Pojkar och flickor och internet

10 okt 2012 • < 1 min

Regeringen har gett Statens medieråd i uppdrag att göra en kvalitativ studie av barns och ungas användning av sociala mötesplatser...

Regeringen har gett Statens medieråd i uppdrag att göra en kvalitativ studie av barns och ungas användning av sociala mötesplatser på internet ur ett jämställdhetsperspektiv. Syftet är att fylla en kunskapslucka i den befintliga forskningen på området, och därigenom bidra till ökad kunskap om flickors och pojkars villkor på nätet.

Sociala mötesplatser på nätet används olika av flickor och pojkar. Varför?

I dag finns det kvantitativa kartläggningar som beskriver skillnader mellan flickors och pojkars användande av internet. Däremot behövs ytterligare kvalitativa analyser av flickors och pojkars kommunikationsmönster på internet för att ta fram relevanta verktyg för att stärka flickor och pojkar i deras medieanvändning utifrån deras särskilda behov.

Undersökningar visar att det finns skillnader i hur flickor och pojkar använder internet. Bland barn 2-5 år är den vanligaste sysselsättningen vid datorn att spela spel. I den ålderskategorin är skillnaderna i datoranvändning mellan flickor och pojkar små. I takt med att barnen blir äldre tenderar skillnaderna i användningen att öka. Flickor spelar allt mindre ju äldre de blir, samtidigt som de chattar och använder sociala mötesplatser i betydligt högre grad än pojkar, som i stället i större utsträckning spelar online-spel.

Kunskap och förståelse av logiken i dagens kommunikation och skillnader i flickors och pojkars användning av internet är väsentlig för arbetet med att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare.

I samband med genomförandet av uppdraget ska Statens medieråd samverka med Ungdomsstyrelsen och Skolverket samt andra aktörer med för uppdraget relevanta kunskaper.

Uppdraget ska redovisas i en rapport till Regeringskansliet senast den 10 december 2013.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min