Toppchefer vill stoppa bojkott av bokmässan

13 feb 2017 • 2 min

På måndag bestämmer Svensk biblioteksförening om den ska bojkotta årets bokmässa. Nu skriver tretton folkbibliotekschefer ett brev till biblioteksföreningens styrelse där de menar att en bojkott skadar bibliotekens trovärdighet.

Bokmässan 2015. Foto: Niklas Maupoix
Bokmässan 2015. Foto: Niklas Maupoix

Närvaron av högerextrema tidningen Nya tider på förra årets Bok & bibliotek i Göteborg väckte starka reaktioner. Svensk biblioteksförening ställde sig efter avslutad mässa bakom författaren Lisa Bjurwalds upprop om att bojkotta mässan nästa år om antidemokratiska och rasistiska utställare skulle välkomnas.

Den 13 december antog Bokmässan, efter att ha vacklat i frågan, en policy där de inte stänger ute aktörer så länge de följer lagen. Tidningar i politikens ytterkanter, som exempelvis Nya tider, kommer också fortsatt att vara välkomna till mässan i Göteborg.

Svensk biblioteksförening har sedan dess inte talat om hur den kommer att agera: närvara på mässan trots detta eller bojkotta den. Processen pågår internt och föreningens styrelse har bett regionföreningarnas styrelser om deras synpunkter.

I fredags skickade tretton bibliotekschefer, däribland Stockholms Katti Hoflin, Göteborgs Christina Persson och Uppsalas Johanna Hansson, ett brev till Svensk biblioteksförenings styrelse där de uppmanar styrelsen att inte bojkotta mässan.

De anser att ”bibliotekens uppgift är att verka för och skydda möjligheten till läsning och kommunikation – inte skydda läsaren från innehållet.”

– En bojkott får stor betydelse för föreningens trovärdighet. Det blir problematiskt att å ena sidan driva linjen att biblioteken är en neutral plats och verkar för fri åsiktsbildning och å andra sidan driva linjen att man inte vill vara på en plats där andra åsikter finns, säger en av undertecknarna, Uppsalas stadsbibliotekarie Johanna Hansson.

Bibliotekscheferna uppmanar styrelsen att inte ”med en kortsiktig bojkott äventyra föreningens trovärdighet, utan att i stället med ökad intensitet och öppenhet tillsammans med enskilda och institutionella medlemmar bidra till att problematisera och stödja en utveckling av bibliotekens viktiga arbete med att främja demokrati, tillgång till information och kunskap samt att verka för fri åsiktsbildning”.

– Det här är ett viktigt beslut som får stor betydelse för många, säger Johanna Hansson. Brevet är menat som en signal till styrelsen att det här är viktigt. Det här frågorna är oerhört komplexa och angelägna och jag skulle önska att man diskuterade dem också utanför styrelsen.

Svensk biblioteksförenings ordförande Calle Nathanson tycker att det är positivt att så många medlemmar är engagerade i frågan och säger att styrelsen kommer att fatta ett slutgiltigt beslut om föreningens närvaro på årets bokmässa under mötet på måndag den 20 februari.

– Vi har fått in synpunkter från många håll och vi lyssnar och funderar inför att beslutet ska fattas. En del resonerar som de gör i det här brevet. Andra resonerar på ett annat sätt och gör skillnad mellan frågan om yttrandefrihet och att hyra en monterplats på mässan. Mässan är trots allt inte ett bibliotek och det kan också skada föreningen att delta i samma sammanhang som odemokratiska aktörer.  Men alla står bakom yttrandefriheten och bibliotekens uppdrag. Det är kärnan.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min

Politik

Tisdag i riksdagen med debatt om bibliotek

Kan bibliotek fortsätta vara en plats för alla om Tidöavtalets anmälningsplikt av papperslösa drivs igenom? Hur ska hat och hot mot bibliotekspersonal motverkas? I morgon, tisdag kommer frågorna att debatteras i riksdagen.

16 jan 2023 • < 1 min