Skolbibliotek- skolans hjärta eller resursslöseri?

12 dec 2013 • 2 min

”Men jesus vilket resursslöseri”. Så beskriver en lärare och så småningom biblioteksansvarig sin första reaktion på den lagändring som innebär...

”Men jesus vilket resursslöseri”. Så beskriver en lärare och så småningom biblioteksansvarig sin första reaktion på den lagändring som innebär att alla skolor måste ha ett skolbibliotek.  

Rektorn vid samma skola var också skeptisk, hon talade om skolbibliotek som något ”gammaldags och otidsenligt”. I sin uppsats ”Att starta skolbibliotek En studie av två fristående skolor” undersöker Sara Victorin själva processen kring det som händer när skolor ska inrätta sina skolbibliotek. Hon följer detta genom ett pågående arbete vid två fristående grundskolor inom skolföretaget Vittra, som ingår i AcadeMedia-koncernen, Sveriges största utbildningsföretag.

Uppsatsen blir en högintressant bredvidläsning till den aktuella debatten om skolbibliotekslagen. Uppsatsen speglar att den lagliga skyldigheten att ge tillgång till ett skolbibliotek uppfattas som tolkningsbar och därmed blir beroende av både ekonomiska resurser och varierande åsikter hos de ansvariga om vad ett skolbibliotek är och om det alls behövs något sådant.

Victorin genomför kvalitativa intervjuer, där skolor och personal anonymiseras genom fiktiva namn. På ”Tallskolan” finns rektor ”Tora” som ser skolbibliotek som något otidsenligt och skolbiblioteksansvariga ”Tina” som talar om resursslöseri. På Tallskolan blir skolbiblioteket något påtvingat och därmed en stressfaktor – något som åtminstone inledningsvis i första hand handlar om att tillgodose Skolinspektionens krav. Här märks för övrigt det återkommande fenomenet att vissa friskolor gärna vill spara på egna resurser genom att utnyttja befintliga kommunala faciliteter. Rektor Tora hade hellre sett ”ett utökat samarbete” med folkbiblioteket än ett skolbibliotek i egen regi.

På nybyggda ”Granskolan” råder ett annat förhållningssätt. Där är skolbiblioteket inplanerat och rektor ”Greta” är mån om att ”göra rätt från början”. ”Gunbritt”, förskollärare och erfaren pedagog, tar med entusiasm sig an sitt nya uppdrag som skolbiblioteksansvarig. Granskolan satsar på bemanning på halvtid, biblioteket får en ”öppen” placering, mitt i lokalerna, medan Tallskolan inrättar sitt skolbibliotek i ett låst rum utan bemanning. Förutom inställningen till skolbibliotek kan detta sannolikt också förklaras av att Granskolan lättare kunde avsätta lokaler i den nybyggda skolan medan Tallskolan måste använda befintligt lokalutrymme.

Gemensamt för de bägge skolorna är att man är på osäker mark när det gäller skolbibliotekens uppbyggnad och praktik. Både Tallskolan och Granskolan köper in det ”startpaket” för skolbibliotek som ägaren AcadeMedia erbjuder. I paketet ingår bland annat 200 böcker och datasystemet Freelib med dator. 

  Läs mer i BBL nr 10 

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Iflas ordförande skjuter på budbäraren

Avslöjandena om rötan inom Ifla fortsätter att ge eko. Den tyska tidningen BuB ägnar sin senaste utgåva åt historien och publicerar en intervju där Ifla-ordföranden Barbara Lison både bekräftar viktiga uppgifter och försöker undergräva Biblioteksbladets trovärdighet.

1 feb 2023 • 3 min

Nyheter

Författare varnas för BTJ-tjänst

I höstas lanserade BTJ sin nya tjänst för författarbesök på bibliotek. Nu varnar Författarcentrum sina medlemmar för att använda den. ”Vi oroar oss för en urholkning av arvodesnivåerna.”

31 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min