Skolbibliotek- skolans hjärta eller resursslöseri?

12 dec 2013 • 2 min

”Men jesus vilket resursslöseri”. Så beskriver en lärare och så småningom biblioteksansvarig sin första reaktion på den lagändring som innebär...

”Men jesus vilket resursslöseri”. Så beskriver en lärare och så småningom biblioteksansvarig sin första reaktion på den lagändring som innebär att alla skolor måste ha ett skolbibliotek.  

Rektorn vid samma skola var också skeptisk, hon talade om skolbibliotek som något ”gammaldags och otidsenligt”. I sin uppsats ”Att starta skolbibliotek En studie av två fristående skolor” undersöker Sara Victorin själva processen kring det som händer när skolor ska inrätta sina skolbibliotek. Hon följer detta genom ett pågående arbete vid två fristående grundskolor inom skolföretaget Vittra, som ingår i AcadeMedia-koncernen, Sveriges största utbildningsföretag.

Uppsatsen blir en högintressant bredvidläsning till den aktuella debatten om skolbibliotekslagen. Uppsatsen speglar att den lagliga skyldigheten att ge tillgång till ett skolbibliotek uppfattas som tolkningsbar och därmed blir beroende av både ekonomiska resurser och varierande åsikter hos de ansvariga om vad ett skolbibliotek är och om det alls behövs något sådant.

Victorin genomför kvalitativa intervjuer, där skolor och personal anonymiseras genom fiktiva namn. På ”Tallskolan” finns rektor ”Tora” som ser skolbibliotek som något otidsenligt och skolbiblioteksansvariga ”Tina” som talar om resursslöseri. På Tallskolan blir skolbiblioteket något påtvingat och därmed en stressfaktor – något som åtminstone inledningsvis i första hand handlar om att tillgodose Skolinspektionens krav. Här märks för övrigt det återkommande fenomenet att vissa friskolor gärna vill spara på egna resurser genom att utnyttja befintliga kommunala faciliteter. Rektor Tora hade hellre sett ”ett utökat samarbete” med folkbiblioteket än ett skolbibliotek i egen regi.

På nybyggda ”Granskolan” råder ett annat förhållningssätt. Där är skolbiblioteket inplanerat och rektor ”Greta” är mån om att ”göra rätt från början”. ”Gunbritt”, förskollärare och erfaren pedagog, tar med entusiasm sig an sitt nya uppdrag som skolbiblioteksansvarig. Granskolan satsar på bemanning på halvtid, biblioteket får en ”öppen” placering, mitt i lokalerna, medan Tallskolan inrättar sitt skolbibliotek i ett låst rum utan bemanning. Förutom inställningen till skolbibliotek kan detta sannolikt också förklaras av att Granskolan lättare kunde avsätta lokaler i den nybyggda skolan medan Tallskolan måste använda befintligt lokalutrymme.

Gemensamt för de bägge skolorna är att man är på osäker mark när det gäller skolbibliotekens uppbyggnad och praktik. Både Tallskolan och Granskolan köper in det ”startpaket” för skolbibliotek som ägaren AcadeMedia erbjuder. I paketet ingår bland annat 200 böcker och datasystemet Freelib med dator. 

  Läs mer i BBL nr 10 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Läsning i fokus på årets bokmässa

Hur kan biblioteken bli en farligare plats? De är en av frågorna som ställs på höstens bokmässa som med lästält, drakar och dragqueens och kändisar som läser sagor vill locka barn och unga till mässan.

8 jun 2023 • 2 min

Nyheter

Prisas för sin innovativa kraft

Katarina Standár utses till Årets informationsspecialist 2023. Hon har utvecklat bibliotekets varumärke och hittat nya vägar för open access-frågor. ”Handlar om tillgängliggörande på bibliotek.”

8 jun 2023 • < 1 min

Almedalen

Vi ses i Visby!

Torsdagen den 29 juni handlar det om bibliotek i Almedalen. Tillsammans med Biblioteken på Gotland och Svensk biblioteksförening arrangerar Biblioteksbladet en heldag med samtal och debatt på Almedalsbiblioteket. Här är programmet.

7 jun 2023 • 2 min

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min