Toppchefer vill stoppa bojkott av bokmässan

13 feb 2017 • 2 min

På måndag bestämmer Svensk biblioteksförening om den ska bojkotta årets bokmässa. Nu skriver tretton folkbibliotekschefer ett brev till biblioteksföreningens styrelse där de menar att en bojkott skadar bibliotekens trovärdighet.

Bokmässan 2015. Foto: Niklas Maupoix
Bokmässan 2015. Foto: Niklas Maupoix

Närvaron av högerextrema tidningen Nya tider på förra årets Bok & bibliotek i Göteborg väckte starka reaktioner. Svensk biblioteksförening ställde sig efter avslutad mässa bakom författaren Lisa Bjurwalds upprop om att bojkotta mässan nästa år om antidemokratiska och rasistiska utställare skulle välkomnas.

Den 13 december antog Bokmässan, efter att ha vacklat i frågan, en policy där de inte stänger ute aktörer så länge de följer lagen. Tidningar i politikens ytterkanter, som exempelvis Nya tider, kommer också fortsatt att vara välkomna till mässan i Göteborg.

Svensk biblioteksförening har sedan dess inte talat om hur den kommer att agera: närvara på mässan trots detta eller bojkotta den. Processen pågår internt och föreningens styrelse har bett regionföreningarnas styrelser om deras synpunkter.

I fredags skickade tretton bibliotekschefer, däribland Stockholms Katti Hoflin, Göteborgs Christina Persson och Uppsalas Johanna Hansson, ett brev till Svensk biblioteksförenings styrelse där de uppmanar styrelsen att inte bojkotta mässan.

De anser att ”bibliotekens uppgift är att verka för och skydda möjligheten till läsning och kommunikation – inte skydda läsaren från innehållet.”

– En bojkott får stor betydelse för föreningens trovärdighet. Det blir problematiskt att å ena sidan driva linjen att biblioteken är en neutral plats och verkar för fri åsiktsbildning och å andra sidan driva linjen att man inte vill vara på en plats där andra åsikter finns, säger en av undertecknarna, Uppsalas stadsbibliotekarie Johanna Hansson.

Bibliotekscheferna uppmanar styrelsen att inte ”med en kortsiktig bojkott äventyra föreningens trovärdighet, utan att i stället med ökad intensitet och öppenhet tillsammans med enskilda och institutionella medlemmar bidra till att problematisera och stödja en utveckling av bibliotekens viktiga arbete med att främja demokrati, tillgång till information och kunskap samt att verka för fri åsiktsbildning”.

– Det här är ett viktigt beslut som får stor betydelse för många, säger Johanna Hansson. Brevet är menat som en signal till styrelsen att det här är viktigt. Det här frågorna är oerhört komplexa och angelägna och jag skulle önska att man diskuterade dem också utanför styrelsen.

Svensk biblioteksförenings ordförande Calle Nathanson tycker att det är positivt att så många medlemmar är engagerade i frågan och säger att styrelsen kommer att fatta ett slutgiltigt beslut om föreningens närvaro på årets bokmässa under mötet på måndag den 20 februari.

– Vi har fått in synpunkter från många håll och vi lyssnar och funderar inför att beslutet ska fattas. En del resonerar som de gör i det här brevet. Andra resonerar på ett annat sätt och gör skillnad mellan frågan om yttrandefrihet och att hyra en monterplats på mässan. Mässan är trots allt inte ett bibliotek och det kan också skada föreningen att delta i samma sammanhang som odemokratiska aktörer.  Men alla står bakom yttrandefriheten och bibliotekens uppdrag. Det är kärnan.

0 kommentarer

Senaste nytt

Almedalen

Vi ses i Visby!

Torsdagen den 29 juni handlar det om bibliotek i Almedalen. Tillsammans med Biblioteken på Gotland och Svensk biblioteksförening arrangerar Biblioteksbladet en heldag med samtal och debatt på Almedalsbiblioteket. Här är programmet.

7 jun 2023 • 2 min

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min