Sambiblioteket – ett minne blott?

30 jan 2014 • < 1 min

Går det att fortsätta att tala om ”sambibliotek” om det inte längre finns två huvudmän? Efter beslutet om nedläggning av...

Går det att fortsätta att tala om ”sambibliotek” om det inte längre finns två huvudmän? Efter beslutet om nedläggning av Mittuniversitetet i Härnösand måste kommunen nu hitta andra hyresgäster och framförallt en strategi för ”Sambibliotek 2.0”.

 Att hantera framtiden för Sambiblioteket i Härnösand står högt på agendan över det som politiker brukar kalla ”utmaningar”, vilket ofta kan översättas med ”problem” och ”svårigheter”.

Amanda Lind, miljöpartist och ordförande i samhällsnämnden som har ansvar för kulturpolitiken och därmed biblioteksfrågorna i Härnösand, har definitivt Sambiblioteket högt på sin ärendelista. Hon är också övertygad om att biblioteket, trots förlusten av universitetsbiblioteket, kommer att fortsätta att vara ett nav i Härnösands kulturliv.

Byggnaden, ritad av Hans Tirsén, är med sin centrala placering vid Stadsparken och nära Domkyrkan också ett visuellt riktmärke, något både innevånare och politiker betraktar med stolthet.

– Sambiblioteket är vackert och välbesökt, en mötesplats för nya och gamla Härnösandsbor, säger Amanda Lind, som själv är inflyttad från Luleå.

Men Sambiblioteket har alltså förvandlats från att ha varit något självklart till den där utmaningen.

Det är nu cirka ett år sedan beslutet fattades som innebär att Mittuniversitetet (fram till 2005 Mitthögskolan) som har funnits i Härnösand, Östersund och Sundsvall sedan 1993, helt kommer att lämna Härnösand.

Universitetsbiblioteket flyttar all verksamhet till Sundsvall där nya bibliotekslokaler ska byggas, för att vara helt färdigställda 2016.

 Läs mer BBL nr 1

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min