Vardagstrycket speglar historien

9 jun 2016 • 2 min

  Reklam för radium, mjölk-fajt och middagsinbjudningar från 1700-talet. I Lunds universitetsbiblioteks samling av okatalogiserat material gömmer sig bitar av...

 

Utställarna Ulf Nilsson och Mats Larsson, samt en uppfordran att äta ost. Foto: Jennie Aquilonius
Utställarna Ulf Nilsson och Mats Larsson, samt en uppfordran att äta ost. Foto: Jennie Aquilonius

Reklam för radium, mjölk-fajt och middagsinbjudningar från 1700-talet. I Lunds universitetsbiblioteks samling av okatalogiserat material gömmer sig bitar av vår moderna historia.

Under det vita välvda taket i entrén till Lunds universitetsbibliotek står montrar med utställningen Var dags tryck. Här finns filmaffischer med Greta Garbo, resekataloger från 1945 och reklam för kombinerade radio- och skivspelare från 1951. Ett axplock av pliktbibliotekets elva hyllkilometer med allt okatalogiserat material som tryckts i Sverige sedan 1698. Utställningen är uppdelad i fyra teman: fritid, hälsa, politik och folkrörelser. Ulf Nilsson, bibliotekarie vid avdelningen för samlingar och medlem i LUB:s vardagstrycks-grupp, visar en affisch med ett par som vänder sina ansikten mot solen.

– Det är reklam för radium, det skulle göra dig solbrun. När elektriciteten kom i mitten på 1800-talet skulle den bota allt. Det finns också reklam för radioaktivt vatten och män uppmanades att utsätta sig för strålning innan Amerikaresan – det skulle hämma skäggväxten, säger han.

Kollegan och biblioteksassistenten Mats Larsson berättar att utställningen är ett led i arbetet med att göra vardagstrycket mer synligt. Vanligtvis kan det inte hittas i bibliotekskataloger eller dataarkiv. I projektet ingår det också att digitalisera materialet och ge ut en bok om samlingen. Men arbetet är beroende av osäker finansiering och oklarheter kring upphovsrätten i vissa fall.

Mats Larsson tycker att vardagstrycket är intressant eftersom det var tänkt att slängas strax efter att det använts.

– Just därför säger det mycket om sin tid, det är inte tillrättalagt.

Ulf Nilsson håller med:

– Det är en tidsspegel, en bit av nationens minne. I och med att vi sparar allt får vi en otrolig bredd i innehåll och framställningssätt.

I en monter har bibliotekarierna ställt upp paket från Arla och havremjölksföretaget Oatly i en boxningsring, för att symbolisera kampen mellan företagen. Äldst i utställningen är en inbjudan till en begravning från 1615.

Utställningen fortsätter in i biblioteket och ner i kaféet på undervåningen. Vardagstrycks-samlingen ökar med 350 hyllmeter varje år. Men ska vi verkligen spara allt, varje pizzameny.

– Vi har massor av pizzamenyer. Självklart ska vi spara allt, säger Ulf Nilsson.

Mats Larsson menar att dagens bibliotekarier omöjligt kan veta vad framtidens forskare tycker är intressant. Det har redan kommit en forskare för att titta på reklamblad och jämföra hur företag marknadsför ekologiska produkter.

– Vi kan inte censurera inför framtiden. Bibliotek har gallrat i alla tider och vi hade föredragit om folk på 1600-talet inte hade gjort det, säger Mats Larsson.

 

FAKTA: Var dags tryck

Utställning med okatalogiserat material på Lunds universitetsbibliotek 17 april 2015–31 oktober 2016. Sedan 1661 har Kungliga biblioteket rätt att få ett så kallat pliktexemplar av allt som trycks i Sverige. Lunds universitetsbibliotek fick samma rätt 1698, i dag ansvarar biblioteket för det nationella reservexemplaret. Av dagens sju pliktbibliotek är det bara KB och LUB som inte får gallra. De samlar allt från reklamblad till årsredovisningar och postorderkataloger.

Text: Jennie Aquilonius

0 kommentarer

Senaste nytt

Internationellt

Wlic i Dubai inställt

Biblioteksfederationen Ifla har fått hård kritik för beslutet att förlägga nästa års världskongress till Förenade Arabemiraten. Nu har landet dragit tillbaka sitt erbjudande att genomföra arrangemanget.

3 okt 2023 • < 1 min

Debatt

Hotet mot bibliotekens demokratiska uppdrag

En stark polarisering i samhället kastar en mörk skugga över bibliotekets verksamhet. Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie i Malmö, pekar på tre lokala exempel och lyfter vilka förändringar han ser för biblioteket i ett allt hårdare samhällsklimat.

3 okt 2023 • 2 min

Nyheter

Den judiska kulturen tar plats på bokmässan

Ett av Bokmässans teman i år är judisk kultur. Bland annat visar Resursbiblioteket för jiddisch sitt nya minoritetskit. Tanken är att bibliotek ska kunna, på ett enkelt sätt synliggöra judisk kultur i biblioteksrummet.

29 sep 2023 • 3 min

Nyheter

Konstnärlig frihet ska garantera armlängds avstånd

Skolbiblioteken lyfts som särskilt viktiga i Mats Svegfors förslag om hur kommunerna ska bli mer delaktiga i kulturpolitiken. Och för att garantera armlängds avstånd ska kommunerna, för att kunna dela ut pengar, skriva under på att de respekterar den konstnärliga friheten.

27 sep 2023 • < 1 min

Krönika

AI-frågor till biblioteken

Vad händer med upphovsrätten när ett verk har skapats av artificiell intelligens? Ska AI-genererade verk omfattas av pliktlagstiftningen och aktivt samlas in av nationalbiblioteken? AI ställer biblioteken inför ett antal fundamentala och rent existentiella frågeställningar, skriver Lars Ilshammar.

25 sep 2023 • 2 min