Ständigt dessa e-böcker

15 okt 2013 • < 1 min

Mycket skrivs och sägs om e-böcker. En annorlunda vinkling har Eric W. Steinhauer i en artikel i BuB Forum Bibliothek...

Mycket skrivs och sägs om e-böcker. En annorlunda vinkling har Eric W. Steinhauer i en artikel i BuB Forum Bibliothek und Information. Han menar att biblioteken fortfarande har ett outplånligt mindervärdeskomplex, som gör att de känner sig tvingade att visa allmänheten hur moderna de är.

Det innebär att man prioriterar det senaste oavsett vad det är. När det gäller e-böcker utgör de endast 2,4 procent av den tyska bokmarknaden (som jämförelse utgjorde vinylskivorna 1,4 procent av 2012 års skivförsäljning).

Är alltihop kring e-böcker upphaussat? Relikter av tidigare ”innemedia” finns i källarmagasinen på många bibliotek. Nu går det inte att jämföra analoga fysiska media med e-böcker. E-böcker är ”på ett spöklikt sätt” osynliga, okroppsliga, flyktiga, skriver artikelförfattaren.

Detta faktum har åtskilliga och inte alltid trevliga konsekvenser, mest av rättslig karaktär. Till skillnad från fysiska objekt i traditionell mening är användandet inte enhetligt och kan innebära åtskilliga begränsningar i praktiken. Problemen med äganderätten till e-böcker drabbar både användare och bibliotek på sikt. Det hela är en fråga om bibliotekens överlevnad, skriver Eric W Steinhauer, bibliotekschef vid FernUniversität i Hagen.

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min