Upprört upprop mot biblioteksnedläggning

6 mar 2015 • < 1 min

Nedläggningarna av biblioteksfilialerna på Lorensberga skola och i Saxdalen, bägge i Ludvika kommun, har upprört ortsbefolkningen. Saxdalens byalag uppmanar nu...

Nedläggningarna av biblioteksfilialerna på Lorensberga skola och i Saxdalen, bägge i Ludvika kommun, har upprört ortsbefolkningen. Saxdalens byalag uppmanar nu till kamp för att bevara biblioteken med uppropet ”Vi vill ha vårt bibliotek kvar i byn!!!”I uppropet skriver Saxdalens byalag att ”vårt bibliotek är en stark samlingsplats på många plan och den vill vi INTE att ni tar bort!”. Enligt byalaget har informationen om att det kombinerade folk- och skolbiblioteket i Saxdalen ska försvinna inte varit tillräcklig. Den enda information som finns är enligt byalaget artiklar i lokalpressen.
Nedläggningen av biblioteket i Saxdalen ska enligt uppgift ske redan den 31 mars. Dalarnas Tidningar, DT, skriver att nedläggningarna handlar om att kultur- och fritidsnämnden saknar pengar till fortsatt verksamhet. DT påpekar att folkbiblioteken är ett kommunalt ansvar och att lokala politiker fattar beslutet. Men samtidigt ska alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek och varje kommun ett folkbibliotek.
Kulturredaktören Cecilia Ekebjär skriver att ”lägga ned bibliotek visar på ett väldigt kortsiktigt resonemang. Okej, vi sparar drygt två miljoner i år. Men vad händer på sikt?”.
Nedläggningarna av biblioteken i Lorensbergsskolan och i Saxdalen är enligt Cecilia Ekebjär ”två sorgliga pinnar i statistiken som vi gärna hade varit utan”.

0 kommentarer

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min