Upprört upprop mot biblioteksnedläggning

6 mar 2015 • < 1 min

Nedläggningarna av biblioteksfilialerna på Lorensberga skola och i Saxdalen, bägge i Ludvika kommun, har upprört ortsbefolkningen. Saxdalens byalag uppmanar nu...

Nedläggningarna av biblioteksfilialerna på Lorensberga skola och i Saxdalen, bägge i Ludvika kommun, har upprört ortsbefolkningen. Saxdalens byalag uppmanar nu till kamp för att bevara biblioteken med uppropet ”Vi vill ha vårt bibliotek kvar i byn!!!”I uppropet skriver Saxdalens byalag att ”vårt bibliotek är en stark samlingsplats på många plan och den vill vi INTE att ni tar bort!”. Enligt byalaget har informationen om att det kombinerade folk- och skolbiblioteket i Saxdalen ska försvinna inte varit tillräcklig. Den enda information som finns är enligt byalaget artiklar i lokalpressen.
Nedläggningen av biblioteket i Saxdalen ska enligt uppgift ske redan den 31 mars. Dalarnas Tidningar, DT, skriver att nedläggningarna handlar om att kultur- och fritidsnämnden saknar pengar till fortsatt verksamhet. DT påpekar att folkbiblioteken är ett kommunalt ansvar och att lokala politiker fattar beslutet. Men samtidigt ska alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek och varje kommun ett folkbibliotek.
Kulturredaktören Cecilia Ekebjär skriver att ”lägga ned bibliotek visar på ett väldigt kortsiktigt resonemang. Okej, vi sparar drygt två miljoner i år. Men vad händer på sikt?”.
Nedläggningarna av biblioteken i Lorensbergsskolan och i Saxdalen är enligt Cecilia Ekebjär ”två sorgliga pinnar i statistiken som vi gärna hade varit utan”.

0 kommentarer

Senaste nytt

Politik

SD-kritik mot hbtqi-certifiering och dragqueens

I helgen läser dragqueens sagor på biblioteket i Lomma. Besöket och bibliotekets hbtqi-certifiering har ifrågasatts av Sverigedemokraterna. På biblioteket har kritiken väckt kämpaglöd. ”Nu vill vi ha regnbågsflaggor överallt!”

8 dec 2023 • 3 min

Debatt

Replik: Vi måste vara tydliga när vi talar om rasism

Bibliotekarien Einar Ehn-Briem uppskattar att Surrah al-Himidy har modet att ifrågasätta bibliotekssektorns men stör sig ändå på hennes artikel. "För att vi ska kunna diskutera något som uppenbart engagerar så många måste vi veta exakt vad vi menar avviker och eventuellt väljs bort", skriver han i sin replik.

7 dec 2023 • 3 min

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min