Sambiblioteket – ett minne blott?

30 jan 2014 • < 1 min

Går det att fortsätta att tala om ”sambibliotek” om det inte längre finns två huvudmän? Efter beslutet om nedläggning av...

Går det att fortsätta att tala om ”sambibliotek” om det inte längre finns två huvudmän? Efter beslutet om nedläggning av Mittuniversitetet i Härnösand måste kommunen nu hitta andra hyresgäster och framförallt en strategi för ”Sambibliotek 2.0”.

 Att hantera framtiden för Sambiblioteket i Härnösand står högt på agendan över det som politiker brukar kalla ”utmaningar”, vilket ofta kan översättas med ”problem” och ”svårigheter”.

Amanda Lind, miljöpartist och ordförande i samhällsnämnden som har ansvar för kulturpolitiken och därmed biblioteksfrågorna i Härnösand, har definitivt Sambiblioteket högt på sin ärendelista. Hon är också övertygad om att biblioteket, trots förlusten av universitetsbiblioteket, kommer att fortsätta att vara ett nav i Härnösands kulturliv.

Byggnaden, ritad av Hans Tirsén, är med sin centrala placering vid Stadsparken och nära Domkyrkan också ett visuellt riktmärke, något både innevånare och politiker betraktar med stolthet.

– Sambiblioteket är vackert och välbesökt, en mötesplats för nya och gamla Härnösandsbor, säger Amanda Lind, som själv är inflyttad från Luleå.

Men Sambiblioteket har alltså förvandlats från att ha varit något självklart till den där utmaningen.

Det är nu cirka ett år sedan beslutet fattades som innebär att Mittuniversitetet (fram till 2005 Mitthögskolan) som har funnits i Härnösand, Östersund och Sundsvall sedan 1993, helt kommer att lämna Härnösand.

Universitetsbiblioteket flyttar all verksamhet till Sundsvall där nya bibliotekslokaler ska byggas, för att vara helt färdigställda 2016.

 Läs mer BBL nr 1

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min