Sekretess. Nu också digitalt?

8 feb 2016 • < 1 min

I en ny promemoria, ”Några frågor om offentlighet och sekretess”, föreslår regeringen att bibliotekssekretessen utsträcks till att även omfatta uppgifter...

I en ny promemoria, ”Några frågor om offentlighet och sekretess”, föreslår regeringen att bibliotekssekretessen utsträcks till att även omfatta uppgifter om enskildas användning av informationsteknik hos bibliotek.

Förslaget går nu ut på remiss. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

0 kommentarer

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min