Alla får tillgång till ny forskning

21 feb 2014 • < 1 min

Det norska Forskningsrådet lägger om sitt tidskriftsstöd för att stimulera övergången till s k Open Access. Nu ska alla få tillgång...

Det norska Forskningsrådet lägger om sitt tidskriftsstöd för att stimulera övergången till s k Open Access. Nu ska alla få tillgång till norska vetenskapliga tidskrifter inom humaniora och samhällskunskap.

Det innebär stöd till 40 nationella tidskrifter inom humaniora och samhällskunskap, med villkor att tidskriftsartiklarna ska vara fritt tillgängliga via internet utan dröjsmål från och med 2017. Detta ska alltså ske efter en treårig övergångperiod.

Även om dessa tidskrifter är vetenskapliga och många i princip vänder sig till fackfolk, kan de vara till stor nytta för breda grupper såsom lärare, elever, media och förvaltning, förutom en intresserad allmänhet. De kan stärka den offentliga debatten i Norge framhäver Forskningsrådets administrative direktör Arvid Hallén. Det är för övrigt ett norskt forskningspolitiskt mål att säkra fri tillgång till vetenskapliga artiklar enligt den senaste forskningsrapporten ”Lange linjer”.

Forskningsrådet arbetar med att finna nya finansieringsformer för OA-tidskrifter i Norge. Nu ser man möjligheter att finansiera dem genom de ordinarie projektstöden från alla Forskningsrådets program.

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Iflas ordförande skjuter på budbäraren

Avslöjandena om rötan inom Ifla fortsätter att ge eko. Den tyska tidningen BuB ägnar sin senaste utgåva åt historien och publicerar en intervju där Ifla-ordföranden Barbara Lison både bekräftar viktiga uppgifter och försöker undergräva Biblioteksbladets trovärdighet.

1 feb 2023 • 3 min

Nyheter

Författare varnas för BTJ-tjänst

I höstas lanserade BTJ sin nya tjänst för författarbesök på bibliotek. Nu varnar Författarcentrum sina medlemmar för att använda den. ”Vi oroar oss för en urholkning av arvodesnivåerna.”

31 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min