Ansökte om tillträdesförbud – åklagaren sa nej

20 mar 2023 • 2 min

Stockholms stadsbiblioteks ansökan om tillträdesförbud för en besökare nekades av Västerorts åklagarkammare. Anledningen är att Tensta bibliotek delar lokaler med ett medborgarkontor.

Den nittonde augusti förra året, inte ens två månader efter att lagen om tillträdesförbud på bibliotek trädde i kraft, invigdes Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings nya lokaler. Sedan dess delar Tensta bibliotek lokaler med medborgarkontoret. Enligt stadsbibliotekarien Daniel Forsman gjordes flytten främst för att ge Tenstaborna bättre service på en plats där fler människor rör sig.

– Särskilt mycket stök har det inte varit på det nya biblioteket men däremot valde vi att gå in med en ansökan om tillträdesförbud mot en besökare som upprepade gånger hade skapat olika typer av ordningsstörningar och interagerat med personalen, säger Daniel Forsman.

Kammaråklagare Marina Ivic konstaterar i sitt beslut att det saknas förutsättningar för att meddela ett tillträdesförbud då det också skulle påverka rätten att besöka Tensta medborgarkontor.

– Det som var avgörande i det här fallet var lokalens utformning eftersom Tensta bibliotek och medborgarkontoret delar lokaler. De delar entré, reception och delvis lokaler, säger Marina Ivic.

Hon konstaterar att hon måste följa det som står i lagtexten och att det inte finns lagstöd för att meddela tillträdesförbud till ett medborgarkontor.

– Lagen ger bara rätt att meddela tillträdesförbud på bibliotek, badhus och även butiker. Ingenting annat får omfattas. Sen kan det vara så att det finns någon liten verksamhet på ett bibliotek, ett litet kafé eller liknande. Där kan man i vissa fall göra undantag. I det här fallet bedömde jag att det inte går att avgränsa på något sätt, förklarar Marina Ivic.

Daniel Forsman, stadsbibliotekarie, Stockholm.

Daniel Forsman förstår åklagarens slutsats då den nya lagen inte omfattar verksamhet som biblioteket kan vara samlokaliserad med. Han tolkar beslutet som att det minst krävs en särskild utformning och uppdelning av verksamheterna för att ett tillträdesförbud ska kunna tillämpas. Detta gäller då bibliotek som delar lokaler med verksamheter som turistinformation, medborgarkontor, fritidsgårdar och servicedesk.

– Det är en omständighet som bör vägas in vid utformning och projektering av samlokaliserade bibliotek, säger Daniel Forsman.

Han lägger till att samlokaliseringar görs för att man tror på att det ska bli bättre för många fler. Han poängterar också att andra åtgärder, som till exempel vakter, satts in i Tensta för att hantera ordningsstörningar på biblioteket. Biblioteket kan också stänga av personer som bryter mot användningsvillkoren när det gäller de publika datorerna.

Daniel Forsman har inte för avsikt att begära prövning av åklagarens beslut i domstol.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Finska tips om nationellt e-bibliotek

Omvärldsbevakning, AI och tips att ta med sig för den som vill skapa nationellt e-bibliotek var några frågor som lyftes på Biblioteteksdagarnas första dag på Sara kulturhus i Skellefteå.

22 maj 2024 • 8 min

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min