Svenska bibliotek måste våga mer

26 mar 2015 • 2 min

Folkbiblioteken är i dag alltför rädda. Att ställa in eller tacka nej till arrangemang som rör kontroversiella frågor är inte...

Jonas_Aghed kopiaFolkbiblioteken är i dag alltför rädda. Att ställa in eller tacka nej till arrangemang som rör kontroversiella frågor är inte alltid rätt. Det anser skolbibliotekarien Jonas Aghed, en av dem som gärna diskuterar yttrandefrihetsfrågor och det han kallar för svensk ängslighet på nätverket Biblist.


– Jag är bekymrad, säger Jonas Aghed, skolbibliotekarie på Bromma gymnasium i Stockholm. Jag tror att de som jobbar på folkbibliotek är alltför ängsliga och rädda för att hamna i mediernas skärseld.

På det digitala nätverket Biblist, med 3 000 medlemmar som diskuterar biblioteksfrågor, har Jonas Aghed bland annat debatterat vilka politiska ramar som ska gälla för bibliotekens föredrag, utställningar och debatter.

– Tyvärr vågar man inte ta ut svängarna, säger Jonas Aghed, som också ser att han i sin roll som skolbibliotekarie inte är utsatt för samma typ av frågeställningar som personalen på folkbibliotek kan vara.

Enligt Jonas Aghed finns det en tendens till ”amerikanisering”, vilket enligt honom står för att offentliga institutioner undviker ”partsinlagor”. Åsikter måste alltid ”balanseras” med deltagande ”motpart”. Som exempel nämner Jonas Aghed den aktuella kritiken mot riktlinjerna för Helsingborgs stadsbibliotek, som nu är under översyn.

En fråga som Jonas Aghed funderar över är kontroversiella böcker, med ”brännbart innehåll” och hur ett bibliotek ska hantera sådana.

– Jag tycker att biblioteken ska köpa in omdebatterad litteratur, ställa fram den och säga att ”här är böcker för dem som vill bilda sig i de här frågorna”. Samtidigt kan biblioteket göra klart att biblioteket inte nödvändigtvis ställer upp på innehållet.

– Biblioteken ska vara mitt i debatten – vad ska vi annars ha dem till? frågar Jonas Aghed.

Alla medborgare har enligt Jonas Aghed ansvar för öppenheten och yttrandefriheten i ett demokratiskt samhälle – inklusive bibliotekarier.

– Alla som jobbar på bibliotek, inte bara bibliotekscheferna, har ett ansvar. Vill vi ha fortsatt rätt att kommentera det som händer i samhället måste vi vara aktiva. Och det är viktigt att biblioteken vågar ta ut svängarna.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min

Ledare

Används bibliotekens potential som läsfrämjare?

Det talas mycket om bibliotekens viktiga roll för att främja läsandet i Sverige. Men bibliotekspersonalen ges ingen eller väldigt lite tid för egen läsning. Och allra konstigast är att de inte ens pratar om det själva, skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

19 sep 2022 • 2 min