Vardagstrycket speglar historien

9 jun 2016 • 2 min

  Reklam för radium, mjölk-fajt och middagsinbjudningar från 1700-talet. I Lunds universitetsbiblioteks samling av okatalogiserat material gömmer sig bitar av...

 

Utställarna Ulf Nilsson och Mats Larsson, samt en uppfordran att äta ost. Foto: Jennie Aquilonius
Utställarna Ulf Nilsson och Mats Larsson, samt en uppfordran att äta ost. Foto: Jennie Aquilonius

Reklam för radium, mjölk-fajt och middagsinbjudningar från 1700-talet. I Lunds universitetsbiblioteks samling av okatalogiserat material gömmer sig bitar av vår moderna historia.

Under det vita välvda taket i entrén till Lunds universitetsbibliotek står montrar med utställningen Var dags tryck. Här finns filmaffischer med Greta Garbo, resekataloger från 1945 och reklam för kombinerade radio- och skivspelare från 1951. Ett axplock av pliktbibliotekets elva hyllkilometer med allt okatalogiserat material som tryckts i Sverige sedan 1698. Utställningen är uppdelad i fyra teman: fritid, hälsa, politik och folkrörelser. Ulf Nilsson, bibliotekarie vid avdelningen för samlingar och medlem i LUB:s vardagstrycks-grupp, visar en affisch med ett par som vänder sina ansikten mot solen.

– Det är reklam för radium, det skulle göra dig solbrun. När elektriciteten kom i mitten på 1800-talet skulle den bota allt. Det finns också reklam för radioaktivt vatten och män uppmanades att utsätta sig för strålning innan Amerikaresan – det skulle hämma skäggväxten, säger han.

Kollegan och biblioteksassistenten Mats Larsson berättar att utställningen är ett led i arbetet med att göra vardagstrycket mer synligt. Vanligtvis kan det inte hittas i bibliotekskataloger eller dataarkiv. I projektet ingår det också att digitalisera materialet och ge ut en bok om samlingen. Men arbetet är beroende av osäker finansiering och oklarheter kring upphovsrätten i vissa fall.

Mats Larsson tycker att vardagstrycket är intressant eftersom det var tänkt att slängas strax efter att det använts.

– Just därför säger det mycket om sin tid, det är inte tillrättalagt.

Ulf Nilsson håller med:

– Det är en tidsspegel, en bit av nationens minne. I och med att vi sparar allt får vi en otrolig bredd i innehåll och framställningssätt.

I en monter har bibliotekarierna ställt upp paket från Arla och havremjölksföretaget Oatly i en boxningsring, för att symbolisera kampen mellan företagen. Äldst i utställningen är en inbjudan till en begravning från 1615.

Utställningen fortsätter in i biblioteket och ner i kaféet på undervåningen. Vardagstrycks-samlingen ökar med 350 hyllmeter varje år. Men ska vi verkligen spara allt, varje pizzameny.

– Vi har massor av pizzamenyer. Självklart ska vi spara allt, säger Ulf Nilsson.

Mats Larsson menar att dagens bibliotekarier omöjligt kan veta vad framtidens forskare tycker är intressant. Det har redan kommit en forskare för att titta på reklamblad och jämföra hur företag marknadsför ekologiska produkter.

– Vi kan inte censurera inför framtiden. Bibliotek har gallrat i alla tider och vi hade föredragit om folk på 1600-talet inte hade gjort det, säger Mats Larsson.

 

FAKTA: Var dags tryck

Utställning med okatalogiserat material på Lunds universitetsbibliotek 17 april 2015–31 oktober 2016. Sedan 1661 har Kungliga biblioteket rätt att få ett så kallat pliktexemplar av allt som trycks i Sverige. Lunds universitetsbibliotek fick samma rätt 1698, i dag ansvarar biblioteket för det nationella reservexemplaret. Av dagens sju pliktbibliotek är det bara KB och LUB som inte får gallra. De samlar allt från reklamblad till årsredovisningar och postorderkataloger.

Text: Jennie Aquilonius

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Sommarläsning till hängmattan

Sommarregn, sol och bad och förhoppningsvis en välförtjänt ledighet med tid för läsning. Mellan böckerna kanske också lite läsning om bibliotek. Missade du något under våren? Här finns chansen att ta igen.

5 jul 2024 • 4 min

Nyheter

Almedalen 2024: Brotten mot kulturarvet

Riksbibliotekarie Karin Grönvall och riksantikvarie Susanne Thedéen samtalade om hur samhället kan bli bättre på att förhindra brott mot kulturarvet – och komma åt dem som begår brotten. Dessutom berättar åklagare Eva Wintzell om jakten på boktjuvarna i ett inslag.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Vetenskap för miljarder

En för de flesta okänd, men hittills säker, investering är den i vetenskapliga tidskrifter som omsätter miljarder varje år. Det medför stora kostnader för bibliotek och forskare. Panelen med Pamela Schultz Nybacka, Pelle Snickars och Wilhelm Widmark debatterade. Se hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Bibliotekens betydelse i kris

När biblioteken utnämns som en samhällsviktig verksamhet i tider av kris och i värst fall krig, hur går det då med självständigheten? Linda Wagenius resonerade om den frågan tillsammans med Helene Öberg och Lisa Mobrand. Hör hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Ett förlorat kulturarv

Få poddar och youtube-kanaler samlas in och sparas för framtiden. Hur ska minnet av 2020-talet räddas? Hör hela samtalet med Karin Grönvall, Pelle Snickars, Ewa Pihl Krabbe (S) och Marie-Louise Hänel Sandström (M).

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Försvaret av det fria ordet

Silvia Ernhagen, Jesper Bengtsson och Brit Stakston diskuterade hur vi ska se till att inte få ett samhälle där böcker förbjuds på biblioteken. "Vi har en bekymrande förkärlek för att importera allt som kommer från USA."

4 jul 2024 • < 1 min

Essä

Juridisk tvångströja kräver kreativa omvägar

Tidigare har det krävts lagbrott för att rädda kulturarv som annars gått förlorat. Kanske går det att dra nytta av dessa exempel när en digitalt uppdaterad pliktexemplarslag ska implementeras, skriver Pelle Snickars, professor i digitala kulturer.

1 jul 2024 • 7 min