Upprört upprop mot biblioteksnedläggning

6 mar 2015 • < 1 min

Nedläggningarna av biblioteksfilialerna på Lorensberga skola och i Saxdalen, bägge i Ludvika kommun, har upprört ortsbefolkningen. Saxdalens byalag uppmanar nu...

Nedläggningarna av biblioteksfilialerna på Lorensberga skola och i Saxdalen, bägge i Ludvika kommun, har upprört ortsbefolkningen. Saxdalens byalag uppmanar nu till kamp för att bevara biblioteken med uppropet ”Vi vill ha vårt bibliotek kvar i byn!!!”I uppropet skriver Saxdalens byalag att ”vårt bibliotek är en stark samlingsplats på många plan och den vill vi INTE att ni tar bort!”. Enligt byalaget har informationen om att det kombinerade folk- och skolbiblioteket i Saxdalen ska försvinna inte varit tillräcklig. Den enda information som finns är enligt byalaget artiklar i lokalpressen.
Nedläggningen av biblioteket i Saxdalen ska enligt uppgift ske redan den 31 mars. Dalarnas Tidningar, DT, skriver att nedläggningarna handlar om att kultur- och fritidsnämnden saknar pengar till fortsatt verksamhet. DT påpekar att folkbiblioteken är ett kommunalt ansvar och att lokala politiker fattar beslutet. Men samtidigt ska alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek och varje kommun ett folkbibliotek.
Kulturredaktören Cecilia Ekebjär skriver att ”lägga ned bibliotek visar på ett väldigt kortsiktigt resonemang. Okej, vi sparar drygt två miljoner i år. Men vad händer på sikt?”.
Nedläggningarna av biblioteken i Lorensbergsskolan och i Saxdalen är enligt Cecilia Ekebjär ”två sorgliga pinnar i statistiken som vi gärna hade varit utan”.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min

Politik

Tisdag i riksdagen med debatt om bibliotek

Kan bibliotek fortsätta vara en plats för alla om Tidöavtalets anmälningsplikt av papperslösa drivs igenom? Hur ska hat och hot mot bibliotekspersonal motverkas? I morgon, tisdag kommer frågorna att debatteras i riksdagen.

16 jan 2023 • < 1 min