Pojkar och flickor och internet

10 okt 2012 • < 1 min

Regeringen har gett Statens medieråd i uppdrag att göra en kvalitativ studie av barns och ungas användning av sociala mötesplatser...

Regeringen har gett Statens medieråd i uppdrag att göra en kvalitativ studie av barns och ungas användning av sociala mötesplatser på internet ur ett jämställdhetsperspektiv. Syftet är att fylla en kunskapslucka i den befintliga forskningen på området, och därigenom bidra till ökad kunskap om flickors och pojkars villkor på nätet.

Sociala mötesplatser på nätet används olika av flickor och pojkar. Varför?

I dag finns det kvantitativa kartläggningar som beskriver skillnader mellan flickors och pojkars användande av internet. Däremot behövs ytterligare kvalitativa analyser av flickors och pojkars kommunikationsmönster på internet för att ta fram relevanta verktyg för att stärka flickor och pojkar i deras medieanvändning utifrån deras särskilda behov.

Undersökningar visar att det finns skillnader i hur flickor och pojkar använder internet. Bland barn 2-5 år är den vanligaste sysselsättningen vid datorn att spela spel. I den ålderskategorin är skillnaderna i datoranvändning mellan flickor och pojkar små. I takt med att barnen blir äldre tenderar skillnaderna i användningen att öka. Flickor spelar allt mindre ju äldre de blir, samtidigt som de chattar och använder sociala mötesplatser i betydligt högre grad än pojkar, som i stället i större utsträckning spelar online-spel.

Kunskap och förståelse av logiken i dagens kommunikation och skillnader i flickors och pojkars användning av internet är väsentlig för arbetet med att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare.

I samband med genomförandet av uppdraget ska Statens medieråd samverka med Ungdomsstyrelsen och Skolverket samt andra aktörer med för uppdraget relevanta kunskaper.

Uppdraget ska redovisas i en rapport till Regeringskansliet senast den 10 december 2013.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min