Skolbibliotek- skolans hjärta eller resursslöseri?

12 dec 2013 • 2 min

”Men jesus vilket resursslöseri”. Så beskriver en lärare och så småningom biblioteksansvarig sin första reaktion på den lagändring som innebär...

”Men jesus vilket resursslöseri”. Så beskriver en lärare och så småningom biblioteksansvarig sin första reaktion på den lagändring som innebär att alla skolor måste ha ett skolbibliotek.  

Rektorn vid samma skola var också skeptisk, hon talade om skolbibliotek som något ”gammaldags och otidsenligt”. I sin uppsats ”Att starta skolbibliotek En studie av två fristående skolor” undersöker Sara Victorin själva processen kring det som händer när skolor ska inrätta sina skolbibliotek. Hon följer detta genom ett pågående arbete vid två fristående grundskolor inom skolföretaget Vittra, som ingår i AcadeMedia-koncernen, Sveriges största utbildningsföretag.

Uppsatsen blir en högintressant bredvidläsning till den aktuella debatten om skolbibliotekslagen. Uppsatsen speglar att den lagliga skyldigheten att ge tillgång till ett skolbibliotek uppfattas som tolkningsbar och därmed blir beroende av både ekonomiska resurser och varierande åsikter hos de ansvariga om vad ett skolbibliotek är och om det alls behövs något sådant.

Victorin genomför kvalitativa intervjuer, där skolor och personal anonymiseras genom fiktiva namn. På ”Tallskolan” finns rektor ”Tora” som ser skolbibliotek som något otidsenligt och skolbiblioteksansvariga ”Tina” som talar om resursslöseri. På Tallskolan blir skolbiblioteket något påtvingat och därmed en stressfaktor – något som åtminstone inledningsvis i första hand handlar om att tillgodose Skolinspektionens krav. Här märks för övrigt det återkommande fenomenet att vissa friskolor gärna vill spara på egna resurser genom att utnyttja befintliga kommunala faciliteter. Rektor Tora hade hellre sett ”ett utökat samarbete” med folkbiblioteket än ett skolbibliotek i egen regi.

På nybyggda ”Granskolan” råder ett annat förhållningssätt. Där är skolbiblioteket inplanerat och rektor ”Greta” är mån om att ”göra rätt från början”. ”Gunbritt”, förskollärare och erfaren pedagog, tar med entusiasm sig an sitt nya uppdrag som skolbiblioteksansvarig. Granskolan satsar på bemanning på halvtid, biblioteket får en ”öppen” placering, mitt i lokalerna, medan Tallskolan inrättar sitt skolbibliotek i ett låst rum utan bemanning. Förutom inställningen till skolbibliotek kan detta sannolikt också förklaras av att Granskolan lättare kunde avsätta lokaler i den nybyggda skolan medan Tallskolan måste använda befintligt lokalutrymme.

Gemensamt för de bägge skolorna är att man är på osäker mark när det gäller skolbibliotekens uppbyggnad och praktik. Både Tallskolan och Granskolan köper in det ”startpaket” för skolbibliotek som ägaren AcadeMedia erbjuder. I paketet ingår bland annat 200 böcker och datasystemet Freelib med dator. 

  Läs mer i BBL nr 10 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min

Ledare

Används bibliotekens potential som läsfrämjare?

Det talas mycket om bibliotekens viktiga roll för att främja läsandet i Sverige. Men bibliotekspersonalen ges ingen eller väldigt lite tid för egen läsning. Och allra konstigast är att de inte ens pratar om det själva, skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

19 sep 2022 • 2 min