Ständigt dessa e-böcker

15 okt 2013 • < 1 min

Mycket skrivs och sägs om e-böcker. En annorlunda vinkling har Eric W. Steinhauer i en artikel i BuB Forum Bibliothek...

Mycket skrivs och sägs om e-böcker. En annorlunda vinkling har Eric W. Steinhauer i en artikel i BuB Forum Bibliothek und Information. Han menar att biblioteken fortfarande har ett outplånligt mindervärdeskomplex, som gör att de känner sig tvingade att visa allmänheten hur moderna de är.

Det innebär att man prioriterar det senaste oavsett vad det är. När det gäller e-böcker utgör de endast 2,4 procent av den tyska bokmarknaden (som jämförelse utgjorde vinylskivorna 1,4 procent av 2012 års skivförsäljning).

Är alltihop kring e-böcker upphaussat? Relikter av tidigare ”innemedia” finns i källarmagasinen på många bibliotek. Nu går det inte att jämföra analoga fysiska media med e-böcker. E-böcker är ”på ett spöklikt sätt” osynliga, okroppsliga, flyktiga, skriver artikelförfattaren.

Detta faktum har åtskilliga och inte alltid trevliga konsekvenser, mest av rättslig karaktär. Till skillnad från fysiska objekt i traditionell mening är användandet inte enhetligt och kan innebära åtskilliga begränsningar i praktiken. Problemen med äganderätten till e-böcker drabbar både användare och bibliotek på sikt. Det hela är en fråga om bibliotekens överlevnad, skriver Eric W Steinhauer, bibliotekschef vid FernUniversität i Hagen.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min

Ledare

Används bibliotekens potential som läsfrämjare?

Det talas mycket om bibliotekens viktiga roll för att främja läsandet i Sverige. Men bibliotekspersonalen ges ingen eller väldigt lite tid för egen läsning. Och allra konstigast är att de inte ens pratar om det själva, skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

19 sep 2022 • 2 min