Pojkar och flickor och internet

10 okt 2012 • < 1 min

Regeringen har gett Statens medieråd i uppdrag att göra en kvalitativ studie av barns och ungas användning av sociala mötesplatser...

Regeringen har gett Statens medieråd i uppdrag att göra en kvalitativ studie av barns och ungas användning av sociala mötesplatser på internet ur ett jämställdhetsperspektiv. Syftet är att fylla en kunskapslucka i den befintliga forskningen på området, och därigenom bidra till ökad kunskap om flickors och pojkars villkor på nätet.

Sociala mötesplatser på nätet används olika av flickor och pojkar. Varför?

I dag finns det kvantitativa kartläggningar som beskriver skillnader mellan flickors och pojkars användande av internet. Däremot behövs ytterligare kvalitativa analyser av flickors och pojkars kommunikationsmönster på internet för att ta fram relevanta verktyg för att stärka flickor och pojkar i deras medieanvändning utifrån deras särskilda behov.

Undersökningar visar att det finns skillnader i hur flickor och pojkar använder internet. Bland barn 2-5 år är den vanligaste sysselsättningen vid datorn att spela spel. I den ålderskategorin är skillnaderna i datoranvändning mellan flickor och pojkar små. I takt med att barnen blir äldre tenderar skillnaderna i användningen att öka. Flickor spelar allt mindre ju äldre de blir, samtidigt som de chattar och använder sociala mötesplatser i betydligt högre grad än pojkar, som i stället i större utsträckning spelar online-spel.

Kunskap och förståelse av logiken i dagens kommunikation och skillnader i flickors och pojkars användning av internet är väsentlig för arbetet med att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare.

I samband med genomförandet av uppdraget ska Statens medieråd samverka med Ungdomsstyrelsen och Skolverket samt andra aktörer med för uppdraget relevanta kunskaper.

Uppdraget ska redovisas i en rapport till Regeringskansliet senast den 10 december 2013.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Debatt

Replik: Vi måste vara tydliga när vi talar om rasism

Bibliotekarien Einar Ehn-Briem uppskattar att Surrah al-Himidy har modet att ifrågasätta bibliotekssektorns men stör sig ändå på hennes artikel. "För att vi ska kunna diskutera något som uppenbart engagerar så många måste vi veta exakt vad vi menar avviker och eventuellt väljs bort", skriver han i sin replik.

7 dec 2023 • 3 min

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min