Svenska bibliotek måste våga mer

26 mar 2015 • 2 min

Folkbiblioteken är i dag alltför rädda. Att ställa in eller tacka nej till arrangemang som rör kontroversiella frågor är inte...

Jonas_Aghed kopiaFolkbiblioteken är i dag alltför rädda. Att ställa in eller tacka nej till arrangemang som rör kontroversiella frågor är inte alltid rätt. Det anser skolbibliotekarien Jonas Aghed, en av dem som gärna diskuterar yttrandefrihetsfrågor och det han kallar för svensk ängslighet på nätverket Biblist.


– Jag är bekymrad, säger Jonas Aghed, skolbibliotekarie på Bromma gymnasium i Stockholm. Jag tror att de som jobbar på folkbibliotek är alltför ängsliga och rädda för att hamna i mediernas skärseld.

På det digitala nätverket Biblist, med 3 000 medlemmar som diskuterar biblioteksfrågor, har Jonas Aghed bland annat debatterat vilka politiska ramar som ska gälla för bibliotekens föredrag, utställningar och debatter.

– Tyvärr vågar man inte ta ut svängarna, säger Jonas Aghed, som också ser att han i sin roll som skolbibliotekarie inte är utsatt för samma typ av frågeställningar som personalen på folkbibliotek kan vara.

Enligt Jonas Aghed finns det en tendens till ”amerikanisering”, vilket enligt honom står för att offentliga institutioner undviker ”partsinlagor”. Åsikter måste alltid ”balanseras” med deltagande ”motpart”. Som exempel nämner Jonas Aghed den aktuella kritiken mot riktlinjerna för Helsingborgs stadsbibliotek, som nu är under översyn.

En fråga som Jonas Aghed funderar över är kontroversiella böcker, med ”brännbart innehåll” och hur ett bibliotek ska hantera sådana.

– Jag tycker att biblioteken ska köpa in omdebatterad litteratur, ställa fram den och säga att ”här är böcker för dem som vill bilda sig i de här frågorna”. Samtidigt kan biblioteket göra klart att biblioteket inte nödvändigtvis ställer upp på innehållet.

– Biblioteken ska vara mitt i debatten – vad ska vi annars ha dem till? frågar Jonas Aghed.

Alla medborgare har enligt Jonas Aghed ansvar för öppenheten och yttrandefriheten i ett demokratiskt samhälle – inklusive bibliotekarier.

– Alla som jobbar på bibliotek, inte bara bibliotekscheferna, har ett ansvar. Vill vi ha fortsatt rätt att kommentera det som händer i samhället måste vi vara aktiva. Och det är viktigt att biblioteken vågar ta ut svängarna.

0 kommentarer

Senaste nytt

Debatt

Replik: Vi måste vara tydliga när vi talar om rasism

Bibliotekarien Einar Ehn-Briem uppskattar att Surrah al-Himidy har modet att ifrågasätta bibliotekssektorns men stör sig ändå på hennes artikel. "För att vi ska kunna diskutera något som uppenbart engagerar så många måste vi veta exakt vad vi menar avviker och eventuellt väljs bort", skriver han i sin replik.

7 dec 2023 • 3 min

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min