Toppchefer vill stoppa bojkott av bokmässan

13 feb 2017 • 2 min

På måndag bestämmer Svensk biblioteksförening om den ska bojkotta årets bokmässa. Nu skriver tretton folkbibliotekschefer ett brev till biblioteksföreningens styrelse där de menar att en bojkott skadar bibliotekens trovärdighet.

Bokmässan 2015. Foto: Niklas Maupoix
Bokmässan 2015. Foto: Niklas Maupoix

Närvaron av högerextrema tidningen Nya tider på förra årets Bok & bibliotek i Göteborg väckte starka reaktioner. Svensk biblioteksförening ställde sig efter avslutad mässa bakom författaren Lisa Bjurwalds upprop om att bojkotta mässan nästa år om antidemokratiska och rasistiska utställare skulle välkomnas.

Den 13 december antog Bokmässan, efter att ha vacklat i frågan, en policy där de inte stänger ute aktörer så länge de följer lagen. Tidningar i politikens ytterkanter, som exempelvis Nya tider, kommer också fortsatt att vara välkomna till mässan i Göteborg.

Svensk biblioteksförening har sedan dess inte talat om hur den kommer att agera: närvara på mässan trots detta eller bojkotta den. Processen pågår internt och föreningens styrelse har bett regionföreningarnas styrelser om deras synpunkter.

I fredags skickade tretton bibliotekschefer, däribland Stockholms Katti Hoflin, Göteborgs Christina Persson och Uppsalas Johanna Hansson, ett brev till Svensk biblioteksförenings styrelse där de uppmanar styrelsen att inte bojkotta mässan.

De anser att ”bibliotekens uppgift är att verka för och skydda möjligheten till läsning och kommunikation – inte skydda läsaren från innehållet.”

– En bojkott får stor betydelse för föreningens trovärdighet. Det blir problematiskt att å ena sidan driva linjen att biblioteken är en neutral plats och verkar för fri åsiktsbildning och å andra sidan driva linjen att man inte vill vara på en plats där andra åsikter finns, säger en av undertecknarna, Uppsalas stadsbibliotekarie Johanna Hansson.

Bibliotekscheferna uppmanar styrelsen att inte ”med en kortsiktig bojkott äventyra föreningens trovärdighet, utan att i stället med ökad intensitet och öppenhet tillsammans med enskilda och institutionella medlemmar bidra till att problematisera och stödja en utveckling av bibliotekens viktiga arbete med att främja demokrati, tillgång till information och kunskap samt att verka för fri åsiktsbildning”.

– Det här är ett viktigt beslut som får stor betydelse för många, säger Johanna Hansson. Brevet är menat som en signal till styrelsen att det här är viktigt. Det här frågorna är oerhört komplexa och angelägna och jag skulle önska att man diskuterade dem också utanför styrelsen.

Svensk biblioteksförenings ordförande Calle Nathanson tycker att det är positivt att så många medlemmar är engagerade i frågan och säger att styrelsen kommer att fatta ett slutgiltigt beslut om föreningens närvaro på årets bokmässa under mötet på måndag den 20 februari.

– Vi har fått in synpunkter från många håll och vi lyssnar och funderar inför att beslutet ska fattas. En del resonerar som de gör i det här brevet. Andra resonerar på ett annat sätt och gör skillnad mellan frågan om yttrandefrihet och att hyra en monterplats på mässan. Mässan är trots allt inte ett bibliotek och det kan också skada föreningen att delta i samma sammanhang som odemokratiska aktörer.  Men alla står bakom yttrandefriheten och bibliotekens uppdrag. Det är kärnan.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min

Politik

Få "library lovers" i Sverige

I en ansats att lyfta biblioteksfrågorna har organisationen Public Libraries 2030 utmanat EU-parlamentariker att bli en biblioteksälskare, en "library lover". I Sverige är det bara en politiker som har antagit utmaningen.

7 maj 2024 • 3 min