskunskap, med villkor att tidskriftsartiklarna ska vara fritt tillgängliga via internet utan dröjsmål från och med 2017. Detta ska alltså ske efter en treårig övergångperiod.

Även om dessa tidskrifter är vetenskapliga och många i princip vänder sig till fackfolk, kan de vara till stor nytta för breda grupper såsom lärare, elever, media och förvaltning, förutom en intresserad allmänhet. De kan stärka den offentliga debatten i Norge framhäver Forskningsrådets administrative direktör Arvid Hallén. Det är för övrigt ett norskt forskningspolitiskt mål att säkra fri tillgång till vetenskapliga artiklar enligt den senaste forskningsrapporten ”Lange linjer”.

Forskningsrådet arbetar med att finna nya finansieringsformer för OA-tidskrifter i Norge. Nu ser man möjligheter att finansiera dem genom de ordinarie projektstöden från alla Forskningsrådets program.

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min