Ansökte om tillträdesförbud – åklagaren sa nej

20 mar 2023 • 2 min

Stockholms stadsbiblioteks ansökan om tillträdesförbud för en besökare nekades av Västerorts åklagarkammare. Anledningen är att Tensta bibliotek delar lokaler med ett medborgarkontor.

Den nittonde augusti förra året, inte ens två månader efter att lagen om tillträdesförbud på bibliotek trädde i kraft, invigdes Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings nya lokaler. Sedan dess delar Tensta bibliotek lokaler med medborgarkontoret. Enligt stadsbibliotekarien Daniel Forsman gjordes flytten främst för att ge Tenstaborna bättre service på en plats där fler människor rör sig.

– Särskilt mycket stök har det inte varit på det nya biblioteket men däremot valde vi att gå in med en ansökan om tillträdesförbud mot en besökare som upprepade gånger hade skapat olika typer av ordningsstörningar och interagerat med personalen, säger Daniel Forsman.

Kammaråklagare Marina Ivic konstaterar i sitt beslut att det saknas förutsättningar för att meddela ett tillträdesförbud då det också skulle påverka rätten att besöka Tensta medborgarkontor.

– Det som var avgörande i det här fallet var lokalens utformning eftersom Tensta bibliotek och medborgarkontoret delar lokaler. De delar entré, reception och delvis lokaler, säger Marina Ivic.

Hon konstaterar att hon måste följa det som står i lagtexten och att det inte finns lagstöd för att meddela tillträdesförbud till ett medborgarkontor.

– Lagen ger bara rätt att meddela tillträdesförbud på bibliotek, badhus och även butiker. Ingenting annat får omfattas. Sen kan det vara så att det finns någon liten verksamhet på ett bibliotek, ett litet kafé eller liknande. Där kan man i vissa fall göra undantag. I det här fallet bedömde jag att det inte går att avgränsa på något sätt, förklarar Marina Ivic.

Daniel Forsman, stadsbibliotekarie, Stockholm.

Daniel Forsman förstår åklagarens slutsats då den nya lagen inte omfattar verksamhet som biblioteket kan vara samlokaliserad med. Han tolkar beslutet som att det minst krävs en särskild utformning och uppdelning av verksamheterna för att ett tillträdesförbud ska kunna tillämpas. Detta gäller då bibliotek som delar lokaler med verksamheter som turistinformation, medborgarkontor, fritidsgårdar och servicedesk.

– Det är en omständighet som bör vägas in vid utformning och projektering av samlokaliserade bibliotek, säger Daniel Forsman.

Han lägger till att samlokaliseringar görs för att man tror på att det ska bli bättre för många fler. Han poängterar också att andra åtgärder, som till exempel vakter, satts in i Tensta för att hantera ordningsstörningar på biblioteket. Biblioteket kan också stänga av personer som bryter mot användningsvillkoren när det gäller de publika datorerna.

Daniel Forsman har inte för avsikt att begära prövning av åklagarens beslut i domstol.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min