Internetanvändningen bland barn ökar

7 okt 2013 • 2 min

Statens medieråd publicerar nu två rapporter som handlar om dels små barns medieanvändning samt hur de lite större barnens medievardag...

Statens medieråd publicerar nu två rapporter som handlar om dels små barns medieanvändning samt hur de lite större barnens medievardag ser ut. Båda rapporterna rymmer även jämförelser med hur medieanvändning och medievardag förändrats sedan 2010.

Underlaget till rapporten Småungar & medier 2012/13, är föräldrar till 2 000 barn mellan 0 och 8 år som har tillfrågats av Statistiska centralbyrån (SCB) om barnens medievardag och attityder till medieanvändning. Det är andra gången sedan 2010 som undersökningen görs och resultatet visar att medieanvändningen ökar och går allt längre ner i åldrarna.

Internet är det som ökar mest: en majoritet av 3-åringarna (55 %) och hela 87 % av 6-åringarna har använt internet. Jämfört med undersökningen 2010 har den dagliga internetanvändningen 2012/2013 tredubblats både bland 2–4-åringarna och bland 5–8-åringarna. Även internet via mobilen blir allt vanligare i dessa åldersgrupper – i undersökningen från 2010 framgick att inga barn använde internet i mobilen.

Även internetanvändningen bland de större barnen ökar – det visar Medierådets undersökning Ungar & medier 2012/13 som nu genomförts för femte gången sedan 2005.

Internetanvändningen är nära nog hundraprocentig från 12 års ålder (82 % av tolvåringarna använder internet dagligen att jämföra med 47 % 2010) och störst är ökningen beträffande användning av internet i mobilen (bland 9-12 år 53 % 2012/2013; 2010: 39 %). I jämförelse med 2010 anger också fler att de har tillgång till en egen dator 2012/2013 – med undantag för nioåringarna, där fler hade dator 2010.  I de två äldsta åldersgrupperna i undersökningen är sociala medier den populäraste aktiviteten på internet: 71 % av unga 13-16 år gör detta dagligen liksom 78 % av de unga i åldern 17-18.

Beträffande könsskillnader i medieanvändningen hos de små barnen är den, enligt undersökningen, obefintlig bland de yngsta men blir större med stigande ålder. Även bland unga ökar könsskillnaderna i medieanvändningen med stigande ålder för att sedan plana ut efter 16 år. Flickor bloggar mer än pojkar, de läser bloggar och använder mobilen mer samt lägger mer tid på sociala medier. Pojkar ser mer på YouTube-klipp, spelar mer datorspel och tv-spel och ser mer på porr än flickor. Störst är skillnaderna ifråga om datorspel/tv-spel. Medan varannan 15-årig pojke spelar minst 3 timmar per dag gör 0 % av de jämnåriga flickorna det.

Flickorna lägger mer tid på böcker och tidningar än vad pojkarna gör. Mest läser unga, oavsett, kön i åldersgruppen 9-12 år: 31 % varje dag och 37 % några gånger i veckan, de flesta mindre än en timme.

En längre text kring Medierådets två rapporter publiceras i novembernumret av BBL (nr 9).

0 kommentarer

Senaste nytt

Internationellt

Möter attacker med öppna dörrar

Enda sättet att möta antidemokratiska attacker som har drabbat bibliotek i Berlin är att göra precis tvärtom: öppna dörrarna för samtal om demokrati. Det säger Boryano Rickum, bibliotekschef i Tempelhof-Schöneberg, ett av biblioteken som har råkat ut för högerextrema attacker där böcker förstörs.

22 feb 2024 • 2 min

Internationellt

Högerextrem våg mot tyska bibliotek

Kritiska granskningar av högerextrema grupper och den gröna politikern Annalena Baerbocks självbiografi finns bland de böcker som har förstörts. Ett bibliotek i Berlin möter problemet genom att bjuda in författare förstörda böcker för att de ska få diskutera sina idéer.

15 feb 2024 • 2 min

Essä

Grattis på 60-årsdagen!

AI har funnits längre än många av oss har levt, ändå är det först nu som teknologin väcker upphetsad debatt. I stället för att bli skrämda borde vi se de grå vardagsnyttorna, skriver Lars Ilshammar.

14 feb 2024 • 7 min

Nyheter

"Vi är inga gränspoliser"

Göteborg är en av flera kommuner som har markerat mot förslaget om anmälningsplikt. Det har tagits väl emot bland personalen på biblioteken. ”Det känns skönt att vi står eniga”, säger Kristian Schultz, bibliotekarie i Göteborg.

13 feb 2024 • 2 min