Internetanvändningen bland barn ökar

7 okt 2013 • 2 min

Statens medieråd publicerar nu två rapporter som handlar om dels små barns medieanvändning samt hur de lite större barnens medievardag...

Statens medieråd publicerar nu två rapporter som handlar om dels små barns medieanvändning samt hur de lite större barnens medievardag ser ut. Båda rapporterna rymmer även jämförelser med hur medieanvändning och medievardag förändrats sedan 2010.

Underlaget till rapporten Småungar & medier 2012/13, är föräldrar till 2 000 barn mellan 0 och 8 år som har tillfrågats av Statistiska centralbyrån (SCB) om barnens medievardag och attityder till medieanvändning. Det är andra gången sedan 2010 som undersökningen görs och resultatet visar att medieanvändningen ökar och går allt längre ner i åldrarna.

Internet är det som ökar mest: en majoritet av 3-åringarna (55 %) och hela 87 % av 6-åringarna har använt internet. Jämfört med undersökningen 2010 har den dagliga internetanvändningen 2012/2013 tredubblats både bland 2–4-åringarna och bland 5–8-åringarna. Även internet via mobilen blir allt vanligare i dessa åldersgrupper – i undersökningen från 2010 framgick att inga barn använde internet i mobilen.

Även internetanvändningen bland de större barnen ökar – det visar Medierådets undersökning Ungar & medier 2012/13 som nu genomförts för femte gången sedan 2005.

Internetanvändningen är nära nog hundraprocentig från 12 års ålder (82 % av tolvåringarna använder internet dagligen att jämföra med 47 % 2010) och störst är ökningen beträffande användning av internet i mobilen (bland 9-12 år 53 % 2012/2013; 2010: 39 %). I jämförelse med 2010 anger också fler att de har tillgång till en egen dator 2012/2013 – med undantag för nioåringarna, där fler hade dator 2010.  I de två äldsta åldersgrupperna i undersökningen är sociala medier den populäraste aktiviteten på internet: 71 % av unga 13-16 år gör detta dagligen liksom 78 % av de unga i åldern 17-18.

Beträffande könsskillnader i medieanvändningen hos de små barnen är den, enligt undersökningen, obefintlig bland de yngsta men blir större med stigande ålder. Även bland unga ökar könsskillnaderna i medieanvändningen med stigande ålder för att sedan plana ut efter 16 år. Flickor bloggar mer än pojkar, de läser bloggar och använder mobilen mer samt lägger mer tid på sociala medier. Pojkar ser mer på YouTube-klipp, spelar mer datorspel och tv-spel och ser mer på porr än flickor. Störst är skillnaderna ifråga om datorspel/tv-spel. Medan varannan 15-årig pojke spelar minst 3 timmar per dag gör 0 % av de jämnåriga flickorna det.

Flickorna lägger mer tid på böcker och tidningar än vad pojkarna gör. Mest läser unga, oavsett, kön i åldersgruppen 9-12 år: 31 % varje dag och 37 % några gånger i veckan, de flesta mindre än en timme.

En längre text kring Medierådets två rapporter publiceras i novembernumret av BBL (nr 9).

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

KB: Kostnaderna en tickande bomb

Kungliga biblioteket känner av höjd hyra och inflation. Men framåt hänger de verkligt dramatiska kostnadsökningarna ihop med den digitala lagringen, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

13 sep 2023 • 2 min