Sambiblioteket – ett minne blott?

30 jan 2014 • < 1 min

Går det att fortsätta att tala om ”sambibliotek” om det inte längre finns två huvudmän? Efter beslutet om nedläggning av...

Går det att fortsätta att tala om ”sambibliotek” om det inte längre finns två huvudmän? Efter beslutet om nedläggning av Mittuniversitetet i Härnösand måste kommunen nu hitta andra hyresgäster och framförallt en strategi för ”Sambibliotek 2.0”.

 Att hantera framtiden för Sambiblioteket i Härnösand står högt på agendan över det som politiker brukar kalla ”utmaningar”, vilket ofta kan översättas med ”problem” och ”svårigheter”.

Amanda Lind, miljöpartist och ordförande i samhällsnämnden som har ansvar för kulturpolitiken och därmed biblioteksfrågorna i Härnösand, har definitivt Sambiblioteket högt på sin ärendelista. Hon är också övertygad om att biblioteket, trots förlusten av universitetsbiblioteket, kommer att fortsätta att vara ett nav i Härnösands kulturliv.

Byggnaden, ritad av Hans Tirsén, är med sin centrala placering vid Stadsparken och nära Domkyrkan också ett visuellt riktmärke, något både innevånare och politiker betraktar med stolthet.

– Sambiblioteket är vackert och välbesökt, en mötesplats för nya och gamla Härnösandsbor, säger Amanda Lind, som själv är inflyttad från Luleå.

Men Sambiblioteket har alltså förvandlats från att ha varit något självklart till den där utmaningen.

Det är nu cirka ett år sedan beslutet fattades som innebär att Mittuniversitetet (fram till 2005 Mitthögskolan) som har funnits i Härnösand, Östersund och Sundsvall sedan 1993, helt kommer att lämna Härnösand.

Universitetsbiblioteket flyttar all verksamhet till Sundsvall där nya bibliotekslokaler ska byggas, för att vara helt färdigställda 2016.

 Läs mer BBL nr 1

0 kommentarer

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min