Svenska bibliotek måste våga mer

26 mar 2015 • 2 min

Folkbiblioteken är i dag alltför rädda. Att ställa in eller tacka nej till arrangemang som rör kontroversiella frågor är inte...

Jonas_Aghed kopiaFolkbiblioteken är i dag alltför rädda. Att ställa in eller tacka nej till arrangemang som rör kontroversiella frågor är inte alltid rätt. Det anser skolbibliotekarien Jonas Aghed, en av dem som gärna diskuterar yttrandefrihetsfrågor och det han kallar för svensk ängslighet på nätverket Biblist.


– Jag är bekymrad, säger Jonas Aghed, skolbibliotekarie på Bromma gymnasium i Stockholm. Jag tror att de som jobbar på folkbibliotek är alltför ängsliga och rädda för att hamna i mediernas skärseld.

På det digitala nätverket Biblist, med 3 000 medlemmar som diskuterar biblioteksfrågor, har Jonas Aghed bland annat debatterat vilka politiska ramar som ska gälla för bibliotekens föredrag, utställningar och debatter.

– Tyvärr vågar man inte ta ut svängarna, säger Jonas Aghed, som också ser att han i sin roll som skolbibliotekarie inte är utsatt för samma typ av frågeställningar som personalen på folkbibliotek kan vara.

Enligt Jonas Aghed finns det en tendens till ”amerikanisering”, vilket enligt honom står för att offentliga institutioner undviker ”partsinlagor”. Åsikter måste alltid ”balanseras” med deltagande ”motpart”. Som exempel nämner Jonas Aghed den aktuella kritiken mot riktlinjerna för Helsingborgs stadsbibliotek, som nu är under översyn.

En fråga som Jonas Aghed funderar över är kontroversiella böcker, med ”brännbart innehåll” och hur ett bibliotek ska hantera sådana.

– Jag tycker att biblioteken ska köpa in omdebatterad litteratur, ställa fram den och säga att ”här är böcker för dem som vill bilda sig i de här frågorna”. Samtidigt kan biblioteket göra klart att biblioteket inte nödvändigtvis ställer upp på innehållet.

– Biblioteken ska vara mitt i debatten – vad ska vi annars ha dem till? frågar Jonas Aghed.

Alla medborgare har enligt Jonas Aghed ansvar för öppenheten och yttrandefriheten i ett demokratiskt samhälle – inklusive bibliotekarier.

– Alla som jobbar på bibliotek, inte bara bibliotekscheferna, har ett ansvar. Vill vi ha fortsatt rätt att kommentera det som händer i samhället måste vi vara aktiva. Och det är viktigt att biblioteken vågar ta ut svängarna.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ovanligt med politisk inblandning – men oron finns

Björn Orring, Ulf Dernevik och Anna Troberg är nöjda med svaren de fick från regeringsföreträdarna om armlängds avstånd. Och en undersökning som Biblioteksbladet har gjort visar att det, än så länge, är ovanligt att politiker blandar sig i biblioteksverksamheten. Men oro finns för framtiden.

23 mar 2023 • 2 min

Krönika

Digitalt landskap kräver debatt och samverkan

Bibliotekens närvaro på Tiktok blottar en konflikt mellan tillgänglighet och skydd av människors integritet. Hur ska detta hanteras? Svaret ligger inte alltid i att göra mer av samma, utan det måste också vara möjligt att göra nytt, skriver digitaliseringsexperten Carl Heath.

17 mar 2023 • 2 min

Debatt

Vi bygger demokratin starkare

Örebro bibliotek har anställt en bibliotekssocionom och därmed försökt definiera gränsen för bibliotekssystemet. Genom att ta vårt uppdrag på allvar kan vi hjälpas åt att överbrygga klyftorna i samhället, skriver Lars Hilmersson och Lotta Perkiö.

14 mar 2023 • 4 min

Reportage

Livsviktiga boktips bakom galler

I 18 år har Thomas Öhnell levererat lästips och begärt in sena boklån från långtidsdömda på Hall. När nya regeringen ropar efter hårdare straff och högre murar är det inte första gången han hör det. ”Jag blir alltid lite orolig.”

13 mar 2023 • 4 min