Pojkar och flickor och internet

10 okt 2012 • < 1 min

Regeringen har gett Statens medieråd i uppdrag att göra en kvalitativ studie av barns och ungas användning av sociala mötesplatser...

Regeringen har gett Statens medieråd i uppdrag att göra en kvalitativ studie av barns och ungas användning av sociala mötesplatser på internet ur ett jämställdhetsperspektiv. Syftet är att fylla en kunskapslucka i den befintliga forskningen på området, och därigenom bidra till ökad kunskap om flickors och pojkars villkor på nätet.

Sociala mötesplatser på nätet används olika av flickor och pojkar. Varför?

I dag finns det kvantitativa kartläggningar som beskriver skillnader mellan flickors och pojkars användande av internet. Däremot behövs ytterligare kvalitativa analyser av flickors och pojkars kommunikationsmönster på internet för att ta fram relevanta verktyg för att stärka flickor och pojkar i deras medieanvändning utifrån deras särskilda behov.

Undersökningar visar att det finns skillnader i hur flickor och pojkar använder internet. Bland barn 2-5 år är den vanligaste sysselsättningen vid datorn att spela spel. I den ålderskategorin är skillnaderna i datoranvändning mellan flickor och pojkar små. I takt med att barnen blir äldre tenderar skillnaderna i användningen att öka. Flickor spelar allt mindre ju äldre de blir, samtidigt som de chattar och använder sociala mötesplatser i betydligt högre grad än pojkar, som i stället i större utsträckning spelar online-spel.

Kunskap och förståelse av logiken i dagens kommunikation och skillnader i flickors och pojkars användning av internet är väsentlig för arbetet med att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare.

I samband med genomförandet av uppdraget ska Statens medieråd samverka med Ungdomsstyrelsen och Skolverket samt andra aktörer med för uppdraget relevanta kunskaper.

Uppdraget ska redovisas i en rapport till Regeringskansliet senast den 10 december 2013.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min