Ständigt dessa e-böcker

15 okt 2013 • < 1 min

Mycket skrivs och sägs om e-böcker. En annorlunda vinkling har Eric W. Steinhauer i en artikel i BuB Forum Bibliothek...

Mycket skrivs och sägs om e-böcker. En annorlunda vinkling har Eric W. Steinhauer i en artikel i BuB Forum Bibliothek und Information. Han menar att biblioteken fortfarande har ett outplånligt mindervärdeskomplex, som gör att de känner sig tvingade att visa allmänheten hur moderna de är.

Det innebär att man prioriterar det senaste oavsett vad det är. När det gäller e-böcker utgör de endast 2,4 procent av den tyska bokmarknaden (som jämförelse utgjorde vinylskivorna 1,4 procent av 2012 års skivförsäljning).

Är alltihop kring e-böcker upphaussat? Relikter av tidigare ”innemedia” finns i källarmagasinen på många bibliotek. Nu går det inte att jämföra analoga fysiska media med e-böcker. E-böcker är ”på ett spöklikt sätt” osynliga, okroppsliga, flyktiga, skriver artikelförfattaren.

Detta faktum har åtskilliga och inte alltid trevliga konsekvenser, mest av rättslig karaktär. Till skillnad från fysiska objekt i traditionell mening är användandet inte enhetligt och kan innebära åtskilliga begränsningar i praktiken. Problemen med äganderätten till e-böcker drabbar både användare och bibliotek på sikt. Det hela är en fråga om bibliotekens överlevnad, skriver Eric W Steinhauer, bibliotekschef vid FernUniversität i Hagen.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

KB: Kostnaderna en tickande bomb

Kungliga biblioteket känner av höjd hyra och inflation. Men framåt hänger de verkligt dramatiska kostnadsökningarna ihop med den digitala lagringen, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

13 sep 2023 • 2 min