Pojkar och flickor och internet

10 okt 2012 • < 1 min

Regeringen har gett Statens medieråd i uppdrag att göra en kvalitativ studie av barns och ungas användning av sociala mötesplatser...

Regeringen har gett Statens medieråd i uppdrag att göra en kvalitativ studie av barns och ungas användning av sociala mötesplatser på internet ur ett jämställdhetsperspektiv. Syftet är att fylla en kunskapslucka i den befintliga forskningen på området, och därigenom bidra till ökad kunskap om flickors och pojkars villkor på nätet.

Sociala mötesplatser på nätet används olika av flickor och pojkar. Varför?

I dag finns det kvantitativa kartläggningar som beskriver skillnader mellan flickors och pojkars användande av internet. Däremot behövs ytterligare kvalitativa analyser av flickors och pojkars kommunikationsmönster på internet för att ta fram relevanta verktyg för att stärka flickor och pojkar i deras medieanvändning utifrån deras särskilda behov.

Undersökningar visar att det finns skillnader i hur flickor och pojkar använder internet. Bland barn 2-5 år är den vanligaste sysselsättningen vid datorn att spela spel. I den ålderskategorin är skillnaderna i datoranvändning mellan flickor och pojkar små. I takt med att barnen blir äldre tenderar skillnaderna i användningen att öka. Flickor spelar allt mindre ju äldre de blir, samtidigt som de chattar och använder sociala mötesplatser i betydligt högre grad än pojkar, som i stället i större utsträckning spelar online-spel.

Kunskap och förståelse av logiken i dagens kommunikation och skillnader i flickors och pojkars användning av internet är väsentlig för arbetet med att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare.

I samband med genomförandet av uppdraget ska Statens medieråd samverka med Ungdomsstyrelsen och Skolverket samt andra aktörer med för uppdraget relevanta kunskaper.

Uppdraget ska redovisas i en rapport till Regeringskansliet senast den 10 december 2013.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Ett sätt att splittra samhället på djupet

Motståndet mot en lag om anmälningsplikt är massivt. Det stod klart – om någon tidigare svävade i ovisshet om saken – under ett seminarium i riksdagen på onsdagsförmiddagen.”Det är Pandoras box – vägen in i ett angiverisamhälle.”

29 maj 2024 • 3 min

Politik

Samtal om anmälningsplikten i riksdagen

Vad skulle en ny lag om anmälningsplikt innebära i praktiken? I morgon, onsdag, debatteras frågan av riksdagsledamöterna Muharrem Demirok (C), Amanda Lind (MP), Magnus Resare (M) och Camilla Mårtensen (L).

28 maj 2024 • 2 min

Digitalisering

AI bidrar till samtal om EU

I Karlskrona kan biblioteksbesökarna snacka EU med en chattrobot. AI görs därmed till en del av ett utvidgat referenssamtal, säger Bengt-Gunnar Österberg, bibliotekarie och platsansvarig för stadsbiblioteks digitala center.

27 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Finska tips om nationellt e-bibliotek

Omvärldsbevakning, AI och tips att ta med sig för den som vill skapa nationellt e-bibliotek var några frågor som lyftes på Biblioteteksdagarnas första dag på Sara kulturhus i Skellefteå.

22 maj 2024 • 8 min

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min