Upprört upprop mot biblioteksnedläggning

6 mar 2015 • < 1 min

Nedläggningarna av biblioteksfilialerna på Lorensberga skola och i Saxdalen, bägge i Ludvika kommun, har upprört ortsbefolkningen. Saxdalens byalag uppmanar nu...

Nedläggningarna av biblioteksfilialerna på Lorensberga skola och i Saxdalen, bägge i Ludvika kommun, har upprört ortsbefolkningen. Saxdalens byalag uppmanar nu till kamp för att bevara biblioteken med uppropet ”Vi vill ha vårt bibliotek kvar i byn!!!”I uppropet skriver Saxdalens byalag att ”vårt bibliotek är en stark samlingsplats på många plan och den vill vi INTE att ni tar bort!”. Enligt byalaget har informationen om att det kombinerade folk- och skolbiblioteket i Saxdalen ska försvinna inte varit tillräcklig. Den enda information som finns är enligt byalaget artiklar i lokalpressen.
Nedläggningen av biblioteket i Saxdalen ska enligt uppgift ske redan den 31 mars. Dalarnas Tidningar, DT, skriver att nedläggningarna handlar om att kultur- och fritidsnämnden saknar pengar till fortsatt verksamhet. DT påpekar att folkbiblioteken är ett kommunalt ansvar och att lokala politiker fattar beslutet. Men samtidigt ska alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek och varje kommun ett folkbibliotek.
Kulturredaktören Cecilia Ekebjär skriver att ”lägga ned bibliotek visar på ett väldigt kortsiktigt resonemang. Okej, vi sparar drygt två miljoner i år. Men vad händer på sikt?”.
Nedläggningarna av biblioteken i Lorensbergsskolan och i Saxdalen är enligt Cecilia Ekebjär ”två sorgliga pinnar i statistiken som vi gärna hade varit utan”.

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

"Tystnaden är ett sjukdomstecken"

Många har hört av sig efter en artikel om att bibliotekspersonal sällan tillåts läsa på arbetstid. "Vittnesmålen ger bilden av arbetsplatser där det straffar sig att tala klarspråk", skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

4 okt 2022 • 2 min

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min